DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  tit simedrea

Mitropolit, istoric

SIMEDREA TIT (din botez Teodor), mitropolit, istoric. 

 

N. 4 Sept. 1886, în Naipu, jud.  Giurgiu, decedat la 9 dec. 1971, la Cernica. 

Studii la Seminarul ,,Nifon", Ia Facultatea deTeologie din Bucureşti şi la Facultatea de Drept din Iaşi, cu specializare în Teologie la Montpellier şi Paris (1922- 1923).  Preot în Prunaru, jud.Teleorman, Blejeşti, jud. Vlaşca şi Movila Periş, jud.  Ilfov (1907 - 1916), confesor militar (1916 - 1920), preot la biserica “Sf. Nicolae Tabacu" din Bucureşti, (1921 - 1923), director al Cancelariei Sf. Sinod şi sIujitor la catedrala mitropolitană (1923 - 1925); rămas văduv, a fost călugărit la Cernica, în 1924, sub numele Tit şi hirotesit arhimandrit; arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu numele “Târgovişteanul" (1926- 1935), director al Tipografiei lnstitutului Biblic şi de Misiune, director şi profesor de Liturgică la Academia de Muzică religioasă din Bucureşti, secretar de redacţie al revistei ,,Biserica Ortodoxă Română“; delegat la câteva conferinţe peste hotare: Lausanne (1927), Sofia (1929), Constantinopol (1929), Vatoped (1930).  Episcop al Hotinului, cu reşedinţa în Bălţi (ales 11 dec. 1935), apoi mitropolit al Bucovinei (ales 13 iun. 1940, înscăunat numai la 25 mart. 1941, dar la Suceava); retras la 31 iun. 1945 şi stabilit la schitul Darvari din Bucureşti şi mănăstirea Cernica.  A publicat lucrări privind începuturile monahismului la noi, cultura românească medievală, - inclusiv editări de texte, - studii de teologie, articole, cuvântări, pastorale.

 

Lucrări:  

 

v      Patriarhia românească. Acte şi documente, Bucureşti,1926,226p.;

v      Tetraevanghelul vistiernicului Mateiaş. Manuscript din anul 1535, în BOR, an. Lll, nr.3-4, 1934, p. 154-179 (.;i extras, 28 p.);

v      Viaţa şi  traiul Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului.  Introducere şi text în BOR, an. LV, 1937, nr. 5-6, p. 257 -299 (şi extras: Bucureşti, 1937, XIV + 58 p. + 6 pi.);

v      Catastiful de hirotonii al Episcopiei Rădăuţilor pe anii 1757-1782, Cernăuţi, 1943, 29 p.;

v      Vechea Episcopie a Hotinului, în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 1-3, p.11 -32:

v      Mănăstirea Vodiţa.  Glosă pe marginea unui document inedit, în BOR, an.  LXV, 1947, nr. 1-3, p. 63-76;

v      Mănăstiri vândute şi dăruite în secolul al XV-Iea în Moldova în BOR, an.  LXIX, 1949, nr. 1-2, p.65-83;

v      Filotei monahul de la Cozia, imnograf român, în MO,an. VI, 1954, nr. 1-3,p.20-35; nr. 4-6, p. 177-190 şi an. VII, 1955, nr. 1012, p. 526-541;

v      Les “Pripela" du moine Philothee.  Etude.  Texte, Traduction, în ,Românoslavica", XII, 1970, p. 183-225;

v      Fost-au două lăcaşuri la Cozia?, în BOR, an.  LXXXIX, 1961, nr. 11-12, p. 1018-1032;

v      Viaţa mănăstirească în Ţra Românească, înainte de anul 1370, în BOR, an.  LXXX, 1962, nr. 7-8, p. 673-687;

v      Mănăstirea Titireciu, în GB, an.  XXII, 1963, nr. 5-6, p. 468-501;

v      Tiparul bucureştean de carte bisericească din anii 1740-1750, în BOR, an.  LXXXIII, 1965, nr. 9 - 10, p. 945-942,

v      Unde şi când a luat fiinţă legenda despre atârnarea canonică a scaunelor mitropolitane din Ţara Românească şi din Moldova de Arhiepiscopia de Ohrida ? în BOR, an. LXXXV, 1967, nr. 9 - I 0, p. 975 - 1003;

v      Epilogul din Octoih slavon (M.Dealu, 1510), şi identitatea de tipograf a lui Macarie din Muntenegru (1493-1496), în MO, an.  XXII, 1970, nr. 7 - 8, p. 605 - 620.

 

Traduceri:     

 

v      Nicolae Arseniev, Biserica răsăriteană, Bucureşti, 1929, 137 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME