DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  mitropolitul stefan

Mitropolit

 

ŞTEFAN (din botez Simion), mitropolit. Decedat în 1656, în Alba lulia.  

 

Probabil a învăţat carte la Gimnaziul din Alba Iulia (existent de până 1580, transformat în ,,colegiu academic" în 1622) şi s-a călugărit în mănăstirea din Alba Iulia, sub numele ştefan.  La sfârţştul lui febr. sau începutul lui mart. 1643, ales mitropolit al Transilvaniei, cu sediul în Alba lulia - hirotonit la Târgovişte păstorind până la moarte.  Prin decretul de recunoaştere al principelui Gh.  Rakoczi I, din 10 oct. 1643, i s-au impus 15 îndatoriri care urmăreau calvinizarea Bisericii româneşti, dar pe care mitropolitul nu le-a respectat. 

 

A tipărit două cărţi:

 

v      Noul Testament sau împăcarea cu legea noao a Lui Is. Hs. Domnului nostru (cunoscut sub numele de Noul Testament de la Alba Iulia sau Bălgrad), terminat de tipărit la 20 ian. 1648 (reeditat în 1988) şi  -

v      Psaltire ce să zice cântarea a fericitului proroc şi împărat David, în 1651.

v      Noul Testament reprezintă prima ediţie românească  integrală;

v      Importanţa prin predosloviile ei şi prin valoarea lingvistică şi literară a textului tipărit.  Cea de a doua prefaţă nesemnată - este atribuită mitropolitului -, din ca desprindem că traducerea a început-o ieromonahul muntean Silvestru, iar după moartea lui, s-a făcut o revizuire şi corectare a textului tipărit şi sa continuat traducerea de către cărturari ardeleni rămaşi anonimi. In aceasta predoslovie apar şi cunoscutele idei privitoare la circulaţia cuvintelor, la necesitatea unei limbi literare unitare, pe care să o înţeleagă românii de pretutindeni. In textul propriu-zis, există alte 24 de “predoslovii", un fel de “introduceri" la 24 de cărţi; apar şi mici explicaţii sau comentarii la unele versete, explicarea unor termeni necunoscuţi.

v      Limba este expresivă, apropiată de a poporului, de o mare frumuseţe literară, încât textul poate fi citit uşor şi astăzi.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME