DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile sibiescu

Preot, istoric

 

SIBIESCU VASILE, preot, istoric. 

 

N. 22 ian. 1904, în Zahareşti, jud.  Buzău, decedat la 10 aug. 1989, în Buzău. 

Studii la Seminarul teologic din Buzău (1918-1925) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1925-1929), care i-a conferit doctoratul în 1938; studii de specializare în lstorie bisericească - la Facultăţile de Teologie protestantă şi catolică din Strasbourg (19291932).  Profesor suplinitor la Seminarul teologic din Buzău (1932 - 1933 şi 1934 - 1935), profesor de Religie la Liceul de fete din Râmnicu Sărat (1935-1937), la şcoala normală de fete din Buzău (1937- 1939), la Liceul de fete din Buzău (1939 - 1949); în anul scolar 1942-1943 detaşat la Liceul român din Sofia, unde a predat Religia  şi Latina; profesor de Istorie la Scoala generală din Parscov-Buzău (1948-1949), profesor la şcoala de cântăreţi şi Seminarul teologic din Buzău (1949-1972), preot la parohia Gârlaşi Buzău (din 1935), la catedrala episcopală (1949-1955) şi la biserica “Sf. Gheorghe" Buzău (1955-1977) şi iconom stavrofor.

 

Lucrări:

 

v      Călugării sciţi , în RT, an.  XXVI, 1936, nr. 5-6, p. 182-205 (şi extras, 24 p.);

v      Sărbătoarea Naşterii Domnului.  Scurtă încercare de studiu istoric, în RT, an.  XXVI, 1936, nr. 11-12, p. 384-393 (.;i extras, 12 p.);

v      Taţian Asirianul şi elenismul, în RT, an.  XXVIII, 1938, nr. 5, p. 192-202; nr. 6, p. 247-257 şi nr. 9, p. 388-392 (şi extras, 27p.);

v      Împăratul Iustinian I şi ereziile, teză de doctorat Bucureşti, 1938, XXXI + 210 p.; 50 texte biblice pentru tineret, Buzău, 1939, 98 p. (în colaborare);

v      Mănăstirile noastre temei de viaţă românească, Buzău, 1940, 24 p.;

v      Actualitatea Sfântului loan Hrisostom, Buzău, 1946, 30 p.;

v      Sfântul Sava “Gotul".  La 1600 de ani de la mucenicia sa, în GB, an.  XXXI, 1972, nr. 3-4, p. 335-388;

v      Activitatea misionară a Sfântului loan Hrisostom printre goţi, în GB, an.  XXXIII, 1973, nr. 3-4, p. 375-388;

v      Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu Scythia Minor (Dobrogea), în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 1, p. 146 -159;

v      Episcopatul cuman de Milcovia (1227/28-1241).

v      Împrejurările înfiinţării  rezistenţa băştinaşilor români ortodocsi, în vol.  Spiritulitate şi istorie la întorsătura Carpaţilor (I), Buzău, 1983, p. 284-320,

v      Paisie Velicicovschi vieţuitor la schitul Cârnu (jud. Buzău) între anii 1744-1746, în aceiaşi volum, p. 347-354,

 

Colaborări la:

 

v      “Revista Teologică"-Sibiu,

v      “Îngerul”-Buzău (membru în Comitetul de redacţie),

v      “Lumina Ortodoxiei"-Buzău,

v      “Ortodoxia",

v      “Glasul Bisericii" s.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME