DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Gherasim Timus

Episcop

 

TIMUS GHERASIM, episcop. 

 

N. 14 aug. 1849, în Iaşi,  decedat la 22 dec.1911, în Bucureşti.

Studii la Seminarul “Veniamin" de la Socola (1867-1874), cu diferenţa de liceu şi baculaureat, apoi la Facultatea de Litere din Iaşi şi Bucureştiş diacon de mir (1871), rămas văduv, s-a călugărit în 1875 la Cernica, fiind numit arhidiacon şi predicator la catedrala mitropolitană din Bucureşti (1875-1880), trimis apoi la studii la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1880-1884), unde a obţinut doctoratul.

Profesor de Limba ebraica şi Studiul biblic al Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1884-1893), paralel director al Internatului teologic - decan al Facultăţii  (1892-1993); arhiereu titular cu numele “Pitesteanul" (dec. 1886), locţiitor de episcop la Argeş (de la 1 iun. 1893), ales apoi episcop eparhiot (.14 mart, 1894, înscăunat 27 mart. 1894), unde a păstorit până la moarte.  S-a interesat de bunul mers al vieţii bisericeşti, de refacerea mănăstirilor Turnu şi Stânişoara.  A scris, a editat şi a tradus o serie de Iucrări teologice, articole în revista “Biserica Ortodoxă Română".

 

Lucrări:

 

v      Călătorie la Locurile Sfinte, Bucureşti, 1896, 264 p.;

v      Note şi meditatiuni asupra Psalmilor, 3 vol., Bucureşti, 1896, 878 + 604 + 655 p.;

v      Dicţionar aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, Bucureşti, 1898, IV + 874 p.

v      Tetraevanghelulu diaconului Core. şi , Bucureşti, 1989;

v      Catehism, manuscris rămas de la episcopul Damaschin al Râmnicului, cu o întroducere, Bucureşti, 1987, XXIV + 173 p.

 

Traduceri:

 

v      Introducere în teologia ortodoxă, de Macarie Bulgacov al Moscovei, Bucureşti, 1885, XVI + 624 p. (după ediţia franceză, Paris, 1857);

v      Teologia dogmatică ortodoxă a lui Macarie al Moscovei, 2 vol., Bucureşti, 1886 - 1887,767 + VII p. (I) şi 870 + X p. (II) (după ediţia franceză, Paris, 1859- 1860);

v      Istoria bisericească universală a Iui Eusebiu Popovici, 2 vol., Bucureşti, 1900-1901, 724 + 559 p. (în colaborare cu Atanasie Mironescu).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME