DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Pimen Zainea

Arhiepiscop

 

ZAINEA PIMEN (din botez Vasile), arhiepiscop. 

 

N. 25 aug. 1929, în Greabănu, jud. Buzău.

Studiile medii la liceyul din Râmnicu Sărat şi la Seminarul monahal din mănăstirea Neamţ (1948-1951), superioare la lnstitutull Teologic Universitar din Bucureşti (1953-1957), studii de specializare la Universitatea din Koln (1976-1977).  Tuns în monahism la mănăstirea Neamţ (10 mart. 1951) sub numele Pimen, hirotonit ierodiacon (1951), apoi ieromonah (1957).  Profesor la şcolile monahale din mănăstirile Neamţ şi Secu (1951-1952), pedagog la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1952-1953), egumen, apoi stareţ la mănăstirea Putna (1957- 1961), preot-duhovnic la Văratec (1961-1962), preot la Durău  (1962-1964), muzeigraf la mănăstirea Putna (1964-1974), hirotesit protosinghel (1966)  şi  arhimandrit (1975), stareţ la mănăstirea ,,Sf.loan cel Nou de la Suceava" (1974- 1978), exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia laşilor (1979-1982); episcop-vicar al aceleiaşi Arhiepiscopii, cu titlul “Suceveanul" (numit 10 ian. 1982, hirotonit 24 iun. 1982).  La 24 ian. 1991 ales arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor (instalat la Suceava la 3 mart. 1991). 

A îndeplinit câteva misiuni peste hotare: In cadrul Arhiepiscopiei misionare ortodoxe Române din Statele Unite şi Canada (1977), la Reprezentanţa Patriarhiei Române din lerusalim (1979), membru în câteva delegaţii sinodale care au vizitat alte Biserici.

 

Lucrări:

 

v      Icoana Naşterii Domnului nostru lisus Hristos şi semnificaţia ei teologică redată în frescele din nordul Moldovei, în MMS, an.  LVII, 1981, nr. 10 - 12, p. 674 - 696;

v      Insemnătatea teologică a icoanei Botezului Domnului, după texte liturgice, în MMS, an.  LVIII, 1982, nr. 1-2, p. 75 -86,

v      Cuvântul şi icoana, MMS, an.  LX, 1984, nr. 1-3, p. 54-64;

v      Intâmpinarea Domnului în iconografia bisericilor din nordul Moldovei, în MMS, an.  LX, 1984, nr. 1-3, p. 134- 140;

v      Autonomie şi autocefalie în picturile bisericilor din Moldova, în MMS, an.  LXI, 1985, nr. 4 - 6, p. 311 - 337;

v      Icoana învierii, în MMS, an.  LXII, 1986, nr. 3, p. 62 75; Icoana Schimbării la  Faţă, în MMS, an.  LXII, 1996, nr. 4, p. 58 -63;

v      Păstori şi  propovăduitori ai dreptei credinţe.  Sfinţii Trei lerarhi, în M MS, an. LXIII, 1987, nr.1, p. 12-25;

v      Invăţătura ortooxă despre  icoană, în MMS, an.  LXIII, 1987, nr. 5, p. 83 -91,

v      Dobândirea, păstrarea şi desăvârşirea mântuirii noastre, în MMS, an, LXIV, 1988, nr. 2, p. 36-45;

v      Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în iconografia ortodoxă, în  MS, an. LXIV, 1988, nr. 3, p. 40-50;

v      O serie de articole, recenzii şi cronici în “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" sau “Candela" de la Suceava.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME