DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  valerian sesan

Profesor de teologie

 

ŞESAN VALERIAN, profesor de teologie. 

 

N. 28 iun. 1978, în Slobozia Rarencei-Bucovina, în familie de preot, decedat la 10 mai 1940, în Cernăuţi.  Gimnaziul român clasic din Cernăuţi (1888-1896), apoi Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1896- 1900), care-i conferă doctoratul în 1901 continuă studiile la Facultăţile de Drept din Cernăuţi, Viena şi Praga, cu doctorat în Drept la Praga în 1916, studii de specializare la Universitatea din Atena şi la lerusalim (1906-1907), apoi la Academiile teologice din Kiev, Moscova şi Petersburg (1907 - 1908).  Diacon la catedrala din Cernăuţi (1909 - 1918), translator pentru limba cehă pe lângă Curtea de Apel din Cernăuţi (1911-1939), docent pentru Dreptul bisericesc la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1913), profesor suplinitor la aceeaşi catedra (1918), apoi titular (1919-1940); decan al Facultăţii (1921/22), rector al Universităţii din Cernăuţi (1923-1925 şi 1927-1930), preot (1918).protopop (1920), arhipresbiter stavrofor (1922).  Paralel a deţinut şi alte demnităţiş un profesor la Facultatea de Drept din Cernăuţi, membru în Consistoriul Superior bisericesc (1919 - 1925), secretarul Constituantei bisericeşti însărcinat cu realizarea unificării organizaţiei bisericeşti ortodoxe în România întregită, având un rol însemnat în aceasta acţiuneş director general al Departamentului Cultelor pentru Bucovina în Cernăuţi (1922-1925), consilier referent la secţia economică a Consiliului eparhial Cernăuţi (1925-1931), membru în Congresul Naţional Bisericesc, delegatul Bisericii Ortodoxe Române la Congresul Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică (Praga, 1928), preşedintele Asociaţiei clerului ortodox din Bucovina (1936- 1940), fondator şi preşedinte al Asociatiei Culturale ,,Prietenii Cehoslovaciei" din Cernăuţi, membru al “Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina" ş.a. A publicat o serie de lucrări de Drept canonic, mai ales de interes practic ale Ortodoxiei în general şi ale Bisericii noastre în special, un manual tipărit postum, propuneri şi proiecte de Iege cu privire la unificarea organizaţiei bisericeşti ortodoxe din Ţra noastră după 1918 (a fost însă împotriva admiterii mirenilor la exercitarea puterii bisericeşti), diferite studii în “Candela" Cernăuţi , articole în “Glasul Bucovinei"Cernăuţi şi “Cuvântul Preoţesc"- Rădăuţi, recenzii, cuvântări, regulamente etc.

 

Lucrări:

 

v      Kirche und Staat im romisch byzantinischen Reiche seit Konstantin dem Grossen und bis zum Falle Konstantinopels.  Vol.I.

v      Die Religionspolitik der christlich romischen Kaiser, von Konstantin d. Gr. bis Theodosius d. Gr. (313-380), Czernowitz, 1911, XV + 359 p. (vol. II, pregătit pentru tipar, s-a pierdut în 1940);

v      Autocefalia-Autonomia, în “Candela",an.  XLII, 1931,p. 237-249; Dreptul de desvolţiune al patriarhului şi al mitropolitului (în baza can.11 al Sinod. VII ecumenic), în “Candela",an.  XLVII, 1936,p. 71-85 (şi extras, 17 p.),

v      Convocarea Sinodului ecumenic, în “Candela", an.  XLVII, 1936, p. 95-110 (şi extras, 1937, 18 p.);

v      Revizuirea canoanelor şi altor norme bisericeşti, precum şi codificarea îor, în “Candela", an.  XLVII, 1936, p. 145-159 (,şi extras, 1937, 17 p.); ultimele două au fost prezentate ca referate la Congresul profesorilor de teologie ortodoxă de la Atena, publicate - în limba germană - în Proces Verbaux du I-er Congres de Theologie orthodoxe a Athenes 1936, Atena, 1939, p. 289-297 şi 310-323 ( şi extras);

v      Căsătoria bisericească obligatorie, în vol.  Omagiu I.P.S. Sale Dr. Nicolae Bălan mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940, p. 731 -739;

v      Curs de drept bisericesc universal, ed. a IV-a, Cernăuţi, 1942, 268 p. (publicat de fiul său preot prof. dr.  Milan Sesan; celelalte trei ediţii erau litografiate).

v      Unificarca Bisericii Ortodoxe din România întregită.  Statutul Organic din Transilvania în Iumina canoanelor.Constituţionalism în Biserica Ortodoxă. Trei studii în legatură cu organizarea Bisericii Ortodoxe Române întregite, Cernăuţi, 1919;

v      Proiect de unificare a organizatiei Bisericii autocefale ortodoxe din România întregită, Cernăuţi, 1920, 69 p.;

v      Contribuţii privitoare la raportul dintre Stat şi Biserica Ortodoxă în Constituţia cea nouă a României întregite, Cernăuţiti, 1923;

v      Reflexiuni asupra unificării organizaţiei Bisericii Ortodoxe din România întregită, în “Candela", an. 1923, p. 321 -358;

v      Modificarea Legii şi Statului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, în ,,Candela", an. XLVI, 1935, p. 117-201 (,şi extras, 76 p.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME