DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Alexiu Viciu

Preot, folclorist, pedagog

 

VICIU ALEXIU, preot, folclorist şi pedagog,

 

N. 14 dec. 1855, în Agrişteu, jud. Mureş, decedat la 6 febr. 1950 în Blaj.

Studiile gmnaziale la Blaj (1867-1874). Filosofia şi Teologia în Colegiul “De Propaganda  Fide” din Roma (1874-1877), terminate însă la  la Blaj (1877 - 1879).  Profesor suplinitor (1879), provizoriu (1882) şi definitiv (1890) la Gimnaziul din Blaj, pentru Limbile Română şi Latină (a mai predat Greaca, Maghiara şi Franceza), funcţionând până la pensionare 1911) din nou profesor la Bucureşti (1913), Ocna Sibiului, Lipova (1919-1920), Târgu-Mureş (1920-1921) şi CIuj(1921-1922); preot 14 aug.1881), mai târziu “vice protopop" (1899) şi protopop onorar.  A fost unul dintre cei mai de seamă culăgători de folclor din Transilvania, după Ion Pop Retegeanul şi loan Micu Moldovan, a publicat manuale didactice şi altele.

 

Lucrări:

 

v      Colinde din Ardeal, Datini de Crăciun şi credinţepoporane.  Culegere cu adnotaţiuni şi glosar, Bucureşti, 1914.  XIl + 212 p. (cu 306 piese),

v      Flori de câmp, Doine. strigături, bocete, balade.  Colecţie de folclor inedită, publicată cu un studiu introductiv, note, indici şi glosar de R. Todoran şi I. Taloş,Cluj-Napoca, 1976,336p. (cu 1230 texte: cântece de dragostr şi dor de  jale şi urât, de cătănie, bocete, strigături, balade).

v      Incercări în vocalismul  limbei române, Blaj, 1893, 47 P.; Nume de familie la românii din Ungaria, Bia 1902, 29 P.;

v      Limba română poporană şi dialectul sicilian.  Paralelă, Blaj, 1904, VII + 120 P.;

v      Glosariui de cuvinte dialectice din graiul viu al poprului român din Ardeal, în An. Acad.  Rom., M. S. L., s. II, tom.  XXXIX, Bucureşti. 1906- 1907, p. 59- 163 (şi extras, 105 p.):

v      Supliment la  Glosar... în An.  Acad.  Rom., M. S. L., s.III, t.III, Bucureşti, 1927, p. 41 -56 (şi extras, 16p)

v      Exerciţii practice în partea formală a gramaticii latine, Blaj, 1883

v      Legendariu ro,ânesc pentru clasele V şi VI gimnaziale, Blaj, 1884;

v      Biografiile unor latini pentru clasele V- VIII gimnaziale, Blaj, 1892, 53 P.;

v      Dictionar portativ Iatin-român, Blaj, 1892. 320 p.;

v      Carte de cetire pentru a V-a cclasă gimnazială şi alte şcoli medii, Sibiu, 1896, 238 p.

 

Diferite colaborări la:

 

v      “Convorbiri Literare"- Bucureşti,

v      “Foaia Bisericească",

v      “Foaia Scolastică",

v      “Unirea",

v      “Cultura Creştină“, toate la Blaj.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME