DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  timotei seviciu

Episcop

 

SEVICIU TIMOTEI (din botez Traian), episcop. 

 

N. 4 iun. 1936, în Timişoara.  Studii medii la Liceul “Diaconovici Loga" din Timişoara (1946- 1953)

Studii superioare la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1953 - 1957), urmând apoi cursurile de doctorat – secţia Patrologie la acelaşi Institut (1957- 1960) cu examenul de doctorat în 1972, Studii de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchatel (1967), Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi Facultatea de Teologie din Fribourg (1971 - 1972). Profesor la Seminarul teologic din Caransebeş (1960 - 1961), secretar eparhial la Arad (1961 - 1962), apoi la Timişoara (1962 1968); vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului (1968-1975), diacon necăsătorit în 1961, preot în 1968, tuns în monahism la mănăstirea Hodoş-Bodrog în 1969, sub numele Timotei, hirotesit arhimandrit în 1970, la 15 dec. 1975 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul “Lugojanul" (hirotonit la 8 febr. 1976); la 30 sept. 1984 ales episcop al Aradului ( înscăunat 2 dec. 1984).

A participat la diferite întruniri cu caracter ecumenist peste hotare.

 

Lucrări:

 

v      Aspecte dogmatice ale concepţiei augustiniene după ,,Manualul către Laurenţiu”, în “Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 2, p. 234-249;

v      Hristologia şi soteriologia Sfântului Ioan Damaschin după canoanele învierii, înăţării şi Cincizecimii, în “Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 4, p.567-593;

v      Valoarea prieteniei în viaţa şi opera Fericitului Augustin, în “Ortodoxia", an.  XII, 1960, nr. 3, p. 374- 388;

v      Probleme de învăţăturii şi viaţa creştină în Comentarul Sfântul loan Gură de Aur la scrisoarea paulină către Filipeni, în ST, an. XIl, 1900, nr. 7-8, p. 500-516;

v      Sfântul Atanasie cel Mare în Biserica românească, în MO, an. XII, 1960, nr. 9-12, p. 583-600;

v      Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei în Iumina tendinţelor actuale de apropiere dintre Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici orientate, teza de doctorate în MB, an.  XXII, 1972, nr. 7-9, p. 325-462 (şi extras, Timişoara, 1973, 147 p.);

v      Valoarea hristologiei Sfântului Chiril în contextul teologiei actuale, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 5 -6, p. 477-481.

v      0 serie de alte articole., reportage, predici, traduceri, în “Mitropolia Banatului", revistă pe care a redactat-o între anii 1968 şi 1976, sau în alte periodice bisericeşti.

 

Sub îndrumarea sa au apărut mai multe lucrări în Editura Episcopiei Aradului:

 

v      Istoria mănăstirii Prislop (1986):

v      Valori de artă veche românească în colecţia mănăstirii din Arad Gai (1986),

v      Episcopia Aradului. Istorie, viaţă culturală, monumente de artă (1989), s.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME