DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Sofron Vlad

Profesor de teologie

 

VLAD SOFRON, profesor de teologie. 

 

N. 20 mart.1901 în Inuri, jud.  Alba, decedat la 13  ian.1989, în Sibiu. 

Studii la Gimnaziul maghiar din Alba Iulia 1912- 1916), în secţia pedagogică a lnstitutului teologic-pedagogic din Sibiu (1916- 1920), cu bacalaureat la Liceul “Gheorghe Lazăr" din Sibiu, Institutul Teologic din Sibiu (1920-1923), cu examene de diferenţă şi anul IV la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1927-1928), la care a obţinut licenţa (1929) şi doctoratul (1937); Studii de specializare - mai ales pentru Noul Testament - la Facultăţile de Teologie protestantă şi catolică din Strasbourg (1925- 1927), Munster şi Berlin (1929-1930).  Profesor suplinitor de Religie în Alba lulia (1923-1924 şi 1928-1929), apoi la :coala normală de băieţi din Cluj (din 1930), la care a fost definitivat, în urma examenului de capacitateş profesor de Religie la Seminarul pedagogic universitar din Cluj (1934- 1939); profesor de Noul Testament la Academia teologică din Oradea (1939), detasat la Academia din Caransebeş (1940 - 1941), iar între 1941 şi 1949 din nou la Academia din Oradea mutată la Timişoara rector al Academiei în 1942- 1945, diacon şi preot în 1930, protopop în 1942, inspector general al învăţământului religios în Ministerul Cultelor (1945), duhovnic al studenţilor de la Politehnică şi Facultatea de Medicină din Timişoara (1946-1948).  în dec. 1948 transferat la Institutul Teologic Universitar din Sibiu la catedra de Noul Testament, iar la 1 sept. 1952 titular al catedrei de Istoria Bisericii Române până la pensionare (1969) rector al Institului între anii 1952 şi 1969, iconom stavrofor (1958),membru în Adunarea Eparbială a Arhiepiscopiei Sibiului şi în Consiliul Arhiepiscopesc din 1954 până la pensionare.  A făcut parte din delegaţiile Bisericii Ortodoxe Române la Adunăile generale ale Conferinţei Creştine pentru pace de la Praga din 1961 şi 1964; membru în Consiliile pentru afaceri Internaţionale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi Conferinţei creştine pentru pace participând la câteva şedinte ale acestora.

 

Lucrări:

 

v      Convertirea Sf. Apostol Pavel Bucureşti, 1929, 23 p.;

v      Prologul Evangheliei Petra. Studiu critic-exegetic (teza de doctorat) Cluj, 1937. 206 p.;

v      Mărturia Sf. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuirea Caransebeş, 1941, 70 p.;

v      Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Tălmăcire biblice pentru tineret Sibiu, 1941, 90 P.;

v      Scoala mitologică.  Studiu istoric-critic, Sibiu, 1943, VIII + 83 p.;

v      Sub semnul crucii, Timişoara, 1944, 41 p.;

v      Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei, în ST an. II, 1950, nr. 3-6, p.159-177;

v      Sfântul Apostol Pavel păstor de suflete, în ST, an.III, 1951,nr.7-8, p.437-448,

v      Lămurirea ortodoxă  a unor texte biblice, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 1, p. 42-63;

v      Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. Principiu cu caracter social despre din Sfintele Evanahelii, în ST, an. VI, 1954, nr. 3 -4, p. 158 - 173;

v      Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în ST, an.  VII, 1955, nr. 5-6, p. 285-304. 

 

Este coautor la Studiul Noului Testament.

 

Manual pentru uzul studenţilor institutelor Teologice, Bucureşti, 1954, XII + 209 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1977, 56p.)

 

v      Trei sute de ani de la moartea mitropolitului Varlaam, în MA, an.II, 1957, nr. 9- 10,p. 640-653,

v      Ecoul evenimentelor din Biserica românească din Principate în ziaristica bisericească de la Sibiu, în BOR, an.  LXXIX, 1961, nr. 3 -4, p. 381 -392;

v      Istoria Institutului teologic de grad universitar din Sibiu, în MA, an. VI, 1961, nr. 11 - 12, p. 677 - 744;

v      Din viaţa Mitropoliei ardelene în cei 100 de ani de existenţă, în MA, an. IX, 1964, nr. 11-12, p. 841 - 863;

v      Mitropolitului Antim Ivireanul, în MA, an. XII,1967, nr. 1 - 3, p. 43 - 81;

v      Prezenţa cărţii  râmnicene din secolul al XVIII-lea în Transilvania şi Banat, în MA, an.  XXIV, 1979, nr. 4-6, p 319-346,

v      Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în vol. “Arhiepiscopia Sibiului - pagini de istorie, Sibiu, 1981, p. 95-112.

 

Alte articole, recenzii, cronici, în:

 

v         “Renaşterea"- Cluj,

v         “Legea Românească"- Oradea,

v         “Biserica Bănăţeană" - Timişoara,

v         ”Telegraful Român",

v         “Mitropolia Ardealului”, etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME