DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Ioan Zagrean

Profesor de teologie

 

ZĂGREAN IOAN, profesor de teologie. 

 

N. 24 dec. 1912, în Blăjenii de Jos, jud.  Bistriţa-Năsăud, decedat la 1 aug. 1991, în Cluj-Napoca.

Studii la Liceul ,,Alexandru Odobescu" din Bistriţa (1922-1929), la Academia Teologică din Cluj (1929-1933). şi  la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Cluj (1931 -1935); doctoratul în Teologie la Cernăuţi (1945).  Profesor de Filosofie la Liceele din Turda (1935- 1936), Năsăud (1936-1937), Arad (1937 - 1938), “ Andrei Saguna" din Braşov (1938-1945) şi “Simion :Tefan" din Cluj (1945-1948), director al celui din urmă (1946-1948), profesor suplinitor de Liturgică la Academia Teologică din Cluj (1946-1948), profesor titular la catedra de Morală la noul lnstitut Teologic Universitar din Cluj (1948-1952), profesor pentru Studiile biblice şi sistematice la Seminarul teologic din Cluj (1952- 1967), director al Seminarului (1952-1960 şi 1964), profesor de Morală la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1 ian. 1968 - 1 oct. 1982), diacon din 1935, mai târziu hirotesit arhidiacon stavrofor.

A publicat numeroase studii de Teologie Morală, câteva de Liturgică.

 

Lucrări:

 

v               Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului, în ST, an.  IV, 1952, nr. 3-4, p.134-141;

v               Personalitatea morală după învăţătura creştină ortodoxă, în MA, an. II, 1957, nr. 3-4, p. 230-241,

v               Viaţa interioară a preotului şi importanţa ei pentru apostolatul preoţiei, în MA, an.  V, 1960, nr. 5 - 6, p. 392 412

v               Principii de morală creştină în predica de pe munte, în MA, an. VIll, 1963, nr.1 - 3, p. 161 - 187;

v               Desăvârsirea vieţii creştine prin Sfintele Taine, în MA, an.  IX, 1964, nr. 1- 2, p. 73 -98;

v               Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan, în MA, an.  X, 1965, nr. 4-6, p. 288 -305;

v               Pentru o cât mai desăvârşită oficiere a Sfintei Litughii, în MB, an.  XV , 1965, nr. 7 - 9, p. 585-598;

v               Opinii protestante cu privire la epicleza euharistică şi dezvoltarea acesteia în Liturghiile răsăritene, în MB, an.  XV, 1965, nr.10 - 12, p. 689-717;

v               Câteva caractere specifice ale virtuţii creştine, în MA, an.  XI, 1966, nr. 7- 8, p. 508-524;

v               Poziţii ecumeniste în teologia ortodoxă din Apus, în MA, an.  XII. nr. 1967, nr. 6 - 7, p. 499 - 515;

v               Sfinţii Trei lerarhi, strălucite şi neîntrecute modele de virtute creştină, în MB, an. XXII, 1972, nr.  I - 3, p. 25 - 38;

v               Biserica şi umanismul  vremurilor noastre, în MA, an.  XVII, 1972, nr. 9- 10, p. 653 -668;

v               Aspecte noi în studiul teologiei morale în Biserica Romano-catolică, în MO, an.  XXYV 1978, nr. 7-9, p.537-548;

v               Conceptele de obligaţie şi datorie în morala creştină, în MA, an.  XXV, 1980, nr.1 -3, p. 35 -57;

v               Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon  şi  contextul concepţiei iudaice despre femeie, în MA,an. XXVI, 1981, nr. 4-6, p.2 7 8 - 29 8;

v               Conceptul de dreptate socială în teologia ortodoxă română actualăl, în “Ortodoxia", an.  XXXIII, 1981, nr. 4, p. 594-628;

v               Insemnătatea şi locala ecleziologiei euharistice în teologia Bisericii Ortodoxe Române, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 3, p. 396-407;

v               lerurgiile şi importanţa lor în viaţa morală a creştinilor, în MA, an.  XXXI, 1986, nr. 1, p. 20-35;

v               Câteva idei de dreptate socială la Sfântul Apostol Pavel, în MB, an.  XXXVI, 1986,nr. 5, p. 10-21,

 

v               Morala creştină.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1974, 317 p.( ed. a II-a, 1985, 348 p.).

 

v               Coautor al lucrării TeoIogia Morală ortodoxă, pentru Institutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1979-1980, 478 + 355 p.;

v               Teologia Dogmatică.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 404 p. (în colaborare cu Pr.  Prof.  Dr. Isidor Todoran).

v               Mitropolitul Simion :tefan, Cluj, 1946,16 p.; Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936),

v               Primul ierarh al reînviatei Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului, în MA, an.  XVI, 197 1, nr. 5 -6, p. 416 -427;

v               Prezenţa episcopului Nicolae Ivan în problemele vremii, în vol.  Episcopul Nicolae Ivan...

v               Studii şi documente, Cluj Napoca, 1985, p.170-198.

 

Articole, predici, recenzii în revistele centrale bisericeşti:

 

v      “Mitropolia Ardealului”,

v      “Mitropolia Banatului",

v      “Telegraful Român",

v      “Indrumătorul Biscricesc" de la Sibiu şi Cluj, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME