DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Vasile din Buzau

Schimonah

 

VASILE, schimonah, de origine slavă, îndrumător al vieţii monahale. 

 

N. c. 1700, decedat la 25 apr. 1767, la schitul Poiana Mărului, jud. Buzău. 

Stareţ la Dălhăuţi vreo 20 de ani, apoi s-a aşezat la Poiana Mărului, unde a ridicat o biserică şi chili; a introdus rânduieli monahale noi, de înaltă viaţă duhovnicească - după Sf.  Vasile cel Mare, Nil de la Sorska, Dimitrie al Rostovului, - la Poiana Mărului şi unele schituri învecinate (Dălhăuţi, Trestieni şi Cârnu); îndrumător duhovnicesc al viitorului stareţ Paisie de la Neamţ, pe care I-a călugărit (“îmbrăcat în mantie") în anul 1750, la Athos. 

 

A copiat o serie de manuscrise în limba slavonă şi a scris câteva Iucrări originale în slavona bisericească:

 

v      Cuvânt înainte sau înainte călătorie la cartea Iui Grigorie Sinaitul înainte cuvântare spre capetele fericitului Filotei Sinaitul,

v      Cuvânt înainte la cartea fericitului Nil de la Soesca,

v      Adăugire sau cuvânt pre urmă la cartea Sfântului Nil de la Soesca.

v      Inchipuire cum să cade nouă celor ce suntem pătimri şi  călcăm poruncile ... să ne îndreptăm prin pocăinţă şi să ne învăţăm Iucrării cei cu mintea vieţuind întru supunere.

v      Intrebătoare răspunsuri adunate din Sf. Scriptură pentru depărtarea de bucatele cele oprite oprite făgăduinţei călugăreşti cei de bună voie (tipărită la Neamţ în 1816) ş.a.

 

v      Opera sa a fost de îndata tradusă în limba Româna şi copiată în zeci de manuscrise. 

 

v      Se cunosc şapte manuscrise slave copiate la schitul Poiana Mărului, din care patru cuprind unele din lucrările menţionate;

 

v      Unl (ms. 756) este copiat de stareţul Vasile, iar un altul, cuprinzând versiunea slava a scrierii alegorice-religioase spaniole “Desiderie”, a fost copiat tot de el.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME