DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Constantin Tomescu

Profesor de teologie, istoric

 

TOMESCU CONSTANTIN, profesor de teologie, istoric (nehirotonit). 

 

N. 20 febr. 1890, în Constanţa, decedat la 5 iul. 1983, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1904-1912), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1911-1916), care-i va conferi şi doctoratul (1927).  Voluntar în primul război mondial (1916- 1918), director al Cancelariei (secretar general) Arhiepiscopiei Chişinăului (1919-1942) consilier referent culturalş profesor suplinitor ( 1926), agregat (1927) şi titular (1930) la catedra de Istoria Bisericii Române de la Factiltatea de Teologie din Chişinău (1926-1941),încadrat apoi la cea din Cernăuţi-Suceava (1941-1946); membru mirean în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Chişinăului şi în Congresul Naţional Bisericescş a organizat şi a condus pelerinaje la Muntele Athos şi în Ţara Sfântă, fapt pentru care i s-a conferit titlul de “mare dicheofilax" al Patriarhiei Ecumenice şi Crucea Sf.  Mormânt a Patriarhiei Ierusalimuluiş a suferit mai mulţi ani de detenţie în închisorile comuniste.

 

Lucrări:

 

v      Episcopia Hotinului.  Date istorice şi statistice, Chişinău, 1925, 200 p.;

v      Rolul bisericii Ortodoxe în viaţa neamului românesc. Curs de inaugurare, Chişinău, 1926, 19 p.;

v      Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei, teză de doctorat Chişinău, 1927, IV + 307 p.;

v      Documente şi scrisori din familia Andronachi Donici, Chişinău, 1928,57 p.;

v      Înfiinţarea Episcopiei Chişinăului şi Hotinului (1813), în ABas, an. I, 1929, nr. 1, p. 32-42; nr. 2, p. 31 -53; nr. 3, p. 3 1 -38 şi nr. 4, p. 7-23;

v      Exarhul Gavriil şi mitropolitul Ignatie al Ungrovlahiei, 1810, în ABas, an. II, 1930, nr. 2, an.III, 1931, P. 258-271;

v      Stiri catagrafice din Biserica Moldovei din 1809, în ABas, an.III, 1931, nr. 2, p. 177-185;

v      Tipografia duhovnicească exarhală din Chişinău , în ABas, p. 73-90;

v      Stiri catagrafice din Bisericile Principatelor la 1810,în ABas,an.  IV, 1932, nr. 4, p.204-214;

v      Despre detronarea mitropolitului Ungrovlahiei Dositei Filitti, în AB,s, an.  IV, 1932, nr. 3, p. 169 - 178;

v      Diferite ştiri din Arhiva Consiliului eparhiei Chişinău, în ABas, anii IV-X, 1932-1938,

v      Mai multe numere: conducătorii bisericeşti din Principate la 1811 şi din Basarabia între 1816- 1837 inclusiv, în Abas, an.  V, 1933, nr. 1, p. 58-64;

v      Puţine cuvinte despre strădania călugărească şi mitropolitului Grigorie Dascălul al Ungrovlahiei, în BOR, an.LII, 1934, nr. 5-6, p. 326-340;

v      Scurtră povestire istorică despre sfânta mănăstire Neamţ şi despre aşezările monahale supuse ei (mănăstirea Secu şi schiturile Vovidenia, Pocrov, Sihăstria, Sihla şi Icoana), Măn. Neamţ, 1942, XIV + 179p.

v      Documente basarabene, 2 vol., Chişinău, 1928-1938 (în colaborare cu Visarion Puiu, :tefan Berechet, Stefan Ciobanu şi L.T. Boga).

 

v      Împreună cu preotul prof. Serghie Bejan a tradus lucrarea Protoiereului Pavel Svetlov: Învăţătura creştină în expunere apologetică, 2 vol., Chişinău, 1935 - 1936, V + 648 + 116 p. (I) şi  IV + 6-5 p. (II).

 

v      Impreună cu  profesorul Toma G. Bulat a întemeiat şi condus Ţrhivele Basarabiei”, revista de istorie şi geografie a moldovenilor dintre Prut şi Nistru (1929- 1938). 

 

v      A publicat diferite Rapoarte  (Dări de seamă) asupra vieţii bisericeşti din cuprinsul eparhiei Chişinăului, Calendare  eparhiale, articole cu caracter istoric sau teologic- misionar în ,,Revista Societăţii lstorice Arheologice Bisericeşti", Ţrhivele Basarabiei", “Luminătorul", “Misionarul”, ş.a.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME