DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Constantin Voicu

Profesor de teologie

 

VOICU CONSTANTIN, profesor de teologie. 

 

N. 5 dec. 1929, în Braşov.  Studii la Liceul “Andrei Saguna" din Braşov (1940- 1948) şi  la lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu (1948-1952); cursuri de doctorat - Patrologie – la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, cu examenul de doctorat în 1975; studii de specializare la Facultăţile de Teologie protestantă din Geneva şi Neuchatel (1977-1978).  Bibliotecar (1952-1959), secretar-şef (1959-1973), apoi lector (1973 - 1975), conferenţiar (1975) şi profesor titular (din 1976) la catedra de Patrologie de la InstitutulTeologic Universitar din Sibiu, prorector (1976 - 1979), apoi rector (1979-1992) al Institutului; diacon (1952), arhidiacon (1976).  Delegat la mai multe conferinţe şi întruniri peste hotare: Congresul profesorilor de Teologie ortodoxă de la Atena (1976), Simpozionul internaţional “Căutarea păcii dincolo de diferenţele ideologice" (Detroit 1980), conferinţe la diferite Facultăţi de Teologie din Elveţia, Germania şi Spania.

 

Lucrări:

 

v      Probleme dogmatice în opera “Marele Cuvânt Catehetic" al Sf. Grigorie de Nissa, în " Ortodoxa”, an.  XIII, 1961, p. 214.-229;

v      Hristologia PărinţilorApostolici, în ,,Ortodoxia", an. XIII, 1961, nr. 3, p. 405-418,

v      Maica Domnului în teologia Sfântului loan Damaschin, în MO, an.  XIV, 1962, nr. 3-4, p. 165-194,

v      Problema ,,omousios" la Sf.  Atanasie cel Mare, în MO, an.  XV, 1963, nr. 1-2, p. 3-20;

v      Problematica teologiei Sfântului Grigorie de Nissa, în MA, an.  IX, 1964, nr. 3 -5, p. 230-251;

v      Teologia muncii la Sfântul loan Gură de Aur şi actualitatea ei (teză de doctorat), în MA, an. XX, 1975, nr. 3-5, p. 195-326 (şi extras);

v      Sfântul loan Gură de Aur şi unitatea Bisericii, în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 72-81;

v      Unitatea Biscricii “oikumene" după Sf. Vasile cel Mare, în MB, an.  XXIX, 1979, nr. 4-6, p. 275-285;

v      Invăţătura despre creaţie la Sfântul Vasile cel Mare, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 70-93;

v      Concepţia patristică desre tradiţia biblică, în MA, an.  XXX, 1985, nr. 7 - 8, P. 409 -421;

v      Circulaţia scrierilor patristice în teritoriile intracarpatice şi specificul spiritualităţii transilvănene, în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1988, p.118 - 142,

v      Biserica strămoşească din Transilvania în Iupta pentru unitatea sipirituală şi naţională a poporului Român, Sibiu, 1989,344p.;

v      Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în ST, an. XLI, 1989, nr. 4, P.3-20;

v      Sfântul Ciprian şi unitatea Bisericii, în AB, an. II (XLII), 1992,nr. 10-12, p.36-57;

v      Sfinţii Părinţi mai de seamă ai Bisericii, în vol. Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină, Sibiu, 1992, p. 58-96,

v      Sfântul loan Damaschin  premergător al formulărilor doctrinare de la Sinodul VII ecumenic, în RT, an. II (74),1992, nr.1, p 3 -11;

v      Hristos în viata şi opera Sfântului Ignatie Teoforul, în AB, an.  IV (XLIV), 1994, nr. 10-12, p. 27-59.

 

 

Alte articole în:

 

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegraful Român",

v      “Indrumătorul bisericesc" de la Sibiu şi unele periodice ale comunităţilor ortodoxe Române de peste hotare.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME