DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae stoica

Protopop, cronicar

 

STOICA NICOLAE de Haţeg, protopop, cronicar.

 

 N. 24 febr. 1751, în Mehadia, jud. Caraş-Severin, în familie de preot, decedat la 6 ian. 1833, în Mehadia. 

După ce a făcut şcoala românească în Mehadia, a urmat cursurile şcolilor de limbă sârbă, germană şi latină din Timişoara (1763-1770). Angajat ca scrib şi interpret la regimentul grăniceresc român – Bănăţean (1770-1773), apoi în slujba episcopului sârb din Timişoara (1773-1775), învăţător, apoi preot în Comea,jud. Caraş-Severin (1777 - 1792), paralel “căpitan militar" şi interpret în armata austriacă, în 1779-1795, şi în 1788 - 1791, în timpul războiului austro-turcş protopop în Mehadia şi director al şcolilor naţionale ortodoxe româneşti şi sârbeşti de pe teritoriul regimentului “vlaho-ilir" din Banat (1792- 1833). In această calitate, a ridicat o biscrică în Mehadia Băi şi a îndrumat activitatea şcolilor printr-o serie de circulare, inspecţii pe teren, alcătuirea de manualeşcolare, traduceri şi prelucrări etc.  Cunoscător al mai multor limbi străine, însufletit patriot, pasionat de istorie, arheologie şi numismatică, a scris mai multe cronici în limbile română, germang şi sârbă, pentru a face cunoscute faptele românilor.

 

Lucrări:

 

v      Catihisis mic sau scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite pentrui treaba pruncilor neuniţi, Viena, 1776 (ediţie sârbă-română-germană, în colaborare);

v      Cartea de mână a dascălilor, Viena, 1777 (trad. din germană, în colaborareş ulterior sub titlut: De lipsă cărticea pentru învăţători, Viena, 1785)

v      Scurtă cronică a  războiului din 1788-1791; (editată de Nicolae lorga în Observaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, 1940, p. 97-118);

v      Cronica Banatului, red. 1825-1827 (Ediţie critică de Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969,365 p.; ed. a II-a, Timişoara, 1981, 372 p.);

v      Cronica Mehadiei şi Băile Herculane (în limba germană, 1829.  Ediţie critica de Damaschin Mioc şi Adolf Armbruster, Bucureşti, 1980, 263 p.);

v      Poveşti moşăşti şcolarilor rumâneşti, Timişoara 1984, IV+231p.

 

Pierdute:

 

v      Kurze geschichte Banats (1815, Sârbii în Banat (1816, în sârbeşte),

v      Faptele lui Hercule (1817, în româneşte),

v      Viaţa lui Alexandru cel Mare, prelucrere după Curtius (1825, în limba română),

v      O scurtă istorie universală (1825).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME