DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Mitropolitul Teodosie

Preot, traducator

 

TEODOSIE, mitropolit.

 

N. 1620, în Râmnic, într-o familie originară din Transilvania, decedat la 27 ian. 1708, în Bucureşti. 

Călugărit la Cozia, după care s-a nevoit timp de mulţi  ani  la Muntele Athos. “Proegumen" (înainte 1661), apoi egumen la Argeş (1662); la 20 mai 1668 ales mitropolit al Ungrovlahiei (hirotonit în 21 mai), păstorind până la moarte (cu o întrerupere în iunie 1672 - apr. 1679, când a fost surghiunit la Tismana). 

 

Sub el, în tipografiile din Bucureşti (înfiinţate de Varlaam), de la Buzău (înfiinţate de e piscopul Mitrofan) şi de la Snagov şi Râmnic (înfiinţate de Antim Ivireanul), s-au tipărit zeci de cărţi de slujbă, de apărare a Ortodoxiei şi de zidire sufletească, în limbile Română, slavonă, greacă şi arabă. 

 

Cu binecuvântarea sa au apărut la Bucureşti:

 

v      Liturghierul (1680, cu slujba în slavoneşte, tipicul în româneşte),

v      Evanghelia (1682) şi Apostolul (1683),

v      Biblia (1688) textul Noului Testament, după ediţia de la Alba Iulia din 1648, - iar al –

v      Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu şi revizuit de Dosoftei al Moldovei şi câţiva cărturari munteni,

v      Sfântului loan Gură de Aur (1691),

v      Evanghelia greco-română (1693),

v      Psaltirea (1694). Noul Testament (1703), toate în Româneşte.

 

v       A semnat el însuşi prefeţele unora din ele. Sprijinitor al românilor transilvâneni în faţa încercărilor iezuiţilor de a-i “uni" cu Biserica Romei. Ctitorul schitului Cetăţuia (1677- 1680) şi;

 

v      Restauratorul bisericii “Sf. Gheorghe", amândouă în Râmnicu Vâlcea.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME