DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  niculae serbanescu

Profesor de teologie, istoric

 

ŞERBĂNESCU NICULAE, profesor de teologie, istoric. 

 

N. 21 mart. 1914, în Negreni, jud. Teleorman.  Studii la Seminarul  “Nifon" din Bucureşti (1926-1934), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1935 - 1939), cu licenţa în 1940 şi doctorat în 1948, la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, specialitatea Istorie (1940 - 1943, cu licenţă în 1943); a urmat şi cursurile şcolii superioare de Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti, precum şi Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti.  Salariat la Arhiepiscopia Bucureştilor (1940-1947), profesor la şcoala normală  din  Bucureşti (1945- 1947), funcţionar superior la Administraţia Patriarhală (1947-1972), preot la biserica Ţlbă-Postăvari" (1947-1984); profesor suplinitor (1972), apoi titular la catedra de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1978-1984).  A publicat numeroase lucrări de Istoria Bisericii Române, tratând teme foarte variate; şirul ierarhilor unor eparhii, vechile tipărituri, monumentele de artă etc., majoritatea bazate pe material inedit.

 

Lucrări principale:

 

v          Istoria mănăstirii Snagov, Bucureşti, 1944, 221 p. + II pl. (premiată de Academia Română);

v          Politica religioasă a lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1948,286 p., ms. dact. (teză de doctorat);

v          Legăturile patriarhului Meletie Pigas cu ţările române, în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 7-9, 1 p. 352 - 372;

v          Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti (1668-1672 şi 1679-1708), în ST, an.  IV, 1952, nr. 5-6, p. 330-351;

v          Împresurarea Ţărigradului în zugrăveala bisericilor noastre, în “Ortodoxia", an.  V, 1953, nr. 3, p.438 - 463;

v          Antim Ivireanul tipograf, în BOR, an. LXXIV, 1956, nr. 8-9, p. 690-766;

v          Despre Episcopia Strehaiei, în MO, an.  VI, 1954, nr.9-10, p.488-510;

v          Atitudinea preoţimii fără de dreptele năzuinţe ale poporului, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr.3-4, p.220-242;

v          La treisute de ani de la moartea mitropolitului Varlaam al Moldovei, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr. 10, p. 1012-1035,

v          Varlaam, mitropolitul Ţării Româneşti (1672-1679), părintele tipografiei bucureştene, în BOR, an.  LXXVI, 1958, nr. 12, p. 1120-1158;

v          Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia, hotărârile şi reşedinţele Mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 7- 10, p. 698-721,

v          Mitropoliţii Ungrovlahiei, în ibideni, p. 722 - 826;

v          La patru sute de ani de la apariţia “întrebării creştineşti", în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 11-12, p. 1033-1052;

v          Mărturii istorice despre monumentele religioase din Bucureştii de altă dată, în BOR, an.  LXXVIII, 1960, nr. 1-2, p. 83-116,

v          Biserica Ortodoxă Română şi Mişcarea ecumenică, în ,,Ortodoxia", an. XIV, 1962,nr.1, p.107-152;

v          Panaghiarul de la Snagov. Câteva lămuriri asupra pananghiarului şi rostului său liturgic, în BOR, an.  LXXX, 1962, nr. 5-6. p. 543-567;

v          Legături bisericeşti, culturale şi politice între români şi sârbi, în MO, an. XV, 1963, nr. 5-6, p. 307 -317;

v          Constantin Brâncoveanu ctitor de cultură românească, în BOR, an.  LXXXII, 1904, nr. 9-10, p. 879-999;

v          Episcopii Râmnicului, în MO, an.  XVI, nr. 3 -4, 1964, p. 171 - 212; Episcopii Argeşului, în MO, an. XVII, 1965, nr. 7 - 8, p. 602 - 630;

v          Optzeci de ani de la dobândirea autocefaliei, în BOR, an.  LXXXIII, 1965, nr. 3-4, p. 247-273;

v          500 de ani de la punerea temeliei mănăstirii Putna, în MO, an.  XVIII, 1966, nr. 7-8, p. 652-674;

v          Mitropolitul Antim Ivireanul, 1716. septembrie - 1966, în MO, an.  XVIII, 1966, nr. 9-10, p. 771 - 811;

v          Istoria bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr. 7-8, p.730-754.

v          Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, episcop al Râmnicului, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 3 - 5, p. 353 - 395;

v          Promovarea ideil despre unitatea neamului românesc în predosloviile cărţilor bisericeşti, în MO, an.  XX, 1968, nr. 11 - 12, p. 918 - 928;

v          1600 de ani de la prima mărturie documentară despre  existenţa Episcopiei Tomisului, în BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr.9-10, p.966-1026;

v          Noi contribuţii la istoria Mitropoliei din Târgovişte, în BOR, an. XXXXVIII, 1970, nr. 5-6, p. 513-522;

v          Mitropolia Severinului.  şase sute de ani de la înfiinţare, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 11-12, p.1191-1227;

v          150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 3-4, p. 351-407;

v          450 de ani de la moartea lui Neagoe Basarab, în GB, an. XXX, 1971, nr. 9- 1 0, p. 936 -972;

v          Nicolae Iorga.  Cu prilejul centenarului naşterii sale, în BOR, an.  LXXXIX, 1971, nr. 7-8, p. 817 -837;

v          Dimitrie Cantemir. Trei sute de ani de la naşterea lui, în BOR, an.  XCI, 1973, nr. 9- 10, p. 1031-1062;

v          Trei sute de ani de la apariţia Psaltirii în versiunea a mitropolitului Dosoftei al moldovei, în BOR, an. XCI, 1973, nr. 11-12, p. 1216-1237;

v          Tipografia ieromonahului Lavrentie de la mănăstirea Plumbuita din Bucureşti sec.  XVI, în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 20-39;

v          “Creştinul Mihai marele voievod ce au fost domn Ţărei Româneşti şi Ardealului şii Moldovei", în MO, an.  XXVIII, 1976, nr. 9- 10, p. 689-718;

v          Mănăstiri şi  biserici ctitorite de Mihai Viteazul, în MB, an.  XXVII, 1977, nr. 10- 12, p. 692-703;

v          Un veac de la proclamarea Independenţei de Stat a României, în BOR, an.  XCVI, 1977, nr. 5-6, p. 361-389;

v          Trei sute de ani de la înfiinţarea tipografiei din Bucureşti a Mitropoliei Ţării Româneşti, în BOR, an. XCVI, 1978, nr 9-10, p. 963 - 1003;

v          Mormântul voievodului martir Constantin Brâncoveanu, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 1-2, p. 109-144;

v          Trei sute de ani de la tipărirea la Iaşi a “Psaltirii de’nţeles a sfântului împărat prooroc David" de către mitropolitul Dosoftei al Moldovei, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 11 - 12, p. 1159-1172;

v          Un mare cărturar iluminist muntean din secolul al XVIII-lea; episcopul Chesarie al Râmnicului, în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 1-2, p. 87-106;

v          Tudor Vladimirescu, un mare erou al neamului românesc, în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 5-6, p. 577-608;

v          Facultatea de Teologie a Universităţti din Bucureştii. 0 sută de ani de la înfiinţare. Scurte date despre învăţământul teologic superior din Principatele Române în prima parte a secolului al XIX-lea (până la 1864), în BOR, an. XCIX, 1981, nr. 9 - I 0, p. 1018-1093;

v          Palia de la Orăştie. Patru sute de ani de la imprimare, în BOR, an. C, 1982, nr. 7-8, p. 692-713;

v          Constantin Vodă Brâncoveanu, domnitorul Ţării Româneşti (1688-1714), cu prilejul comemorării a 330 de am de la naştere şi a 270 de ani de la moarte, în BOR, an. CIll 1984, nr. 8 - I 0, p. 660 - 683;

v          Saizeci de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române (1925-1985), în BOR, an.  CIII, 1985, nr. 9-12, p. 835-852;

v          Mitropolia Moldovei şi Sucevei.  şase sute de ani de la prima menţiune documentară cunoscută a existenţei ei, în BOR, an.  CIV, 1986, nr. 9 - 10, p.109-127;

v          Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, în vol.  Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 41-138;

v          Catedrala şi reşedinţa patriarhală din Bucureşti, în BOR, an. CVII, 1989, nr. 1-2, p.197- 218;

v          Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română, în BOR, an. CVII, 1989, nr. 3-4, p. 41-78;

v          Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti (1688-1714), în BOR, an. CVII, 1989, nr. 7-10, p. 98-158;

v          Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi Moldovei" 390 de ani de la martirica sa moarte, în BOR, an. CIX, 1991, nr. 7-9, p. 99-140;

v          Mircea cel Mare (1386-1418). 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Bucureşti, 1987,421 p. (în colaborare cu Prof. Dr. Nicolae Stoicescu).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME