DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Nicolae Togan

Preot

 

TOGAN NICOLAE, preot. 

 

N. 6 nov. 1859, în Ghijasa de Sus, jud. Sibiu, decedat la  6 ian. 1935, în Sibiu.

Studiile gimnaziale în Sibiu, teologice la Blaj (1881-1885). Preot ajutor şi învăţător în Sibiu (din 1886), paroh şi protopop unit în Sibiu (1901 - 1935), catehet la şcoala civilă de fete a Asociaţiunii (1886 - 1918) şi la Liceul de Stat (azi "Gh. Lazăr") din 1892; membru supleant (1880) şi bibliotecar (1889 - 1911), apoi membru ordinar al comitetului Central (1898-1933), membru în secţia istorică (1902) a Astrei.

Ajutor de Iucrări istorice şi bibliografice.

 

Lucrări:

 

v      Catalogul bibliotecii Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului, Sibiu, 1895, VII + 187 p.,

v      lndice alfabetic al publicaţiunilor revistei  “Transilvania”(Anul I-XXV). al “Actelor" şi Ţnalelor" Asociaţiunii transilvane (1861 1894), Sibiu, 1896, 72 p.

v      Românii din Transilvania la 1733.

v      Conscripţia episcopului loan In. Klein de Sadu, Sibiu, 1898, 45p.;

v      Dicţionarul  numirilor de localităţi cu poporaţiune română din Ungaria (în colaborare cu Silvestru Moldovan), Sibiu, 1909, 356 p.

v      Colaborator la Enciclopedia Română, 3 vol., Sibiu, 1898-1904, şi la o serie de periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME