DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  liviu streza

Profesor de teologie

 

STREZA LIVIU, profesor de teologie. 

 

N. 12 oct. 1947, în Sâmbăta de Sus, - Braşov.  Studii la Liceul “Radu Negru" din Făgăraş (bacalaureat 1965), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969), cursuri  de doctorat la cel din Bucureşti (1970 - 1973), cu susţinerea tezei în 1985; studii ecumenice la Institutul din Bossey şi la Facultatea de teologie catolică din Frigourg-Elveţia (1982-1983).  Preot în Lisa  prot. Făgăraş (1 ian. 1970 - 1 febr. 1976), spiritual la Institutul Teologic din Sibiu (1 febr. 1976 - 1 febr. 1981), asistent la secţia practică (1981 - 1986), apoi titular al catedrei de liturgică, Pastorală şi Artă creştină (din 1986); secretar ştiinţific al Facultăţii (din 1992).  Participant la câteva simpozioane cu teme liturgice peste hotare.

 

Lucrări:

 

v            Slujba botezului în ritul liturgic ortodox şi cel catolic. Studiu comaparativ, în ST, an. XXV, 1973, nr. 9-10, p. 685-697;

v            Tâlcuirea liturgică din manuscrisul nr.III Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului, în ST, an.  XXV, 1974, nr. 1-2, p. 79-88;

v            Manuscrise liturgice româneşti în Biblioteca Arhiepiscopiei (prezentare generală), în MA, an.  XIX, 1974, nr. 4-6, p.233-249;

v            Chipuri ctitoricesti în pictura bisericilor româneşti dinTransilvania, în MA,an.  XIX,1974, nr.7-8, p.414 - 425;

v            Biserica locaşul  de închinare, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 4. p. 561 -569;

v            Botezul în diferite rituri liturgice creştine, teză de doctorate Bucureşti, 1985, 271 p. (extras din “Ortodoxia", XXXVII, 1985, nr. 1 şi 2);

v            Preotul şi îndatorirea sa Pastorală faţă de credinciosii bolnavi, în MO, an.  XXXIX, 198 7, nr. 1, p. 78 - 86;

v            Pacea, act de dreptate şi  de slujire, în ST, an.  XXXIX, 1987, nr. 3, p. 3 - 18;

v            Taina mirungerii în Biserica Ortodoxă şi în Bisericile Vechi-Orientale, în “Ortodoxia”, an. XXXIX, 1987. nr. 2, p. 62-83

v            Studii şi preocupări liturgice în Transilvania, în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1998, p.210-221;

v            Relatările unor pelerini ruşi din secolele XVI-XVIII în trecere prin ţările române despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult româneşti, în BOR, an.  CVI, 1988, nr. 3-4, p. 100-107 (si în Jurnal Moskovskoi Patriarhii, 1988),

v            Originea şi sensul divin al cultului ortodox, în MO, an. XLI, 1989, nr. 3, p. 40-51;

v            Despre rânduiala şi semnificaţia Sfintei Taine a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă, în MO, an. XLI, 1989, nr. 3, p. 24-32;

v            Cinstirea lui Dumnezeu.  Cultul divin şi formele lui, în vol. Credinţă ortodoxă şi viaşă creştină, Sibiu, 1992 (mai multe sub capitole);

v            Sensul pomenirilor în cadrul Sfintei Liturghii, în Persoană şi comuniune.

v            Prinos de cinstire Pr.  Prof.  Acad. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993 p. 578-588;

v            La signification mystic de lţespace sacre selon la theologie orthodoxe (Referat la Congresul al III-lea al “Societăţii Liturgice" – Fribourg-Elveţia,

(august 1993), în “Studiu Liturgică". 

v            An International Ecumenical Review for Liturgical Research and Renewal, an.  XXIV, 1994, nr. 1;

v            Sfintele Taine şi Ierurgiile în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, în RT, an. III, 1993 , nr. 3, p. 310;

v            Sfinţii Trei lerarhi în cultul ortodox, în RT, an. IV, 1994, nr.1, p. 3-13. 

 

v            Diferite articole, recenzii, note şi predici în “Mitropolia Ardealului", “Telegraful Român", “Îndrumătorul Bisericesc" de la Sibiu şi alte periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME