DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  liviu stan

Profesor de teologie, canonist

 

STAN LIVIU, profesor de teologie, canonist. 

 

N. 11 iul 1910, în Socet, jud.  Hunedoara, în familie de preot, decedat la 1 apr. 1973, în Bucureşti. 

Studiile liceale la Deva şi Lugoj (1920- 1928), Facultatea de Teologie la Cernăuţi (1928- 1932), cu licenţa în 1932 şi doctorat în 1936, studii la Facultatea de Drept din Cernăuţi (1930- 1932, neterminate). Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru studii de specializare în Dreptul bisericesc la Facultăţile de Teologie şi  Drept ale Universităţii din Atena (1932-1934), la Facultăţile de Drept, Teologie ortodoxă  şi Litere ale Universităţii din Varşovia (1934 - 1935), la Facultăţile de Drept canonic şi de Teologie ale Universităţii Gregoriene din Roma (1935-1936), la Facultăţile de Filosofie şi Drept ale Universităţii din Munchen (1936-1937).  După reîntoarcerea de la studii, a fost numit profesor suplinitor de Apologetică şi duhovnic la Academia Teologică  “Andreiană" din Sibiu ( 1937- 1938), profesor suplinitor (1938), apoi titular (1941) la catedra de Drept bisericesc.  La 2 dec. 1948 a fost transferat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, la catedra de Drept canonic şi Administraţie bisericească, unde a funcţionat până la pensionare (1 aug. 1972); membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului, un timp consilier în Ministerul Cultelor, protopop, iconom stavrofor (1950), “doctor honoris causa" al Facultăţii de Teologie din Tesalonic (1968).  A fost delegat al Bisericii Ortodoxe Române la prima Conferinţă panortodoxă de la Rhodos (1961), la a patra Conferinţă panortodoxă de la Chambesy (1968), la a patra Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Uppsala (1968) şi la alte întuniri interortodoxe sau intercreştineş a conferenţiat la diferite Facultăţi de Teologie din Grecia şi Germania.

 

A fost unul din cei mai de seamă canonişti ai Ortodoxiei în genere, cu o pregătire deosebită, cunoscător al mai multor limbi moderne.  A lăsat o opera canonică şi teologică impresionantă, ca volum şi calitate, în care a tratat probleme de o mare diversitate: rolul mirenilor în Biserică, autocefalia şi autonomia, raporturile Bisericii cu statul, diaspora ortodoxă, canonizarea sfinţilor, problema unui viitor sinod panortodox, probleme actuate ale Ortodoxiei, ş.a., toate legându-se de nevoile concrete ale vieţii bisericeşti din timpul său.

 

Lucrări principale:   

 

v      Mirenii în Biserică. Studiu canonic-istoric, Sibiu, 1939, XII + 816 p.;

v      0 novelă necunoscută a împăratului bizantin Andronic II Paleologul cel Bătrân.  Text, traducere şi comentar, în Ţnuarul XV al Academiei <<Andreiane>>", Sibiu, 1939, p. 170-216 (.;i extras, 50 p.);

v      Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului şi principiul autonomiei bisericeşti, Sibiu, 1940,47 p.; (vezi si vol.  Omagiu I. P. S. Sale Dr. Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, p. 214 - 248);

v      Rasă şi religiune, Sibiu, 1942, IV + 152 p.;

v      Ontologia juris, în,,Anuarul XIX (1) al Academiei teologice "Andreiane", Sibiu, 1943, p. 407-611 (şi extras, 203 p.);

v      Dreptul în gândirea românească, Braşov, 1943, 48 p.; Sfinţii români, Sibiu, 1945, 79 p.

v      Statutul Bisericii Ortodoxe Române, în ST, an.I, 1949, nr. 7-8, p. 638-661;

v      Adevărul asupra unirii religioase de la 1700, în “Ortodoxia", an.I, 1949, nr. 4, p. 47-103 (semnat Leon Pădureanu);

v      Despre canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă, în “Ortodoxia", an.II, 1950, nr. 2, p. 260 - 278;

v      Diaspora ortodoxă, în BOR, an. LXVIII, 1950, nr. 11 - 12, p. 603-617;

v      Importanţa canonică şi juridică a Sinodului al IV-lea ecumenic, în “Ortodoxia", an. III, 1951, nr. 2-3, p.441-450;

v      Locurile sfinte din Orient, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 1, p.5-77;

v      Relaţiile dintre Stat şi Biserică. Studiu istorico juridic, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 353 - 461;

v      Importanţa canonică şi juridică a Pravilei de la Târgovişte (1652), în ST, an. IV, 1952, nr. 9-10, p. 561-579,

v      Impăratul  Justinian, Sinodul V ecumenic şi papalitatea, în ST, an.  V, 1953, nr. 5-6, p. 347-364;

v      Indrumător canonic, în Vol. Legiunile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1953, p.453-494;

v      Despre apocrisiari sau soli bisericeşti, în “Ortodoxia", an. VI, 1954, nr. 1, p.300-338;

v      Probleme de ecclesiologie, în ST, an.  VI, 1954, nr. 5-6, p. 295-315;

v      Legislaţia bisericească şi  valoarea ei canonică, în MO, an.  VI, 1954, nr.11 - 12, p.598-617;

v      Succesiunea apostolică, ln ST, an.VII,1955, nr.5-6, p.305-323;

v      Biserică şi cult în Dreptul internaţional, în “Ortodoxia", 1969, nr. 3-4, p. 155-163;

v      Codificarea an. VII, 1955, nr. 4, p. 560-592;

v      Biserica şi dreptuli, în MO, an.  VIII, 1956, nr. 4, p. 482-489;

v      Societăţile religioase în Biserica veche, în ST, an.VIll, 1956, nr. 1-2, p.109-134;

v      Despre autocefalie, în “Ortodoxia", an.  VIII, 1956, nr. 3, p. 369-396;

v      Instituţiile de asistenţă socială  în Biserica veche, în “Ortodoxia an. IX, 1957, nr. 1, p. 94 - 118 şi nr. 2, p. 258-279;

v      Despre autonomia bisericeascăl, în ST, an.  X, 1958, nr. 5-6, p. 376-393;

v      Perspectiva canonică a relaţiilor dintre Ortodoxie şi Anglicanism, în ,,Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 2, p. 287-301;

v      Vechile noastre pravile, în MMS, an.  XXXIV, 1959, nr. 9-10, p. 745-762;

v      Pravila lui Alexandreu cel Bătrân vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 3 - 4, p. 170 - 214,

v      Tradiţia pravilnică a Bisericii însemnătatea şi folosul  cunoaşterii legilor după care se conduce Biserica, în ST, an XII, 1960, nr. 7-8, p. 467-483;

v      0 nouă Patriarhie: Biserica din Etiopia, în “Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 1, p. 34-73;

v      Obârşia autocefaliei şi autonomiei, în MO, an.  XIll, 1961, nr. 1-4, p. 80-113;

v      Autocefalia  şi autonomia în Ortodoxia, în MO, an.  XIII, 1961, nr. 5,6, p. 278-316;

v      Pravila Sfântului Calinic. Un veac de la apariţia ei, în MO, an.  XIV, 1962, nr 3-4, p. 209-223;

v      Ortodoxia şi diaspora. Situaţia actuală şi poziţia canonică a diasporei ortodoxe, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr.11 p. 3 - 38;

v      Premise şi perspective pentru unirea  Bsericilor,  în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr. 34, p. 621-629;

v      Despre “receptia" de către Biserică a hotărârilor Sinoadelor ecumenice, în ST, an XVII, 1965, nr. 7-8, p. 395-401;

v      Problema unui viitor sinod ocumenic şi pozitia Bisericii Ortodoxe faţă de el, în “Ortodoxia", an. XX, 1968, nr.2, p.331-337

v      Expunere şi  analiză canonică a unor măsuri  de reorganizare a Bisericii catolice luate de Conciliul II Vatican, în "Ortodoxia", an.  XX, 1968, nr. 3, p. 486-495;

v      Căsătoriile mixte şi ultimele măsuri Iuate de Vatican în privinţa lor, în ST, an.  XX, 1968, nr. 7 - 8, p. 487 -497;

v      Canonizarea sfinţilor după în văţăturas şi după rânduielile Ortodoxiei, în MO, an. XX, 1968, nr. 5-6, p. 360-368;

v      Poziţia laicilor în Biserica Ortodoxă, în ST, an.XX, 1968, nr.3-4, p.195-203;

v      Biserica cu sau fără  laici?, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1968, nr. 4, p.608 -616;

v      Desre sinodalitate, în ST, an.  XXI, 1969, nr. 3-4,p. 155-163;

v      Codificarea canoaneor, în ST an XXI, 1969, nr. 9-10 p.627-648,

v      Iconomie şi intercomuniune, în “Ortodoxia",an.XXII, 19-70,nr. l, p. 5-19;

v      Har şi jurisdicţie, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 1-2, p. 5 - 29;

v      Instituţie şi instituţionalizare în viaţa bisericească, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 3 -6, p. 241 - 257;

v      Pentru serbarea Sfintelor Paşti la aceeaşi dată de întreaga creştinitate, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 5-6, p. 368-383;

v      Ortodoxia în zilel ecumenismului. Perspective ecumenice, în MO, an. XXII, 1970, nr. 7-8, p. 743-777;

v      Contribuţii şi poziţii ale teologilor români în probleme de Drept bisericesc, în ST, an.  XXIII, 1971, nr.3-4, p.149-173;

v      lmportanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor sinod ecumenic, în ST, an.  XXIV, 1972, nr. 3-4, p. 190-211

v      Structura primară a comunităţii creştine, în ST, an.  XXIV, 1972, nr. 9- 10, p. 674 - 683;

v      Despre modul de însuşire a vechilor pravile: receptare sau asimilare? în ST, an.  XXV, 1973, nr. 1-2, p. 12 - 20.

 

0 serie de studii au fost publicate peste hotare:

 

v      Periton themeliodon kanonikon arhon tes. Orthodoxias, extras din rev. “Theologia", Atena, 1968, 16 p.;

v      Der Stellung das Laien în der Orthodoxen Kirche, extras din rev. “Kyrios" Berlin, VIII, 1/2, 1968, p. 96-105;

v      Das Wesen des orthoxen Kirchenrechtsgottliche Setzun, oder geschichtlich wandelbar, extras din “Kyrios", VIII, 1968, p. 180-189;

v      Fur eine okumenische Theologie, extras din “Kyrios", IX, 1969, p. 109-116;

v      Uber die Rezeptation Beshluss der okumenischen Synoden seitens der Kirche, extras din “Theologia", Atena, 1969, 15 p. etc.

 

v      Alte articole, recenzii, dări de seamă în “Revista Teologică" - Sibiu, “Telegraful Român" şi alte pefiodice.  Unele din studiile sale au fost traduse în Iimbile rusă, germană, engleză, greacă şi publicate în reviste teologice de peste hotare: “Jurnal Moskovskoi Patriarhii" - Moscova, “Theologia" - Atena, “Grigorios Palamas" - Tesalonic, “Ecclisiastikos Faros" - Alexandria, “Kyrios" - Berlin, în publicaţiile Councils and the Ecumenical Movement şi Konzile und die ekumenische Bewegung Geneva.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME