DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Petre Vintilescu

Profesor de teologie

 

VINTILESCU PETRE, profesor de teologie. 

 

N. 25 sept. 1887, în Cătăneasa, jud.  Argeş, în familie de preot, decedat la 12 iun 1974. în Bucureşti. 

Studii la Seminarul inferior din Curtea de Argeş (1900- 1903), continuând la Seminarul  “Central" din Bucureşti (1903-1907), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1907-1911), unde a obţinut licenţa (1911) şi doctoratul ( 1926).  Preot în Răteşti-Furduieşti, jud.  Argeş (1911 - 1914), preot ajutor la biserica “Maica Precista" din Piteşti (1914-1917), preot paroh la biseric “Sf. loan Botezătorul" din Piteşti (1917-1928), profesor de Religie la şcoala normală (un timp director) şi la Liceul de fete din Piteşti (1919-1928), membru şi apoi preşedinte al Consistoriului eparhial şi revizor eparhial în cadrul Episcopiei Argeşului, protoereu al ”Argeşului de jos", consilier cultural la aceeaşi Episcopie.  La 1 febr. 1928 a fost numit profesor agregat la catedra de Liturgică şi Pastorală de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, titularizat la 1 apr. 1930, funcţionând până la 1 mart. 1950, când a fost pensionat pentru limită de vârstăş Suplinitor al catedrei de Drept bisericesc (1936-1938). decan al Facultăţii de Teologie (1 dec.1938 - 8 oct.1940 şi 3 sept.1946 - 4 dec.1948), preot la biserica “Sfinţii Voievozi" din Bucureşti (1928 - 1940), preot la biserica ortodoxă română din Paris (cu concediu de la catedră, ian.1932 - aug.1933), iconom stavrofor; preşedinte al Consistoriului Central Bisericesc (1954 - 1966). 

A publicat numeroase lucrări de Liturgică (practică liturgică şi tipic, istoria şi explicarea cultului creştin, arta religioasă) şi Pastorală.

 

Lucrări:

 

v      Cultul şi ereziile (teză de doctorat), Piteşti, 1926, 180 p.;

v      Sacrificiul religios cu principiu Liturghiei. Studiu dogmatico liturgic, Bucureşti, 1927, 79 p.;

v      Două  omne îngereşti  în Liturghie: imnul  heruvimic şi imnul serafimic, Piteşti, 1927, 74 p.;

v      Misterul liturgic, Bucureşti, 1929, 120 p.;

v      Icercări de istoria Liturghiei. Liturghia  creştină în primele trei veacuri, în ST, an.I, 1929, nr. 1, p. 178-208; 1930, nr. 2, p.100-140 şi nr. 3, p. 80-100 (si extras, Bucureşti, 1930, 136 p.)

v      Contribuţii la revizuirea Liturghierului român.  Proscomidia.  Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Studiu şi text, Bucureşti, 1931, 157 p.;

v      Preotul în faţa chemării sale ca pastor al sufletelor. Capitole de Teologie pastorală indirectă, Bucureşti, 1934, 215 p.;

v      Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântare bisericească, Bucureşti, 1937, 490 p.;

v      Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939, 423 p.;

v      Liturghiile bizantine private istoria în Stuctura şi rânduiala lor, Bucureşti, 1943, 156 p.;

v      Insemnări pentru o nouă ediţie a Liturghierului, Bucureşti, 1947, 56 p.;

v      Liturghierul explicat, Bucureşti, 1972, 384 p.

 

În reviste:

 

v      Valoarea socială a Liturghiei, în ST, an. II, 1931, nr.1, p.37-48;

v      Parohia ca teren de dezvoltar a spiritualităţii creştine, în ST, an.  VI, 1937, nr. 1, P. 31 -60;

v      Troparul Ceasului al treilea în rânduiala Epiclesei, în BOR, an.  LV, 1937, nr. 1-2, p.1-21;

v      Trupul şi Sângele Domnlului în Sfânta împărtăşanie, în BOR, an.  LV, 1937, nr. 5 - 6, p. 300 - 310;

v      Proscomidia privită istoric în structura  şi rânduiala ei, în BOR, p. 320-360;

v      Liturghia credincioşilor privită istoric în structura şi rânduiala ei, în BOR, an. LXI, 1943, nr. 1 -3, p. 33-85;

v      Liturghia în viaţa românească, în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 4-6, p. 185-209;

v      Cântarea poporului în Biserică în lumina Liturghierului, în BOR, an. LXIII, 1945, nr. 9, p.409-423,

v      Funcţiunea eclesiologică sau comunitară a Liturghiei, în BOR, an.  LXIV, 1946. nr. 1 - 3, p.1 - 28

v      Funcţiunea catehetică a Liturghiei, în ST,an.I, 1949. nr. 1-2, p. 17-33;

v      Spovedania prilej de pastoraţie individuală, în ST. serie nouă, an.I, 1949, nr 9-10, p. 695-712;

v      Contribuţii la lămurirea unei controverse de tipic privitoare la vohodurile Liturghiei, în ST, an. III, 195 1, nr. 3 -4, p. 121 -166;

v      Binaţia Liturghiei în ST, an. II, 1950,nr. 3-6, p.125-136,

v      Ora sau vremea din zi pentru săvârşirea Liturghiei Darurulor mai înainte sfinţite, în ST, an. IV, 1952, nr. 1-2, p. 66-76;

v      Sfânta împărtăşanie înm spiritualitatea creştină, în ST, an.  V,1953, nr. 5-6, P. 381-406;

v      Elemente de istoria artei creştine.  Partea întâi, arhitectura religioasă creştină, în BOR, an.  LXXXIV, 1966, nr. 1 -2. p. 125- 188, nr. 3-4,p. 331 -355; nr. 5-6, p. 584-601: an.  LXXXV, 1967, nr. 1 -2, P. 180-209 nr. 9- 10,p. 1014- 044, nr.11-12 p.155-182, an.  LXXXVI, 1969, nr. 1 -2, P. 199-208.

v      Morala creştină, manual pentru şcolile secundare, 5 ediţii, Piteşti, 1923 - 1928;

v      lstoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru şcolile secndare (în colaborare), Bucureşti, 1930,

v      Principiile şi fiinţa culturii creştine-ortodox. Curs de Liturgivă generală sau Introducere în studiul Liturgic, litografiat, Bucureşti, 1940, 269 p.

 

Diferite articole în:

 

v      “Păstorul Ortodox"- Piteşti,

v      “Adevărul Bisericesc" - Piteşti,

v      “Buletinul Eparhiei Argeşului",

v      “Biserica Ortodoxă Româna",

v      “Ortodoxia" - Bucureşti etc.

 

v      A revizuit integral Liturghierul Românesc, care a apărut până acum în patru ediţii - 1956, 1967, 1974 şi 1980 (ultima revăzută de Pr.  Prof.  Ene Branişte).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME