DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Gavril Uric

Ieromonah, copist

 

URIC GAVRIL, ieromonah copist, prima jumătate a sec.  XV. 

 

Se pare originar dintr-o familie boierească (tatăl călugărit la Neamţ (sub numele Paisie); el însuşi  călugăr în aceeaşi mănăstire.

 

Se cunosc 13 manuscrise slave care îi aparţin în mod sigur - copiate între 1413 şi 1449 - şi altele a căror paternitate e discutabilă: Tetraevanghelul, copiat la cererea doamnei Malina, soţia lui Alexandru  cel Bun (1429), cu text paralel slavon şi grecesc, împodobit cu miniaturi şi frontispicii (azi în Biblioteca Bodleiană din Oxford); altTetraevanghel (1436), fără miniaturi, trei Mineie (probabil a fost seria completă); un Sbornic, cuprinzând 16 cuvântări ale Sf. Grigorie de Nazianz şi Scara Sf. loan Sinaitul (1413, azi în Moscova); Omiliile Sf. Grigorie de Nazianz cu comentariile Iui Nichita al Heracleii (1424); alt Sbornic, cuprinzând Cuvântări ale Sf. loan Gură de Aur şi alte texte patristice (nedatat),  alte două Sbornice cuprinzând vieţi de sfinti şi cuvântări (1439 şi 1441); Mărgăritarele Sfântului loan Gură de Au (1443),

 

Cuvântările ascetice ale Sf. Vasile cel Mare (1444), Scara Sf. loan Sinaitul (1446).  Majoritatea se păstrează în Biblioteca Academiei Române.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME