DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Sabin Verzan

Preot

VERZAN SABIN, preot. 

 

N. 1 mai 1928, în Negoeşti , jud. Gorj. în familie de preot. 

Studii la Seniinarul teologic “St. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1939-1947) şi la Institutul Teologic din Bucureşti (1947-1951); Cursuri de doctorat la acelasi lnstitut (1952-1955), cu doctorat în 1988.  Preot la biserica ,,Sf. loan Botezătorul" din Ferentari-Bucureşti (din 1955 până azi), protopop la Protoeria II Capitală (1961 - 1964), consilier administrativ patriarhal al Sectorului Editura şi Tipografia al Institului Biblic şi de Misiune al Patriarhiei (din 1964 până azi).

A reprezentat Biserica Ortodoxă Română - mai ales Institute Biblic şi de Misiune - în relaţiile cu Societăţile Biblice Unite; participant la câteva întruniri pe teme biblice peste hotare.

 

Lucrări:

 

v      Familia în lumina învăţăturii Noului Testament, în MO, an. VI, 1954, nr. 9-10, p. 511 - 525;

v      Credinţa şi faptele bune. condiţii ale mântuirii. în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în ST, an.  VI, 1954, nr. 9- 10, p. 495 -510;

v      Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică, în ST, an. VIl, 1955, nr. 5-6, p. 336-352

v      Slujirea preţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în MO, an. VIl, 1955, iir. 5-6, p.277-294;

v      Predica de pe Munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină, în GB, an. XVII, 1958, nr.1 -2, p. 78 -97;

v      Cronologia  manuscriselor de la Marea Moartă, în ST, an. XII, 1960, nr. 1 -2, p. 40-59

v      Câteva probleme ale teologiei qqumranite şi creştinismul primar, în GB, an.  XIX, 1960, nr. 1-2 p. 66-78;

v      Importanţa manuscriselor pe papirus pentru studiul Evangheliei după loan, în MO, an. XII, 1900, nr. 7-8, p. 422-457;

v      Nestle-Aland. Novum Testamentum  Graece.  Introducere, traducere românească, notă introductivă, în ST, an.  XXXVII, 1985, nr. 5-6, p. 305 -347;

v      Biblia în cultura teologică românească, în BOR, an.  CIV, 1986, nr. 3 -4, p. 91 - 102;

v      Epistola întăi către  Timotei a Sfântului Apostol Pavel.  Introducere. traducere şi comentariu.  Teză de doctorat Bucureşti, 1988, 616 p. (extras din ST, an.  XL, 1988, numerele, 3, 4, 5, 6 şi an.  XLI, 1989, numerele 1 şi 2);

v      Faptele Apostolilor - o carte a prototipurilor. în ST, an. XLII, 1990, nr.1 , p. 38-76:

v      Preoţia ierarhică sacramantală în  Biserica lerusalimului, în ,,Ortodoxia", an.  XLII, 1990, nr. 1, p. 15-93;

v      Preoţia ierarhică sacramentală în  Biserici întemeiate în lumea păgână, în ST,an.  XLII, 1990,nr. 5-6, p. 3-50; ST, an. XLIII, 1991, nr. 1, p. 3 -45;

v      “Ortodoxia", an. XLIII, 1991, nr. 1, p. 7-124;

v      Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice, în ST, an.  XLIII, 199 1, nr. 2, p. 53-101: nr. 3, p. 49-105; nr. 4, p. 3-50

v      “Ortodoxia", an.  XLIII, 1991, nr. 2, p. 5 -116; nr. 3, p. 105-184 (şi extras),

v      Sfânta scriptură, temei, izvor şi reflectare în pictura bisericească, în ST, an.  XLIV, 1992, nr. 1-2, p. 32-47;

v      Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi, în ST, an.  XLIV, 1992, nr. 3, P. 25 - 51;

v      Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2).  Note exegetice, în “Ortodoxia", an.  XLVI, 1994, nr. 1, p. 28- 115. 

 

Alte articole, recenzii, reportage şi predici în:

 

v      “Studii Teologice",

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Olteniei", ş.a.

 

A îndrumat întreaga activitate editorială din cadrul Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române din ultimii 30 de ani (cărţi de citit, manuale pentru învăţământul teologic, Iucrări teologice, ediţii ale Sfintei Scripturi etc.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME