DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Dan Zamfirescu

Teolog, bizantinolog, ziarist

 

ZAMFIRESCU DAN, teolog, bizantinolog, ziarist. 

 

N. 21 dec. 1933, în Bucureşti.  Studii la Liceul “I.  L. Caragiale" din Bucureşti (1944-1952),Ia lnstitutele Teologice din Sibiu (1952-1954) şi Bucureşti (1954 - 1956), continuând la cel din urmă, cursurile de doctorat - specialitatea Bizantinologie (1956-1959), apoi Facultatea de Limbi slave din Bucureşti (1961 - 1966) care i-a conferit doctoratul în 1971.  A Iucrat în redacţia revistelor Patriarhiei şi la Biblioteca Patriarhiei (1959- 1960), la Asociatia Slavistilor (1961-1968), în redacţia revistei “Contemporanul" (1968 - 1973).  Director al Editurii “Roza Vânturilor" (din 1990), în care au fost editate lucrările unor scriitori (Nichifor Crainic, Mircea Eliade ş.a.), cele mai multe cu prefeţle sale. Profesor la noua Facultate de Teologie-Litere a Universităţii din Târgovişte (din 1994). 

A publicat studii privind cultura Românească veche şi modernă, spiritualitatea ortodoxă românească etc.

 

Lucrări:

 

v      Preambului şi documente greceşti emanate din cancelariile domnilor români. în ST, an. X, 1958, nr. 9 - 10, p. 621-642;

v      Probleme teologice şi  haghiografice legate de supranumele  Sfântului Simeon Noul Teolog, în “Ortodoxia", an X, 1958, nr. 3, p. 395 -429,

v      Manuscrise slave cu traduceri din Sfântului Simeon Noul Teolog, în “Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 4, p. 535-566,

v      Preocupări de Bizantinologie şi relaţii Româno-neogreceşti în revistele din cuprinsul Patriarhiei Române în utimii 15 ani, în ,,Ortodoxia", an, XII, 1960, nr. 1, p.116 - 136;

v      Studii şi articole de literatura Română veche, Bucureşti, 1967, 235 p.;

v      România – învământ de civilizaţie şi sinteză. Articole şi eseuri, Bucureşti, 1969, 135 p.;

v      Literutura română veche (1402- 1647).

v      Introducere, ediţie îngrijită şi note de G. Mihăilă şi Dan Zamfirescu, 2 vol., Bucureşti, 1969, 309 + 294 p;

v      Invăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Text ales şi stabilit de Florica Moisil şi Dan Zamfirescu. 

Cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. 

v      Studiu întroductiv şi note de Dan Zamfirescu şi G. Mihăilă, Bucureşti, 1970, 426p.;

v      Neagoe Basarab şi  1512-1521. La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Tării Româneşti , Bucureşti. 1972, 453 p.;

v      Neagoe Bavarab şi învăţăturile către fiul său Teodosie. Probleme controversate, Bucureşti, 1973, 449 p.;

v      Istorie şi cultură, Bucureşti,  1975, 134 p.Permanenţele patriei.  Bucureşti, 1975, 366 p.,

v      Independenţă şi cultură, Bucureşti, 1977, 192 p.; ”Via Magna".  Bucureşti, 1979, 296 p.;

v      Contribuţii  la istoria  literaturii române vechi, Bucureşti, 1981, 461 p.;

v      0 carte fundamentrală a culturii europene, broşura însoţitoare a ediţiei Dobroljubije.

v      La Philocalie slavonne de Paissy Velitchkovski, Reproduction anastatique integrale de lţedition princeps, Moscou, 1793, soignee et presentee par Dan Zamfiresco, Ed.  Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990 (s-a tipărit şi în limbile engleză şi ucraineană);

v      Ortodoxie şi  romano-catolicism în specificul existenţei lor istorice, Bucureşti, 1992, XII + 356 p.

v      0 seie de articloe în periodice:”Luceafărul", “Contemporanul", “Gazeta Literară" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME