DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  sebastian sebu

Profesor de teologie

 

ŞEBU SEBASTIAN, profesor de teologie. 

 

N. 7 dec. 1941, în Armeni, jud.  Sibiu.  Studii la Seminarul teologic din Cluj (1955-1960), la lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu (1960 - 1964), cursuri de doctorat – Omiletică şi Catehetică - la lnstitutul Teologic din Bucureşti (1965-1968), cu studii de specializare la Facultatea de Teologie catolică a Universităţii din Viena (1968-1971) şi la cea evanghelică a Universităţii din Hamburg (1973-1975); doctorat la Bucureşti în 1978.  Funcţionar la Centrul arhiepiscopesc Sibiu (1971-1972), asistent la secţia practică la Institutul Teologic Universitar Sibiu (1972 - 1983), încredinţat cu suplinirea catedrei de Omiletică, Catehetică şi Pedagogie (din 1978); profesor titular la aceeaşi catedră (de la 1 oct. 1983); diacon (1976) şi preot (1976); participant la câteva întruniri cu caracter ecumenist peste hotare.

 

Lucrări:

 

v      Forma şi conţinutul predicii creştine în primele trei veacuri, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 3-4, p. 206 - 22 1;

v      Contribuţia Sf. Efrem Surul la dezvoltarea predicii creştine, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 7 - 8, p. 467 - 481;

v      Principii omiletice în predica Fericitului Augustin, în MA, an.  XIII, 1968, nr. 7-8, p. 544-560;

v      Fericitul Augustin predicator al uniunii creştine, în ST, an.  XIX, 1969, nr. 3-4, p. 232-244;

v      Principii pastorale patristice şi permanenţa lor, în MA, an.  XVII, 1972, nr. 3-4, p. 152-261;

v      Din activitatea pastorală a mitropolitului Andrei Şaguna, în MA, an. XVIII, 1973, nr. 5-6, p. 524-532;

v      Preocupări şi orientări în predica protestantă contemporană din Germania apuseană (teză de doctorat), în MA an.  XXV, 1980, nr. 4-6, p. 299-498 (şi extras);

v      Propovăduirea Evagheliei în Biserica română din Transilvania în vol.  Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1988, p. 186-209;

v      .Lăsaţi copiii să vină la Mine".  Mic catehism, Sibiu, 1990, 136 p. (ed. a II-a, 1992; ed. a III-a, Bucureşti, 1994).

 

v      Articole, traduceri din limba germană, predici, recenzii, reportaje, în “Studii Teologice", “Mitropolia Ardealului", “Telegraful Român", “Îndrumătorul bisericesc" de la Sibiu, unele periodice ale comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME