DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Emilian Voiutschi

Profesor de teologie

 

VOIUTSCHI EMILIAN, profesor de teologie

 

N. 31 mart. 1850, în Cernăuţi, decedat la  6 dec. 1920, în Cernăuţi. 

Gimnaziul în Cernăuţi, apoi Institutul teologic tot acolo (1870-1874), studii de specializare pentru Vechiul Testament şi limbile semitice la Facultăţile de Teologie din Viena, Innsbruck şi Strasbourg (1874-1877), primul doctor al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1881).  Prefect de studii la Seminarul (internatul) clerical din Cernăuţi (1878 - 1891), preot (1881), profesor suplinitor (1881), agregat (extraordinar, 1884) şi titular (1888) la catedra de Teologie Morală de la Facultatea de Teologie, pe care a deţinut-o până la moarteş suplinitor al catedrei de Vechiul Testament (1897-1900), decan al Facultăţii în cinci ani universitari, de două ori rector al Universităţii din Cernăuţi (1892/93 şi 1901/2); arhipresbiter stavrofor, redactor al revistei teologice “Candela" (1894-1910), director al Tipografiei eparhiale, inspector şcolar diecezan, consilier metropolitan în Cernăuţi  ş.a.

A publicat numeroase studii de Morală şi Vechiul Testament, predic i, recenzi etc.

 

Lucrări:

 

v      Prelegeri academice din Teologia Morală ortodoxă, Vol. I, Introducere, Cernăuţi, 1906, IV + 269 p.; vol. II,

v      Partea generală, Cernăuţi, 1911, 232 p.; vol.III, Partea specială (stenografiat, Cernăuţi, 1908, 323 P.).

v      Este primul tratat ştiintific de teologie morală în Biserica Ortodoxă Românăş după ,,prelegerile" sale s-au orientat şi profesorii de mai târziu Atanasie Mironescu, Domiţian Spânu, Orest Bucevschi ş.a.

v      0 serie de studii publicate de el în revista “Candela" (unele şi în extras) au fost incluse în aceste trei volume.

v      Menţionăm, totuşi, dintre ele: Morala Testamentului Vechiu. 

v      Studiu relativ la istoria moralei creştine (,,Candela" 1887 şi 1889, extrasul Cernăuţi, 1890, IV + 58 p.);

v      Despre superstiţiune (,,Candela", 1893 şi extras în limbile germană , română, 23 p.);

v      Despre emanciparea femeii (în “Candela", 1902, extrasul în limba germană 1901, în limba română 1902, 33 p.);

v      Sisteme principale şi diferite principii morale filozofice (în,,Candela", 1902, extrasul Cernăuţi , 1903, 47 P.):

v      Istoria şi literatura moralei creştine (în “Candela", Pe 1904, 1905 şi 1906, cu peste 120 P.).

v      Alte Iucrări: Profetul Ioil, tradus şi comentat după textul masoretic, Viena, 1882, VI + 74p.,

v      Proverbele Iui Solomon, traducere şi explicaţie făcută după textul masoretic, în ”Candela" Pe 1901 (extras, Cernăuţi , 1901, VIll + 161 P.);

v      Profeţiile mesianice după Pentateuh, explicate după textul orginal, Cernăuţi, 1909, 22 P.;

v      Recăsătorirea preoţilor, Cernăuţi, 1907, 46 P. (extras din “Candela" Pe 1907;

v      Este împotriva recăsătoririi, combatând teza canonistului sârb episcopul Nicodim Milas, care admitea a doua căsătorie pentru preoţi);

v      Studiul a fost tradus în limbile germană, sârbă, rusă, geacg şi bulgară,  împreună cu profesortil Teodor Tarnavschi a publicat Predici pentru toate duminicile anului bisericesc, 3 vol., Cernăuţi , 1896,1898, 1900, din care 47

 

v      Ii aparţineau: alte predici a publicat în revista,,Candela".

v      A revăzut  şi editat Prelegerile academice din Dogmatica ortodoxă ale profesorului Alexiu Comoroşan (2 vol., Cernăuţi , 1887-1889) şi Cartea Psalmilor, traducere şi explicaţie după textul masoretic a profesorului Isidor Onciul (Cernăuţi, 1899).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME