DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ghenadie teposu

Episcop

 

ŢEPOSU GHENADIE, (din botez Gheorghe), episcop. 

 

N. 13 apr. 1813, în Potoceni, jud.  Buzău, în familie de preot, decedat la 30 nov. 1877, în Bucureşti.

Frate în schitul “Nifon" (1833), unde a fost călugărit, cu numele Ghenadie. lerodiacon la bisericile “Sf. loan" din Focşani şi “Udricani" din Bucureşti, cântăreţ la mănăstirea Mărgineni, din nou diacon la biserica “Sf. loan cel Mare", cântăreţ la biserica “Sf. Ilie - Gorgani", amândouă în Bucureşti; In 1852 hirotonit ieromonah, hirotesit arhimandrit şi numit superior al bisericii Româneşti  din Lipsca (Leipzig); paralel şi-a desăvârşit studiile  mai ales de limbi în Bucureşti şi Leipzig. In 1863 a fost numit superior al bisericii “Sf.  Gheorghe Nou" din Bucureşti, iar în 1864 locţiitor de episcop la Buzău (mart.1864 - mai 1865); la 26 (31) mai 1865 numit episcop (prin decret) la Argeş unde a păstorit până în 1868, când s-a retras; în 1873 ales arhiereu cu titlul “Râmniceanul" pentru eparhia Buzăului şi membru al Sf. Sinod; preşedinte al Comitetului de redacţie al revistei “Biserica Ortodoxă Română“ (1874- 1877), delegat al Sf.  Sinod la Conferinţa vechilor catolici de la Bonn (1875), vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei (apr.nov. 1877).

 

Renumit predicator, a publicat câteva predici în broşură sau în:

 

v    “Biserica Ortodoxă Română",

 

Unele Iucrări:

 

v      Evanghelia populară sau Sacra Scriptură a Noului Testament..., Bucureşti, 1868;

v      Albina muzicală cuprinzând... prosomiile (podobiile) celor 8 glasuri..., Bucureşti, 1875;

v      Liturgica sau explicaţia serviciului divin, Bucureşti, 1877.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME