DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan teodorovici

Preot, traducator

 

TEODOROVICI IOAN, preot, traducător 

 

N. c. 1780, decedat în c. 1845, în Buda sau Pesta. 

Preot la parohia ortodoxă română din Pesta (1809-1845), cenzor şi corector al cărţilor Româneşti  care se tipăreau la Buda (după 1820).  Desfăşoară

acolo o largă  activitate culturală, în spiritul Scolii Ardelene.  în domeniul lingvisticii, numele său este legat de tipăirea cunoscutului Lexicon de la Buda, fiind ultimul corector şi revizuitor, alături de fratele său Alexandru Teodorovici (Teodori). între anii 1824 şi 1830, s-a ocupat cu editarea Calendarelor româneşti  de la Buda cu profit bisericesc.  A tradus şi tipărit lucrări moralizatoare şi istorice, care an îmbogăţit patrimoniul Cultural românesc.

 

Lucrări:

 

v      Cântare despre  începutul şi starea de astăzi a românilor, Buda, 1813 (versificarea Iucrării Iui Petru Maior: Istoria pentru începutul românilor în Dacia, reprodusă în “Revista critica literară", Il, p.81-84);

v      Calendariu pe anul de la Hristos 1824... 1826. 1829 şi 1830;

v      Lesicon românesc-latinesc-unguresc-nemţesc, Buda, 1825 (in olaborare).

 

Traduceri:     

 

v      Moralnice sentenţii sau folositoare pilde, Buda, 1813, 124 p.;

v      Pavel Kengyeldcz, Istoria universală sau a toată lumea, Buda, 1824, 15 f. + 390 p.;

v      Leopold Schiemann, Pruncii cei părăsiţi, istorie franţozască, adevărată şi morală, Buda, 1830, 155 p.;

v      J. H. Campe, Theofran sau Iscusitul sfătuitor pentru neiscusita tinerime, Buda, 1833;

v      J. F. Marmontel, Adelaida sau Păstoriţa alpicească, Buda, 1836.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME