DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Ioan Zoba

Preot, traducator, tipograf

 

ZOBA IOAN, preot, traducător şi tipograf. d. 1689. 

 

Preot şi apoi protopop ortodox filocalvin în Vinţu de Jos, jud.  Alba, înnobilat în 1664, unul dintre cei care au contribuit la înlăturarea mitropolitului Sava Brancovici din scaun.  A înfiinţat o tipografie românească în Sebes, tipărind aici - apoi în Alba lulia – câteva cărţi bisericeşti, cu cheltuiala mitropolituluii Varlaam al Ardealului.

 

Lucrări:

 

v      Sicriul de aur.  Carte de propovedanie la morţi (Sebeş, 1683), cu 15 predici funebre (tipgrită cu un studiu introductiv de Anton Goţia, Bucureşti, 1984, LXI + 305 p.);

v      Cărare pe scurt spre fapte bune îndreptătoare (Alba lulia, 1685), care era o traducere a unei lucrări a predicatorului calvin maghiar Stefan Matkoş Ceaslov; care are are întru sine slujbele de noapte şi de zi scoase pre rumânie  (Alba lulia, 1697), cu prefaţa lui, Rânduiala diaconstvelor şi cu a văzglăşenilo (Alba lulia, 1697, cu prefaţa lui);

v       Molitvelnic (Alba lulia, 1689, tradus din slavoneste de Zoba, care semna şi prefaţa; avea şi trei predici la morţi).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME