DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  radu II tempea

Protopop, cronicar

 

TEMPEA RADU II, protopop, cronicar. 

 

N. c. 169 1, în Făgăraş sau Braşov, fiul preotului Radu Tempea I, decedat la 14 Mai 1742, în Braşov. 

A învăţat la şcoala de pe lângă biserica “Sf.  Nicolae" din Scheii Braşovului, apoi a ajuns el însuşi dascăl, paralel diacon (1713); preot la aceeaşi biserică (hirotonit 19 febr. 1716, la Bucureşti, de Antim Ivireanul), apoi protopop al Braşovului şi al Ţării Bârsei (hirotesit dec. 1735), funcţionând până la moarte, apărător al Ortodoxiei şi al dreăturilor Românilor din Scheii Braşovului.

 

Lucrari:

 

v      A scris Istoria sfintei biserici a Scheilor Braşovului, de la 1484 la 1742 (rămasă în manuscris). 

v      Pentru prima parte (1484-sfârşitul secolului XVII), autorul foloseşte Cronica protopopului Vasile şi diferite hrisoave din arhiva bisericii “Sf.  Nicolae", faptele fiind prezentate foarte sumarş partea a doua (1701 - 1742) este mult mai dezvoltată, căci ca cuprinde fapte trăite de autor, pe care le expune pe larg, mai ales cele legate de lupta braşovenilor pentru apărarea Ortodoxiei în faţa uniaţiei: autorul face trecerea de la cronică la istoria propriu-zisă, prin folosirea a numeroase documente de arhivă, unele reproduse în întregime;

v      Se remarcă expresivitatea limbii, colorată cu arhaisme şi elemente ale lexicului popular.

v      A copiat câteva căţti, între care şi Tâlcul Evangheliilor. Învăţături creştineşti ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME