DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  mihail strelbitchi

Protopop, gravor

 

STRELBITCHI MIHAIL, (sau Strilbiţtchi), protopop, gravor, şi tipograf dintr-o familie de gravori ruşi, de origine poloneză, stabilit în Moldova, a doua jumătate a sec. XVIII. 

 

A lucrat gravuri şi a editat, în tipografia sa din Iaşi mai multe cărţi:

 

v      Catehisis (1777),

v      Catavasier (1778),

v      Psaltire (1782),

v      Prăvălioară (1784),

v      Calendar (1785),

v      Curioznică şi în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învăţături din fiziognomie, s-au tălmăcit şi tipărit de popa Mihail Strilbiţchi, exarh din Mitropolia laşului (1785),

v      Evhologhion (1785),

v      Octoih mic (1786),

v      Dialoguri casnice ruseşti şi moldoveneşti cu complimente prieteneşti, editate de Mihail Strelbiţchi, protoiereu al Moldovei şi Basarabiei, în propria sa tipografie din Iaşi (1789),

 

v      În scurtă adunare a numerelor (1789, un dicţionar cu c. 1500 cuvinte),

v      Molitvelnic slav (1789),

v      Psaltire (1790),

v      Catavasier (1792),

v      Ceaslov (1792), un alt –

v      Ceaslov tipărit la Dubăsari (1794),

v      Psaltire, la “Movilău” (Moghilev, 1796),

v      Istorie a Alexandrului cel Mare, tot la Movilău (1796).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME