DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  stefan slevoaca

Preot

 

SLEVOACĂ STEFAN, preot. 

 

N. 6 oct. 1912, în Botoşani, jud. Suceava.

Studii la Liceul ,,Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi (1923-1930) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1930-1934); studii de specializare pentru Omiletică şi Noul Testament la Facultatea de Teologie catolică din Viena (I 937); doctoratul la Cernăuţi în 1938.  Preot la biserica “Cuvioasa Paraschiva" din Cernăuţi (1935 -1938), predicator la catedrala mitropolitană din Cernăuţi (din 1938); asistent la catedra de Morală la Facultatea de Teologie din Cernăuţi- mutată apoi la Suceava (1938-1948), director al Internatului teologic al aceleiaşi Facultăţi (1942-1948), preot la parohia  Ţdormirea Maicii Domnului" din Câmpulung Moldovenesc (1948-1960), apoi la parohia Varna de Jos jud. Suceava (1960- 1969), preot misionar în cadrul Arhiepiscopiei misionare ortodoxe române din Statele Unite (1969 - 1977).

 

Lucrări:

 

v      Popasuri duhovniceşti.  Predici la toate duminicile de peste an, Râmnicu Vâlcea, 1945, 322 p.;

v      Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile anului bisericesc, Bucureşti, 1979, 404 p.;

v      Fălclii pentru dreapta credinţă.  Predici.  Buzău, 1985, 314 p.

v      Moralitatea în artă, în “Candela", an.  LVII, 1946, p. 484-506;

v      Cinstirea icoanelor şi a sfintei cruci, Suceava, 1948, 22 p.;

v      Harismele în Biserica primară, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 9-10, p.698-72 1;

v      Biserica creştină şi întărirea vieţii de familie, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 5-6, p.367-381,

v      Preoţia de hirotonie şi preoţia credincioşilor, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 2 55 - 267;

v      Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament, în ST, an.  XXXII, 1980, nr. I - 2, p. 5 - 14. 

 

Alte numeroase articole şi predici în:

 

v      “Candela",

v      “Mitropolia Moldovel şi Sucevei",

v      ”Mitropolia Banatului",

v      “Credinţa" - Detroit,

v      “Calendartil”,

v      “Credinţa",

v      Alte reviste ale comunităţilor de peste hotare etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME