DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Theoctist scriban

Arhimandrit, profesor

 

SCRIBAN THEOCTIST (din botez Hristofor), arhimandrit, profesor.

 

 N. 19 apr. 1825, în Adâncata-Suceava, decedat la 11 ian. 1890, în Iaşi. 

Studii la Gimnaziul “Vasilian" şi Academia Mihăileană din Iaşi, studii teologice la Seminarul de la Socola (abţs. 1847), apoi la Academia duhovnicească din Kiev (1847-1851), unde obţine titIul de “candidat".  Profesor la Seminarul de la Socola (1851-1857), tuns în monahism şi hirotonit ieromonah 1856), hirotesit arhimandrit (1857), preşedinte al noului Consistoriu eparhial din Ismail (1857-1863), profesor de Dogmatică, Morală şi Pastorală la Seminarul “Central" din Bucureşti (1864-1872), retras din activitate, apoi, pentru scurt timp, director al Seminarului de la Socola (1884-1885).  A publicat câteva manuale didactice - prelucrate sau traduse studii, articole, cuvântări, predici, traduceri din greceşte şi ruseşte - în periodicele vremii (,,Biserica Ortodoxă Română" s.a.). în anii 1870-1872 a redactat revista  “Vocea Bisericii", la Bucureşti, în care a publicat numeroase predici, majoritatea traduse după Sf.  Grigorie Teologul.

 

Lucrări:

 

v      Sfinţita istorie a Noului Testament.... Iaşi, 1854, 113 p.;

v      Omiletica sau ştiinţa despre literatura bisericească..., 2 vol., Iaşi, 1856-1858, 170 + 161 p. (traducere după lacob Amfiteatrov);

v      Tratat teologic moralo creştinesc pentru obligaţiunile famiIiare... Bucureşti, 1870, 36p. (traducere din ruseşte);

v      Explicarea dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Ioan Hhrisostom..., Iaşi , 1883,42 p.

v      Cuvinte bisericeşti la duminici, sărbători şi servicii funebre, Bucureşti, 1867;

v      Cuvântul funebru al Sf.  Grigorie Teologul în lauda Sf. Vasile cel Mare, Bucureşti 1869, 59 p. (traducere),

v      Cuvântul de despărţire al Sf. Grigorie Teologul, Bucureşti, 1869, 27 p. (traducere).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME