DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dimitrie tichindeal

Preot,fabulist,traducator

 

ŢICHINDEAL DIMITRIE, preot, fabulist, traducător. 

 

N. c. 1775, în Becicherecu Mic, jud. Timiş, în familie de preot, decedat la 20 ian. 1818, în Timişoara înmormântat în satul natal).

Urmează cursurile pentru pregătirea învăţătorilor la Timişoara (abs. 1794), mai târziu cursurile pentru preoţi din Timişoara (1801 - 1802), învăţător în

Belint, jud.Timiş (1794), în Beregsău, jud.Timiş, un timp revizor şcolar: după 1802 învăţător, apoi preot în Becicherecu Mic (1802- 1818), paralel preot militar (1805) şi “catihet" la noua ,,Preparandie" (şcoala pedagogică) din Arad 1812- 1815).  A fost unul din militanţii pentru emanciparea Românilor de sub ierarhia Bisericii Ortodoxe Sârbeş de pildă, în 1807 s-a numărat printre semnatarii memoriului către împăratul Francisc I al Austriei, prin care se cerea numirea unui român în postul de “director" al şcolilor Româneşti  din Banatş în 1814, se număra printre cei care cereau episcop Român la Arad, fapt care i-a adus îndepărtarea de la catedră.  A tradus din iluministul sârb Dositei Obradovici, urmărind educaţia maselor româneşti  în scopul ridicării conştiinţei naţionale, pentru obţinerea de drepturi naţionale şi sociale (fabulele, de pildă, sunt adaptate la realităţile sociale Româneşti ).

 

Lucrări:

 

v      Sfaturile înţeIegerii cei sănătoase prin bine înţeleptul Dositei 0bradovici întocmite iară acum întăia dată întoarse despre limba sârbească şi întru acest chip în limba daco-românească aşezate, Buda, 1802, 168 p.,

v      Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie, prin Dositei Obradovici întocmită, iară acum în limba daco-românească traduse, Buda, 1808, XXIV + 104 p.;

v      Epitomul sau scurte  arătări pentru sfânta biserică, pentru veşmintele ei şi pentru dumnezeiasca Liturghie care se săvârşeşte  într-însa, aşişderea şi pentru preotul şi slujitorul lui Dumnezeu. 

v      Prin scurte întrebări şi răspunsuri .... Buda, 1808, XIV + 80 p. (traducere după o lucrare a lui Dionisie Novacovici);

v      Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături. Acum întâia oară culese şi într-acest chip pe limbă românească întocmite..., Buda, 1814, cu 160 fabule (ed. a II-a, îngrijită de I. Heliade Rădulescu, Bucureşti 1838; ed. a III-a, de pr. I. Rusu, Arad, 1885; O ediţie îngrijită şi prefaţată de Virgil Vintilescu, Timişoara, 1975).

v      Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticeşti instituturi ale naţiei româneşt,  sârbeşti şi greceşti, Buda, 1813, 62 p.,

 

v      Indreptări moraliceşti tinerilor foarte folositoare, Buda, 1813, 74 p. (lucrări originale).

 

v      In manuscris, câteva lucrări teologice: Despre sărbători, Dogmaticeasca teologie sau cuvântare de Dumnezeu a pravoslavnicei mărturisiri a Răsăritului, Păstoreasca teologie sau învăţăturii despre datoriile preoţeşti, Catehismul, litoria bisericească. 

 

v      Predici.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME