DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  copistul stanciul

Preot copist

 

STANCIUL, preot copist. 

 

N. către sfârşitul secolului al XVII-lea,  după deceniul al treilea at secolului al XVIII-lea. Preot slujitor la biserica  “Toţi Sfinţii" (Antim) din Bucureşti. 

 

A copiat mai multe manuscrise cu caracter istoric, juridic, teologic şi liturgică între care:

 

v      Cronica domniei lui Nicolaie Mavrocordat de Nicolae Costin, 1722 (Ms. 59 din Bibl. Acad.) şi în 1725 (Ms. 1299),

v      Cronicile lui Miron şi Nicolae Costin, în 1723 (Ms. 2715),

v      Cronica lui Nicolae Costin şi alte lucrări istorice (Ms. 37),

v      Cronica lui Nicolae Costin şi a lui Radu Popescu (Ms. 4225),

v      Istoria Ţării Româneşti de Constantin Cantacuzino Stolnicul (Ms. 3443),

v      Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti a lui Vasile Lupu din 1646 (Ms. 1253),

v      Tâlcuirea Apocalipsului de Andrei arhiepiscopul Cezareii Capadociei (Ms. 4286),

v      Tâlcul Evangheliilor de Teofilact al Ohridei, cu un lexicon românesc la anumite cuvinte, după această lucrare (Ms. 1467 şi Ms. 3314),

v      Molitvelnic (Ms. 2337), Minunile Maicii Domnului (Ms. 1830) şi altele.

 

Textul original al Didahiilor lui Antim Ivireanul a fost dat de acest preot ucenicului său, grămăticul Efrem, care a făcut o copie, între anii 1722 şi 1724 (Ms. 3 460).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME