DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  sever s septimiu

Preot, publicist, istoric, traducator

 

SECULA SEPTIMIU SEVER, preot, publicist, istoric, traducător. 

 

N. 19 nov. 1869, în Baia de Criş, jud. Hunedoara, decedat la 25 mart. 1912, în Sibiu.

Studii gimnaziale la Arad, Sibiu şi Blaj (abs. 1887), superioare la Institutul Teologic din Arad (1887-1888 şi 1901- 1903) şi la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (licenţa în 1895).  Ajutor de bibliotecar la Academia Română (1895-1898), funcţionar la Arhivele Statului din Bucureşti (1898-1900), profesor la şcoala de fete a Episcopiei Aradului (1901-1902), referent şcolar ajutor la Episcopia Aradului (1902-1904), profesor de Limba română la lnstitutul teologic-pedagogic din Arad, secţia pedagogică (1904-1909), diacon şi secretar al Consistoriului din Oradea (1908), preot în Odvoş – Arad (1909-1912).

 

Lucrări:

 

v      Românii în revoluţia lui Gheorghe Doja, laşi, 1897,33p.(extras din,,Arhiva" de la iaşi,nr.3-4,1897,

v      Teză de licenţă  “Tara de sus şi Ţara de jos” în Principatele Române.  Studiu de geografie istorică, ed. a II-a, Bucureşti, 1898, 16 p,

v      Un memoriu al lui Moise Nicoară. Monografie istorică, Arad, 1904, 24 p. (extras din “Biserica şi şcoala");

v      Biserica din Leheceni Cărpinet.  Schiţă itorică, Arad, 1904, 16 p.

v      Realităţi şi visări.  Novele şi schiţe, Orăştie, 1897, 77 p.;

v      Povestiri şi schiţe, Arad, 1903. 

 

Articole, schiţe literare, versuri, traduceri (din Petofi, Bjornson, Chateaubriand), informaţii politice în “Corespondenţa Română" şi  “ Convorbiri Literare" – Bucureşti, “Tribuna” -Sibiu, “Tribuna Poporului" şi “Biserica şi :coala" - Arad, “Familia" şi “Foaia Literară" - Oradea, “Luceafărul"-Budapesta-Sibiu.

           


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME