DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Mitropolitul Varlaam

Mitropolit

 

VARLAAM, mitropolit călugăr în Moldova. 

 

N. c. 1585, în părţile Vrancei, decedat în aug../dec. 1657, la mănăstirea Secu.  Probabil a învăţat carte în “schitul lui Zosin" pe valea Secului, călugărit  la Secu, sub numele Varlaam (probabil din botez era Vasile): egumen al mănăstirii şi arhimandrit; în 1628 trimis într-o misiune la Moscova. în 1632 ales mitropolit al Moldovei (hirotonit 23 Sept. 1632), păstorind ână în apr. 1653, când s-a retras la Secu;

 

In 1639 s-a numărat printre candidaţii la scaunul de patriarh ecumenic.  Preocupat îndeosebi de probleme cărturăreşti: în 1640 a înfiinţat o tiparniţă la  Iaşi, - împreună cu meşteri  tipografi - de Petru Movilă al Kieului, în care a tipărit mai multe cărţi de învăţătură în româneşte, tot în timpul păstoririi sale, Vasile Lupu a întemeiat colegiul  de la Iaşi, cu profesori trimişi de la Kiev, în 1642 au avut loc lucrările sinodului de la Iaşi, la care  au participat şi mitropolitul Varlaam cu sufraganii săi, prin 1644 - 1645 a convocat el însuşi un sinod al tuturor ierarhilor din “ara Românească şi Moldova. care a aprobat răspunsul împortiva Catihismului calvinesc, scris de el; tot el a susţinut ctitoriile lui  Vasile Lupu - între care şi biserica “Sf. Trei lerarhi" din Iaşi (1639) - în care au fost asezate moaştele Cuvioasei Paraschiva (1641)

 

Cea mai însemnată din lucrările tipărite de mitropolitul Varlaam este:

 

v      “Carte românească de învăţătură la dumenecele de preste an”,  şi  la praznicele împărăteşti şi la Svânţii mari (Cazania).  Iaşi, 1641-1643.

 

v      506 foi, cu un “Cuvânt împreună cătră toată semenţia românească" al lui Vasile Lupu şi –

 

v      “Cuvânt cătră cetitoriu" scris de Varlaam; cuprindea 54 de cazanii la duminici şi 21 la sărbătorile împărăteşti şi ale sfinţilor,o parte din ele sunt  traduse sau prelucrate după cartea Comoara a mitropolitului grec Damaschin Studitul (1577),

 

v      Altele sunt Iuate din manuscrise româneşti  care au circulat până atunci, mai ales în Transilvania.

 

Alte Iucrări:

 

v      Sapte Taine a Bisericii, Iaşi, 1644. 340 p., prelucrată după opera retotului grec Toma Teofan Eleavulkos (sec.XVI)

v      Cartea carea se chiama: “Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc” , tipărită probablil la Iaşi (după unii la Dealu) în 1645, cu 32 de foi, în care combatea un Catehism calvinesc tipărit la  Alba Iulia, în 1645;

v      Cât a fost egumen la Secu, a tradus Iucrarea Scara sau - Leastăţa Sfântului loan Scăraru sau Sinaitul (1649), după ediţia comentată a episcopului Maxim Margunios (Veneţia, 1590), dar a rămas în manuscris.

 

Reeditări ale operei sale:

 

v      Cazania, editie J. Byck, Bucureşti, 1943,606 p.;

v      Opere.  Răspunsul împotruva Catihismul calvinesc.  Ediţie critică Studiu filologic şi Studiu lingvistic de Mirela Teodorescu, Bucureşti, 1984,131 p. + 32 facs.;

v      Opere. Alcătuire, transcriere a textelor, note şi comentarii, glosar şi bibliografie de Manole Neagu, Chişinău, 1991, 622 p. (cuprinde Cazinia şi Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME