DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  petru gh. savin

Preot, folclorist

 

SAVIN PETRU GH., preot, folclorist, frate cu prof. univ. loan Savin. 

 

N. 24 aug. 1891, în Jorăşti, jud. Galaţi, în familie de preot, decedat în  mai 1977, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul ,,Veniamin" din Iaşi (1906-1914), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti. învăţător în Zărneşti, jud.  Galaţi (1914), apoi preot în Jorăşti (1915 - 1930), preot în Luminiţa, jud. Tulcea (1931 - 1932), Braniştea, jud. Galaţi (1932-1936), misionar la Episcopia Dunării de Jos, apoi consilier Cultural (1937 - 1940), preşedinte al Societăţii clerului “Solidaritatea " din Galaţi, consilier la Arhiepiscopia Bucureştilor (1940-1941), preot la biserica “Sf. Pantelimon" din Bucureşti (din 194 1), inspector pentru problemele culturale şi sociale în Ministerul Cultelor şi în Ministerul Muncii (1942 - 1944), pentru scurt timp preot la biserica Ţdormirea" din Constanţa.

 

Lucrări:

 

v      Clăcăieşti.  Glume, jitii, taclale şi polojănii din popor, Bârlad, 911, 91p.

v      Poveşti, Bârlad, 1914, 129 p.; Mândrul florilor, Bucureşti, 1914,144 p.;

v      Snoave din popor, Bucureşti, 1926, 104 p.

v      Satele sub raport cultural. Cum sunt. şi cum ar trebui şi fie.  Conferinţă, Bârlad, 1924, 39 P.;

v      Preotul în literatură, Conferinţă, Neamţ, 1926, 33 p.;

v      Din viaţa adventiştilor, Galaţi, 1928, 79 p.;

v      Pilde creşineşti, Galaţi, 1935, 64 p.,

v      Jertfa de Paşti.  Schiţe moralizatoare, Galaţi, 1937,80 p.

v      In zile de sărbătoare. Piesă de teatru cu obiceiuri de Anul Nou, Chişinău,1920, 75p. (trei ediţii);

v      Mântuirea sufletului.  Piesă în 3 acte, Chişinău, 1935, 72 p.;

v      0 clacă cu viteji, Galaţi, 1943, 34 p.;

v      Teatru pentru popor 5 piese de teatru într-un act, Bucureşti, 1943, 202 p.

v      A editat “Calendarul cultural al jud. Covurlui" pe anul 1922 (în colaborare);

v      A editat şi redactat “Gazeta Satelor" (1926-1928), apoi –

v      “Doina", revistă de limbă, literatură şi artă populară la Jorăşti (1928-1942) şi –

v      Calendarul revistei “Doina" (1932);

v      A redactat revista eparhială  “Căminul", la Galaţi (1934 - 1940,);

 

Colaborări - mai ales cu materiale folclorice la revistele:

 

v      “Ramuri",

v      “Semănătorul",

v      “Neamul Românesc Literar",

v      “Albina",

v      “Ion Creangă" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME