DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN ZUGRAV

Preot, professor de teologie

 

ZUGRAV IOAN, preot, profesor de teologie.  

 

N. 23 aug. 1893, în Româneşti - Suceava, în familie de preot, decedat la 20 iul. 1982, în Suceava. 

Studii la Liccul clasic ortodox Român din Suceava (1904-1912), apoi la Facultăţile de Teologie, Filosofie. şi  Litere şi Drept ale Universităţii din Cernăuţi, cu doctoratul în Teologie în 1919; cursuri de specializare pentru Istorie la Universitatea din Bucureşti, la Institutul Catolic şi la "Ecole de Chartes" din Paris.  Preot în Botoşana-Suceava şi la biserica , ”Sf. Nicolae" din Rădăuţi  (până în 1937), secretar şi apoi misionar eparhial la Cernăuţi  (1937-1938), profesor de Liturgică şi Pastorală la Facultatea de Teologie Cernăuţi (1938 -1948), profesor şi director al :colii de cântăreţi bisericeşti din Suceava (1948 - 1953); iconom stavrofor, autor de studii liturgice şi istorice.

 

Lucrări:

 

v      Incercările de unire de la Conciliul din Lyon (1274) până la cel din Florenţa (1439), Cernăuţi, 1922 (teză de doctorat);

v      Schitul Mănăstioara, în “Candela", an.  XXXVII, 1926, nr. 1-4, p. 45-55;

v      Schitul Călugăriţa, în ,,Archiv fur Landes-Kunde der Bukowina", I,1927;

v      Cultul morţilor, în ,,Candela", an.  XLVIII, 1 9 3 7, p. 28 - 73 (şi extras, Cernăuţi ,1938,48p.)

v      Un manuscris din anull 1419 al Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, în,,Candela", an.  XLVIII, 1937, p. 263-282 (şi extras, Cernăuţi, 1938, 23 p.);

v      Cultul nostru văzut de cunoscătorii străini, în 1939, p.31 -61 ( şi extras, Cernăuţt, 1939, 45 p.);

v      0 preţioasă cruce de la mitropolitul Grigorie Roşca, în “Candela", an.  XLIX, 1938, p. 306-318;

v      Introducere în Teologia pastorală în “Candela", an. L-Lll, 1939 - 1941, p.1-64 (şi extras, Cernăuţi, 1942, 65 p.),

v      Memoriale vitae sacerdotalis, în traducere românească, în “Candela", an.  LIII-LIV, 1942 - 1943, p. 113-124 (şi  extras, Cernăuţi , 1943, 14 p.);

v      Literatura pioasă, în “Candela", an. LIII - LIV, 1942 - 1943, p. 124 -153 (şi extras, Cernăuţi, 1943, 31 p.);

v      Un manuscris liturgic din secolul XV din Biblioteca Universităţii  Iaşi. în ”Candela", an.  LVII. 1946, p. 263 - 272;

v      Două  pomelinice ale bisericii Sfântul Gheorghe din Suceava, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 1-2, p. 32 - 48;

v      Un pomelnic manuscris, în MMS, an. XXXVII, 1961, nr. 9-12, p. 674-692; Voroneţul, în MMS, an.  XXXIX, 1963, nr. 1-2, p. 68-85;

v      Trei manuscrise liturgice de la episcopul Efrem al Rădăuţilor, în MMS, an.  XXXIX, 1963, nr. 7-8, p. 456-472;

v      Un Tetraevanghel manuscris slav de la biserica, astăzi dispărută “Cuvioasa Paraschiva din Suceava”, în MMS, an. XL, 1964, nr. 9-10, p. 475-483;

v      Manuscrise slave liturgice de la biserica din Româneşti  (jud. Suceava), în MMS, an. XL, 1964, nr. 11-12, p. 597-602;

v      Legăturile mitropolitului Veniamin Costachi cu mănăstirea Sf. loan cel Nou de la Suceava, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr.  I - 2, p. 105 - 113;

v      Un Evangheliar de la Neagoe Basarab la mănăstirea Suceviţa, în MMS, an.  XLIII, 1967, n r. 7 - 8, p. 5 10 - 5 17;

v      Vechi pietre funerare din Suceava, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 3-4, p. 181 - 194;

v      Biserica Sf. Ilie de Iângă Suceava, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 10 - 12, p. 646-657;

v      Cărţi de preoţie păstrate în bibliotecile mănăstirilor Sf. loan cel Nou-Suceava şi Dragomirna, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr. 5 - 6, p. 331 -340.

 

v      Colaborator la alcătuirea volumului Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 197ţ4 (cu bisericile Sf. Ilie-Suceava, Volovăţ şi Bălineşti, p. 60-65, 129-133 şi 134-136).

 

v      Alte articole cu caracter liturgic, pastoral sau istoric, biografiile unor cărturari bucovineni, recenzii, în ,,Candela" – Cernăuţi, “Luminătorul",Chişinău, “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" sau în “Cuvântul Preoţesc", foaie întemeiată şi redactată de el la Rădăuţi (1934 - 1937).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME