DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Milan Pavel Sesan

Profesor de teologie, istoric

 

ŞESAN MILAN PAVEL, profesor de teologie, istoric, fiul canonistului Valerian Sesan. 

 

N. 23 mart. 1910, în Cernăuţi, decedat la 7 iun. 1981, în Sibiu. 

Studiile secundare la Liceul clasic Ţron Pumnul" şi Liceul clasic nr. 4 din Cernăuţi (1921 - 1928), studii universitare la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi (1928-1932), la Facultatea de Drept din Cernăuţi (1928 - 1930, neterminate) şi la Facultăţile de Litere şi Filosofie – secţia istorică din Cernăuţi (1930- 1932) şi Praga (1932-1934); doctoratul în lstorie la Praga (1935), doctoratul în Teologie la Cernăuţi (1937).  Lector onorific de Limbă cehă pe lângă catedra de Slavistică de la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi (1935-1937), asistent suplinitor onorific pe Iângă catedra de lstorie bisericească universală a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1936), apoi profesor agregat (1937) şi titular (1941), la aceeaşi catedră (în 1945-1948 Facultatea a funcţionat la Suceava); diacon (1936), preot (1943), protopresbiter (1945), arhipresbiter stavrofor (1947); în 1948 numit titular al catedrei de lstoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie din Bucureşti (fără să funcţioneze), iar la 2 dec. 1948 titular al catedrei de Teologie Fundamentală şi lstoria religiilor la Institutul Teologic Universitar din Sibiu; de la 1 sept. 1952 trecut la catedra de Istorie bisericească universală, la acelaşi Institut la care a funcţionat până la pensionare, în 1980.

Militant de seamă pentru promovarea ecumenismului creştinş între anii 1958 şi 1968 a reprezentat Biserica Ortodoxă Română în Conferinţa creştină pentru Pace cu sediul la Praga, participând la Adunările generale din 1961, 1964 şi 1969 şi la diferite sesiuni ale Comitetului de lucru şi ale Comitetului plenar, din care facea parteş delegat la o serie de festivităţi bisericeşti peste hotare.

 

A publicat peste o mie de studii şi articole cu caracter istoric în periodice din Ţară şi străinătate, în cercetările sale istorice a abordat câteva teme majore ca: primele traduceri româneşti ale Sf. Scripturi, creştinismul vechi “carpatic", circulatia cuvântului “ortodox", sinodalitatea ortodoxă, istoria teologiei ortodoxe, istoria bisericească a popoarelor slave, schisma din 1054 şi încercările de unire, ecumenismul contemporan ş.a.

 

Lucrări principale:

 

v      Cultul sfinţilor naţionali la sârbi, în “Candela", an.  XLV, 1934, p. 266 - 278 (.;i extras, 15 p.);

v      Schismă între patriarhii Ignatie şi Fotie?, Cernăuţi, 1936, 36 p.;

v      Vaclav Budovec şi încercările de unire ale protestanţilor cu Biserica Ortodoxă din Constantinopol, Cernăuţi, 1937, 36 p.;

v      Biserica Ortodoxă Rusă de după război, Cernăuţi, 1937, 148 p.;

v      Cruciadele şi Biserica Ortodoxă, în “Candela", an.  XLVIII, 1937, p. 143- 184 (şi extras, 45 p.),

v      Statistica bisericească, în “Candela", an.  XLIX, 1938, p. 90 - 151 (.;i extras, 66 p.);

v      Starea religioasă din Germania de după război, în “Candela", an.  XLIX, 1938, p. 168-235 (.;i extras, 73 p.);

v      Periodizarea în istoria biscricească universală, Cernăuţi, 1939,70 p.;

v      Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf.  Scripturi, Cernăuţi, 1939, 153 p.;

v      Împărţirea administrativă a Imperiului Bizantin în timpul Comnenilor şi Angelilor (1081-1204), în “Candela", an. LLII,1940 - 1942, p.571-698 (şi extras,128p.); Duminica Ortodoxiei, în vol. ,

v      “Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani", Bucureşti, 1943, p. 809-817 (.;i extras, 12 p.);

v      Cinstirea sfintelor icoane, în “Candela", an. LIII-LIV, 1943 - 1944, p. 72-112 (,şi extras, 43 p.);

v      De ce Uniaţia?, în “Candela", an.  LVI, 1946, p. 273 - 293 (.;i extras, laşi, 1946, 23 p.);

v      Cronologia vieţii Mântuitorului, în AB, an.  IV, 1947, nr. 1-3, p. 4-15;

v      Papalitatea şi Ortodoxia, în ,,Ortodoxia", an. I, 1949, nr. 2-3, p. 73-96;

v      Ortodoxia în trecutul Europei Centrale, în ST, an. II, 1950, 1-2, p. 80-97;

v      Ortodoxia şi catolicitatea, în “Ortodoxia", an. III, 1951, nr. 1, p. 115-131;

v      La chute de Constantinople et les peuples orthodoxes, în “Byzantinoslavica", Praha, XIV, 1953, p. 271 282;

v      Din istoricul noţiunii de “Ortodoxie", în MA, an. I, 1956, nr.  I - 2, p. 63 - 75,

v      Circulaţia cuvântului ,,ortodox", în MA, an. I, 1956, nr. 3 4, p. 240 - 263;

v      Consideraţiuni asupra schismei din 1054, în MA, an. II, 1957, nr. 3-4,p. 205218;

v      Ortodoxia cehă în secolul XI, în MA, an. II, 1957, nr. 5 -6, p. 440 - 453;

v      Husiţii şi Ortodoxia, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 218-225;

v      Creştinismul vechi carpatic, în MA, an.  III, 1958, nr. 11 - 12, p. 813 - 828; an. IV, 1959, nr. 5-6, p. 361-382; an.  XIII, 1968, nr. 7-8, p. 516-525;

v      Problema liricului bisericesc, în MA, an.  IV, 1959, nr. 11-12, p. 863-884;

v      liricul între Roman şi  Bizanţ, în MA, an.  V, 1960, nr. 3 -4, p. 202 - 224;

v      Patriarhul Fotie şi Roma, în MA, an.  V, 1960, nr. 7-9, p. 535-559;

v      Despre Ortodoxie şi catolicitate, în “Ortodoxia", an. XIII, 1961, nr. 2, p. 155-167;

v      Tradiţiile cirilometodiane şi Vaticanul, în MA, an.  VI, 1961,nr. 1-3,p.59-83;

v      “Cruciadele “Biserica Ortodoxă şi actualitatea, în MA, an.  VI, 1961, nr.

v      4-6, p. 216-241; Unirea florentină şi papalitatea, în MA, an.  VI, 1961, nr. 7-9, p. 403-423;

v      Slavii, creştinismului şi Roma, în MMS, an.  XXXVII, 196i, nr. 9-1 2, p. 615-633;

v      Ortodoxia în faţa reformaţiei şi a uniaţiei, în MA, an.  VII, 1962, nr. 3-6, P. 262-283;

v      Naşterea ideii papale, în MA, an.  VII, 1962, nr. 7 - 8, p. 469 -481;

v      Biserica Ortodoxă până în secolul al XI-lea, în MA, an. VIII, 1963, nr.  I 3, p. 93-108,

v      Biserica Ortodoxă în veacurile XI-XV, în MA, an.  VIII, 1963, nr. 4-6, p. 310-326;

v      Biserica Ortodoxă în veacurile XVXVIII, în MA, an. VIII, 1963, nr. 11 - 12, p. 857-876;

v      Biserica Ortodoxă din veacul XVII pînă azi, în MA, an. IX, 1964, nr.  I- 2, p. 38-55;

v      Sinodalitatea ortodoxă postecumenică în veacurile IX-XII, în MA,an.  IX, 1964,nr. 3-5, p. 210-229;

v      Sinodalitatea ortodoxă în veacurile XIII-XV, în MA, an.  X, 1965, nr. 1- 3, p. 50-72;

v      Sinodalitatea ortodoxă  în veacurile XV-XVII, în MA, an.  X, 1965, nr. 4-6, p. 306- 328;

v      Sinodalitatea ortodoxa în secolele XIX şi XX, în MA, an.  XI, 1966, nr. 1-3, p. 38-55

v      Despre teologia post patristică, în MA, an. XI, 1966, nr. 4-6,p. 279-299,

v      Teologia ortodoxă în secolele XI-XIII, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 7-81 p. 467 - 48 1;

v      Teologia ortodoxă în secolul XIV, în MB, an.  XVII, 1967, nr. 1-3, P. 23-39;

v      Teologia ortodoxă în secolul XV, în MA, an.  XI, 1966, nr. 11-12, p. 730-748;

v      Teologia ortodoxă în secolul XVII (până la Sinodul de la Iaşi din 1642), în MA, an.  XII, 1967, nr. 10- 12, p. 816 - 836;

v      Teologia Ortodoxă  în secolul XVII (după Sinodul de la Iaşi din 1642), în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 11 - 12, p. 628 -642;

v      Teologia ortodoxă în secolul XVIII (până la 1760), în MA, an. XV, 1970, nr. 7 - 8, p. 437 -450;

v      Teologia ortodoxă în secolul XVIII (după 1760), în MA, an. XIII, 1968, nr. 4-6, p. 278 -293,

v      Teologia ortodoxă în secolul al XVI-lea, în MB, an.  XX, 1970, nr. 1-3, p. 52-69;

v      Teologia ortodoxă în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în MMS, an. XLVI, 1970, nr.  I - 2, p. 6 - 20;

v      Din teologia ortodoxă a secolului XIX (după 1848), în MB, an.  XX, 1970, nr. 4 - 6, p. 277 - 283;

v      Din hristologia patristică, în MMS, an.  XLVII, 197 1, nr. 7 - 8, p.432-452.

v      Die orthodoxe Kirche vom Jahre 1054 bis heute, în colecţia “Le monde religieux", 30, Lausanne, 1969, p. 73-129;

v      Orthodoxie. Histoire dţun mot et de sa signification, în “Istina", Paris, 4, 1970, p. 425-434,

v      Despre limba liturgică la români, expunere istorică, în MA, an.  XX, 1975, nr. 1-2, p. 7-28;

v      Din filologia crştină patristică, în M B, an.  XXVIII, 1978, nr.7-9, p.369-381,

v      De l’Orthodoxie, în rev.”Theologia", Atena, 1979 (şi extras, 10 p.).

 

v      Alte studii şi articole în periodicele bisericeşti menţionate în lista bibliografică sau în “Telegraful Român" (peste 150): “Byzantinoslavica"- Praga, “Hlas Pravoslavi"- Praga, “Pravoslavny Sbornik"- Praga, “Golos Pravoslavia"- Presov, “Neue Zeit"- Berlin, “Ostkirchliche Studien"- Wurzburg, “Kirche im Osten"- Gottingen, “Jurge Kirchen"-Bremen, "Presence Orthodoxe"- Paris, “Christianisme au XX-e siecle" -Paris etc.

 

v      Împreună cu preoţii profesori loan Rămureanu şi Teodor Bodogae a revăzut şi reeditat manualul de Istorie bisericească universală, pentru Institutele Teologice, vol.I, Bucureşti, 1975, 447 p.

 

v      Sub îngrijirea sa a reapărut Cursul de Drept bisericesc universal al canonistului Valerian Sesan (ed. a IV-a, Cernăuţi, 1942, 270 p.).

 

v      A tradus din limba cehă lucrarea lui Amos Comeniusş şcoala maternă, Bucureşti, 1937, 120 p. în anii 1939 - 1946 a redactat revista "Candela" de la Cernăuţi -Suceava.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME