DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Isidor Todoran

Profesor de teologie

 

TODORAN ISIDOR, profesor de teologie. 

 

N. 20 mai 1906, în lbăneşti , jud.  Mureş, decedat la 29 mai 1985. în Cluj-Napoca. 

 

Studiile la Liceul din Târgu Mureş (1918-1925), apoi la Academiile teologice din Sibiu (1925-1926) şi Cluj (1926-1929), la Facultatea de Filosofie a Univ. din Cluj (1926-1930), cu doctoratul în Teologie la Chişinău (1935) şi în Filosofie (specialitatea Sociologie) la Cluj-Sibiu (1942).  Profesor de Religie şi Filosofie la Liceul de băieţi nr. 2 şi la Liceul de fete din Cluj (1930- 1936), profesor suplinitor (1936), apoi provizoriu (1937) la Academia teologică din Oradea (Apologetică, Introducere în Filosofie, Exegeza Noului Testament, Catehetică şi Omiletică); profesor titular de Dogmatică şi Apologetică la Academia teologică din CIuj (1 febr.1939).  în urma ocupării Ardealului de nord, la 1 dec. 1940 a fost încadrat ca profesor titular la catedra de Sociologie a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din CIuj, refugiată la Sibiu, la 1 apr. 1945 şi-a reluat catedra de la Academia teologică din Cluj (devenită în 1948 lnstitut teologic de grad universitar); la 1 sept. 1952 numit titular al catedrei de Teologie Dogmatică şi Simbolică de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, la care a funcţionat până la pensionare (1 sept. 1976), rector al Institutului (1969 - 1976); preot (1930), iconom stavrofor (1958); reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la Iucrările unor comisii teologice şi interteologice, mai ales în dialogul cu Biserica vechilor catolici, cu Biserica Anglicană “ Federaţia mondială luterană“, şs.a.

 

Lucrări:

 

v      Problema cauzalităţii  în argumentul cosmologic, Cluj, 1935, VIll + 206 p. (teză de doctorat);

v      Argumentul teleologic.  Introducere,în Ţnuarele Academiei teologice ortodoxe din Cluj pe anul 1939/40", Cluj, 1940;

v      Transmisibilitatea răului, Teorie generală a căderii originare, în RT, în. an  XXXII, 1942, nr. 5-6, p. 256-273 (şi extras, 20 p.)

v      Imperfecţiunile Iumii faţă de înţelepciunea divină,în RT, an.XXXII,1942,nr. 7-8. p. 331-348 (şi extras, 20 p.);

v      Bazele axioligice ale binelui, Sibiu, 1942, 136 p,ş Filosofia religioasă a lui Nicolae Berdiaev, Sibiu, 1943, 72 p.

v      Tehnică şi Spirit, Sibiu, 1944, 90 p.;

v      Starea paradisiacă a omului şi cea de după cădere în concepţia ortodoxă,  romano-catolică şi protestantă, în “Ortodoxia", an.  VII, 1955, nr. 1, p.29 - 45;

v      Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth, în ST, an. VIl, 1955, nr. 1-2, p. 39-63;

v      Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic, în ST, an. VII, 1955, nr. 3-4, p. 139-149,

v      Asupra revelaţiei primordiale, în “Ortodoxia", an. VIll, 1956, nr. 1, p. 44-57;

v      Etapele revelaţiei, în MA, an.I, 1956,nr.1 -2,p. 78-96;

v      Eros şi agape, în ST, an. VIll, 1956, nr. 3-4, p. 139- 154;

v      Creştinismul şi  tehnica, în ST, an. VIll, 1956, n,. 7-8, p. 422-436;

v      Consideraţii eclesiologice, în MA, an. III, 1958, nr. I - 2, p. 97 - 104;

v      Consideraţii mariologice, în MA, an. III, 1958, nr. 3-4, p. 218-237;

v      Despre raportul dintre izvoarele revelaţiei, în MA, an.III, 1958, nr. 9-10, p. 717-728;

v      Traducianism sau creaţionism? în MA, an.  IV, 1959, nr. 3 -4, p. 241 -254;

v      Poate fi considerat Origen eretic?, în MA, an.  IV, 1959, nr. 7-8, p. 540-547;

v      Alexei S. Homiakov (1804-1860), în MA, an.  V, 1960, nr. 5-6, p. 352-372;

v      Botezul ereticilor, în MA, an.  VI, 196 1, nr. 4-6, p. 242 - 268;

v      Aspecte eclesiologice, în MA, an. VI, 1961, nr. 7 - 8, p. 424 - 445;

v      Apostolicitatea Bisericii, în MA, an.VII,1962, nr.3-6, p.313-324;

v      Sfânta tradiţie şi tradiţia bisericească, în MA, an. VII, 1962,nr. 9-12, p. 678-685;

v      Har şi dar, în MA, an.  IX, 1964, nr.11 - 12, p. 867 - 876;

v      Atitudini protestante contemporane faţă de Tradiţie, în “Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 3, p. 367 - 399;

v      Vademecum teologic barthian, în MA, an.  X, 1965, nr. 11 - 12, p. 915 - 930;

v      Noi orientări eclesiologice în Protestantism, în “Ortodoxia”, an.  XVIII, 1966, nr. 2, p. 284-305

v      Credinţă şi tehnică, în MA, an. XI, 1966, nr. 46, p. 348 - 366;

v      Unitatea Bisericii în perspectiva ecumenistă, în “Ortodoxia", an.  XXV, 1973, nr. 3, p. 337-346;

v      Ecumenism teoretic şi ecumenism practic în “Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, nr. 3, p. 440-450;

v      Unitate de credinţă şi  pluralism teologic, în “Ortodoxia", an.  XXVII, 1975, nr. 2, p. 233 - 244.

v      Este coautor at manualului de Teologie Dogmatică şi Simbolică, pentru Institutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1958, 1008 p.

v      Teologia Dogmatică.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 404 p. (în colaborare cu Arhid.  Prof.  Dr. loan Zăgrean).

 

v      Diferite articole, recenzii, note în “Legea Românească"-Oradea, “Renaşterea"-Cluj, “Telegraful Român"-Sibiu sau în periodicele menţionate în lista bibliografică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME