DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  neofit scriban

Arhiereu, pedagog

 

SCRIBAN NEOFIT (din botez Nicolae), arhiereu, pedagog (frate cu Filaret). 

 

N. 1808, în Burdujeni - Suceava, în familie de preot, decedat la 9 Oct. 1884, în Burdujeni.  Învaţă la mănăstirea Todireni (Burdujeni), călugărit la Gorovei (1827), preo ieromonah la “Sf. Trei lerarhi" din laşi (1833), făcând - paralel - studii la Gimnaziul Vasilian şi la Academia Mihăileană din Iaşi (abs. c. 1838), apoi la Colegiul naţional “Sf. Sava" din Bucureşti (1838/1839).  Preot şi predicator la Mitropolie, “catchet" la “ şcolile publice" de la “Sf.Trei lerarhi" şi protosinghel (1839-1840), surghiunit de domnitorul Mihail Sturdza la Neamţ (1841), profesor la şcoala naţională" din Fălticeni (1842-1843), profesor de “ştiinţe religioase" şi limba elină la şcoala naţională" din mănăstirea Neamţ (1843-1846), director la şcoala naţională  de la “Sf.Trei lerarhi" din Iaşi (1846- 1948), profesor de Istorie, elină, Retorică şi Filosofie la Seminarul de la Socola (1848-1862) şi rector (1860-1862); arhimandrit (1852), luptător pentru Unirea Principatelor, membru în Divanul Ad-Hoc (1857), arhiereu titular de Edessa (1862), locţiitor de episcop la Argeş (1862-1865), la 11 mai 1865 numit episcop eparhiot, prin decret semnat de Alexandru loan Cuza, dar refuză numirea, punându-se în fruntea “Iuptei pentru canonicitate"; din nou locţiitor la Argeş (1868- 1873), apoi retras la Burdujeni. 

Autor de manuale didactice, traduceri, cuvântări, poezii, broşuri, note de călătorie, articole etc.

 

Lucrări:

 

v      Urziri istorice sau curs metodic de istorie, prelucrare după D.E. Levi-Alvares, Iaşi, 1851, 212 p.;

v      Metoda pentru studiul limbii elenice, după J.L. Burnouff, 2 vol., Iaşi, 1861 1862, XV + 318 p. (I) + 339 p. (II).

v      Dublul paralel sau Biserica în faţa papităţii şi a reformei veacului XVI..., Iaşi, 1851, 117 p. (traducere după Alexandru Scarlat Sturdza);

v      Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori evidenţii intrinsece ca Sacra Scriptură este însuflată de Dumnezeu pentru scularea şi mântuirea omenirii..., Bucureşti, 1876, 113 p.

v      Cuvinte bisericeşti rostite la diferite ocazii, Bucureşti, 1868, 362 p. (alte cuvântări au apărut în broşură);

v      A revizuit traducerea şi a reeditat Mărgăritarele Sfântului loan Hrisostom, Bucureşti, 1872, 384 p.

v      Încercări poetice.  Discursuri politice. Memoare

v      şi scrisori politice .... Iaşi, 1870,252 p.;

v      Călătoria mea la pământul sfânt şi la Ierusalim... 1874, Bucureşti, 1875, 50 p.

v      Unirea şi neunirea Principatelor, Iaşi, 1856, 27 p.;

v      Foloasele Unirii Principatelor, Iaşi, 1856, 37 p.;

v      Scurtă istorie şi hronologie despre Mitropolia Moldovei, Paris, 1857, 28 p.

v      Necesitatea clerului în societate şi nevoia de punere a sa în adevărata cale a sortirii sale... însoţită de constituţiunea clerului ortodox din Transilvania; Iaşi, 1858, 58 p.;

v      Nelegalitatea şi defecţiozitatea proiectului de lege pentru alegerea mitropoliţilor şi a episcopilor din Principatele Unite, . laşi, . 1861, 24 p. şi –

v      Câteva broşuri de combatere a legiunilor bisericeşti ale lui Alexandru loan Cuza.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME