DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Cezar Vasiliu

Preot, teolog si ziarist

 

VASILIU CEZAR, teolog şi ziarist. 

 

N. 21 aug. 1939 în Comarnic, jud. Prahova.

Studii Ia Liceul teoretic din Sinaia (1953-1956), Seminarul teologic din Bucureşti (1956- 1959), Institutul Teologic din Bucureşti (1959 - 1963), cursurile de doctorat specialitatea lstorie bisericească universală - la acelaşi lnstitut (1963- 1966), Studii de specializare la Facultatea Valdeză de Teologie din Roma (1967 - 1969) şi la Facultatea de :tiinte bisericeşti răsăritene (secţia istorică) din cadul lnstitutului Pontifical Oriental din Roma ( 1968 - 1971), la care a obţinut licenta (1969) şi doctorate (1971), echivalat la Insitutul Teologic din Bucureşti (1976).  Documetarist la Serviciul de Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Romîne ( 1971 - 1975), translator pentru limbile italiană şi franceză şi redactor al buletinului ”Romanian Orthodox Church News" (1975-1978), cântăreţ la parohia ortodoxă română din Caracas-Venezuela (1977-1979) lector la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, suplinind catedra de Patrologie (1978-1982), secretar al Serviciului de Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române (1982), după care s-a stabilit în străinătate, la Vancouver şi Montreal în Canada.  Din 1994 preot la o parohie româmească din MontreaI.  A reprezentat Biserica Ortodoxă din ţară la mai multe întruniri cu caracter ecumenic peste hotare.

 

Lucrări:

 

v      Biserica Ortodoxă Finlandeză, în ST, an.XVI,1964,nr.5-6,p.367-383,

v      Biserica monofizică iacobită a Siriei, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 1, p. 132-148;

v      Biserica creştinilor tomiţi din Malabar-India, în ST, an.  Xvil, 1965, nr. 5-6, P. 345-368;

v      Biserica nestoriană, în “Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. I , p. 70-98. 

v      Biserica creştinilor- maroniţi din Liban, în ST, an.  XVIII, 1966, nr. 3-4, p. 160-199;

v      I  monasteri della Moldavia e Ia loro meglaviosa decorazione estera, în “Oriente Christiano" (Palermo), IX, 1969,nr. 3,p. 18-35;

v      Le relazioni tra la Chiesa Catolica e la Chiesa Ortodosszi nel periodo postconciliare (1966-1970), Palermo.1971, 76 p. (extras din teza de doctorate susţinută la Roma);

v      Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă de la înfiinţarea Conciliului Vatican II (ianuarie 1959 până în decembrie 1970), teză de doctorat în “Ortodoxia". an.  XXVIII, 1976, nr. 1, p. 51-235 (şi extras 192p)

v      I rapporti diretti tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, în “Oikumenikon" (Roma), XVI, 1976, nr. 8-9, p. 469-583,

v      Atitudinea Sf. Trei Ierarhi faţă de societatea vremii lor, în ST, an.  XXXII, 1980, nr.  I - 2, p. 50 - 65,

v      Benedict de Nursia.  La 1500 de ani de la naştere, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 10 - 12, p. 797 - 811;

v      Pregătirea, începerea şi perspectivele dialogului dintre Biserica Ortodoxă  şi  Biserica Romano-Catolică, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr. 5 - 6, p. 376 - 397;

v      Paulin de Nola.  La 550 de ani de la moartea sa, în GB, an. XLI, nr. 10- 11,1982, p.692-706.

 

Articole, reportage, recenzii, dări de seamă, în periodicele citate, în revistele mitropolitane:

 

v      “Telegraful Român",

v      “Romanian Orthodox Church News" şi în diferite periodice Româneşti –

v      Statele Unite şi Canada.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME