DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Emilian Vasilescu

Profesor de teologie

 

VASILESCU EMILIAN, profesor de teologie.

 

N. 21 sept.1904, în Heruşti, jud.  Ilfov, fiul de învăţător, 19 iun. 1985, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Nifon Mitropolitul” (1917- 1924) şi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1924-1928), cu licenşa în 1928; studii de Teologie sistetmatica şi Filosofie religioasă la Facultatea de Teologie protestantă din Paris (1929- 1932); paralel frecventează cursuri şi promovează examen de Morală, Sociologie şi Psihologie la facultatea de Litere a Universităţii din Parisş doctoratul în Teologie la Bucureşti (1936) şi licenta în Filosofie, tot la Universitatea din Bucureşti ( 1938), învăţător suplinitor în Herăşti (1924- 1925), detaşat la Revizoratul şcolar al jud.Ilfov (1925-1927) şi la lnspectoratul şcolar al Regiunii VIll Bucureşti (1928), profesor suplinitor de Religie la Liceul  “Cantemir Vodă" din Bucureşti (1932-1935), la Liceul “C.Almănişteanul” şi  şcoala inferioară de meserii din Olteniţa (1935-1936), la Liceele “Matei din Bucureşti şi “N. Kreţulescu” (1936 - 1937): asistent la catedra de Teologie Fundamentală şi Dogmatică la profesorul loan Irineu Mihălcescu la Facultatea de Teologie din Bucureşti: onorific (1934).  Ssuplinitor bugetar (1937- 1939) provizoriu (1939 - 1940), definitiv (1940 - 1943); în 1942 - 1943 a suplinit conferinţa de Filosofie de la aceeaşi Facultateş profesor titular la catedra de Apologetică şi Sociologie de la Academia teologică “Andreiană“ din Sibiu ( 1943 - 1948); între 1946 şi 1948 a suplinit şi catedra de Teologie Dogmatică; profesor- titular la catedra de Istoria religiilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, funcţionând aici până la pensionare (dec.1948 – sept.1974) diacon (1943), arhidiacon stavrofor (1950). membru în Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei Bucureştilor (1949- 1953).

 

Autor a numeroase  lucrări de Apologetică, Filosofie religiilor şi mai ales de Istoria religiilor fiind un adevărat deschizător de drum în această disciplină în teologia românească.

 

Lucrări:

 

In volum: Krmmacher şi Herder, Parabole. Traducere, Bucureşti, 1929, 80p,

Educaţia morală prin lecturi.  Bucăţi alese din scriitori Români şi străini, vol. I, Bucureşti, 1934, 280 p. vol. II, Bucureşti, 1936, 231 p. (în colaborare cu loan Irineui Mihălcescu);

Apărarea credinţei.  Lecturi apologetice, Bucureşti, 1937, 203 p. (în colaborare cu Irineu Mihălcescu),

Probleme de psihologie reliaioasă şi filosofie morală, Bucureşti, 1933, ed.a II-a, Bucureşti, 1941, 204 p.;

 Interpretarea sociologică a religiei şi  moralei.  şcoala sociologică franceză. 

Studiu critic cu o prefaţa de Gaston Richard, profesor la Universitatea din Bordeaux, Bucureşti, 1936, XVI + 176 p. (teză de doctorat în Teologie);

Râvna Casei Tale. Gânduri şi îndemnări spre folosul Bisericii, Bucureşti, 1940, 204 p.,

Apologeţi creştini, români  şi străini, Bucureşti, 1942, 224

Lecţii introductive în Filosofie ţinute studenţilor în Teolgie , Bucureşti 1943, 88 p.

 

Manuale de Religie pentru gimnaziile şi liceele industriale de băieţi  şi fete, clasele I-V (în colaborare cu Irineu Mihălcescii şi Nicolae Chiţescu).

 

Studii ta reviste:

 

v      Bibliografia I. P. S. Irineu Mihălcescu, în ST, an.  VII, 1938-1939, p.245-325 (,şi extras);

v      Misticism şi patologie, în ST, an. VIll, 1940, I, p. 169- 184 (şi extras);

v      Filosofia tomistă şi filosofia modernă, în RT, an. XXXV, 1945, nr. 7-8, p. 284-307;

v      Noua ştiinţă şi spiritualismul creştin, în RT, an.  XXXVI, 1946, nr. 7-8, p. 357-379;

v      Valoarea argumentelor raţionale pentru dovedirea existenţei lui Dumnezeu, în “Anuarul XXII (IV) - al Academiei teologice <<Andreiane>>", Sibiu, 1946, p. 28-67 (şi extras, Sibiu, 1946, 42p.);

v      Valoarea omului, în vol. “Biserica, şi problemele vremii”, Sibiu, 1947, p. 69-88;

v      Ideea de progres în diferite religii , în ST, an. I, 1949, nr. 1 -2, P. 1 - 16;

v      Religia slavilor, în ST, an. II, 1950, nr. 7-8, p. 427-456;

v      Religia tibetanilor.  Lamaismul, în ,,Ortodoxia", an. III, 195 1, nr. 4,p. 667-681,

v      Istoria religiilor ca ştiinţă, în ST, an.III, 1951, nr. 5-6, p. 321 335;

v      Pacea în învăţătura principalelor religiei actuale ale lumii, în “Ortodoxia", an.  V, 1953, nr. 3, p. 339-380;

v      Problema religiei geto-dacilor în lumina noilor cercetări istorice şi arheologice, în “Ortodoxia", an. V, 1953, nr. 4, p. 634-650;

v      Spiritsmul, o primejdie religioasă morală şi  socială, în ST,an. V, 1953,nr. 7-8, p.454-470;

v      Divinaţia, falsa prezicere a viitorului, în ST, an. VI, 1954, nr. 9-10, p. 554-576;

v      Dreptatea în învăţătura principalelor religi actuale, în “Ortodoxia", an.  VII, 1955, nr. 1, p. 46-71

v      Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii, în “Onodoxia. an.VII, 1955, nr. 3,p. 356-377;

v      Lăcaşuri de cult în creştinism şi în celelalte relreligii, în GB, an.  XIV, 1955, nr. 10- 11, p. 681 -692,

v      Starea actuală a islamismului, în ST, an. VIll, 1956, nr. 3-4. p. 260-270;

v      Starea actuală a budismului, în ST, an. VIll, 1956, nr. 5-6, p. 389-400;

v      Religia evreilor după dărâmarea Ierusalimului (an. 70 d. Hr.), în,,Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 4, p. 556-569

v      Studiul istoriei religiilor în România, în ST, an. XI, 1959, nr. 1 - 2, p. 85 - 109;

v      Tendinţe sincretiste în cugetarea religioasă indiană, în,  ,,Ortodoxia", an.  XI. 1959, nr. 3, p. 430-457,

v      Tendinţe moderniste în islamismul contemporan  în ST, an.  XII. 1960, nr. 9 - I 0, p. 627 - 65 ,

v      Riturile de înmormântare în diferite religii, în  MMS,an.  XXXVIII, 1961,nr. 1-2, p.48-70;

v      Săvârşitorii cultului în diferite religii, în GB, an. XX, 1961, nr. 7-8, p. 635-656,

v      Religiile lumii şi solidaritatea umană, în “Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 3, p. 464-474;

v      Căile ce duc la virtutue după înţelepciunea orientală, în GB, an.  XX, 1961, nr. 9-10, p. 928-936;

v      Tendinţe reformiste şi ecumeniste în budismul actual, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 9-10, p. 515-540;

v      Ortodoxia şi celelalte religii, în ST, an. XV, 1963, nr.1- 2, p. 3 - 29;

v      Probleme ale creştinismului african în ST, an.  XV, 1963, nr. 9 - 10, p. 526-540;

v      Indatorirea religiilor de a colabora între ele pentru binele şi propăşirea  omenirii, în “Ortodoxia", an.  XVI, 1964, nr. 3, P. 455-465;

v      Sincretismul religios în vremea noastră, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 3-4. p. 144-156;

v      Deosebirile esenţiale dintre crestinism şi celelalte religii, în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 3 -4, p. 163 -173;

v      Preocupări în  teologia ortodoxă Româna în legătură  cu religiile necreştine, în “Ortodoxia", an. XXIII, 1971, nr. 1, P. 27-41;

v      Credinţa în viaţa viitoare la diferote  popoare şi în diferite religii, în MB, an.XXII, nr.4-6,1972, p. 175-194;

v      Religia Iranului antic, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 9- 1 0, p. 663 -675; Religia în epoca pietrei

v      în BOR, an.  XC, 1972, nr. 7-8, p. 874-886; Marile religii necreştine actuale, Islamismul, în ST, an. XXVI, 1974, nr. 1-2, p. 13-38

v      Budismul, în ST, an.  XXVI, 1974, nr. 3-4, p. 203-225 Hinduismul. în ST, an.  XXVI, 1974, nr. 5 - 6. P. 343 - 363,

v      Viaţa Domnului nostru lisus Hristos, şi viaţa altor, întemeietori de relgii, în MMS, an. L, 1974, nr. 7-8, p. 546-560.

v      Istoria religiilor, ed. I, Bucureşti, 1975, 440 p. + 56 p. pl. (ed. a II-a, Bucureşti, 1992, 490 p. + 123 ilustraţii).

 

Alte sute de articole, recenzii, cronici, predici, traduceri, în:

 

v      “Raze de Lumină",

v      “Fântâna Darurilor",

v      “Amvonul",

v      “Duminica Ortodoxă",

v      “Muncă şi Credinţă" (buletinul parohiei Belvedere, pe care l-a redactat între anii 1933 şi 1940), toate la Bucureşti,

v      “Telegraful Român" (redactor în 1948),

v      precum şi în periodicele bisericeşti actuale.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME