HOW TO BEST VIEW

THE PHOTO-ALBUM

VIZIONAREA ALBUMULUI FOTO ÎN FORMAT "Slideshow"

Best viewed in "View Slideshow" Format.

 

1. First click on the link to open the Photo-Album.

 

2. Click on "View SlideShow" button:

3. Click on "play", first button in this configuration, (upper right corner):

4. The Slideshow plays in 5 seconds increments, the above configuration changing into this button:

5. At the end of Slideshow you have 2 options:

a). Reply the Slideshow:

b). Close the window:

6. After you closed the window, click on the red second upper-corner button then click on "x" of the upper-corner configuration, shown here:

7. If you wish to order pictures in this photo-album, you have to sign-in with "Kodak", by giving a click on the button .

Otherwise, click on this to return to the CHURCH ALBUM.

Have a nice viewing!

Vizionaţi albumul foto în format "View Slideshow".

1. Mai întâi apăsaţi pe legatura foto-albumului.

2. Apăsaţi apoi pe butonul:"View SlideShow":

3. Apoi apăsaţi pe butonul "play", primul din configuraţie (colţul de sus, în dreapta):

4. La fiecare 5 secunde apare o alta fotografie în "Slideshow"; butonul 'play" "înroşindu-se, potrivit configuraţiei de mai jos:

5. La sfârşitul "Slideshow-ului" aveţi 2 opţiuni:

a). Vizionaţi "Slideshow-ul" încăodată (bis):

b). Sau închideţi comanda fereastră "window":

6. Închideţi ferestra"window", apoi apăsaţi pe butonul roşu al doilea de sus, dreapta, apoi butonul 'x" dreapta unghiul cel mai de sus, configuraţia următoare:

7. În eventualitatea că doriţi să comandaţi fotografii dela compania "Kodak", atunci va trebui să vă înscrieţi, apăsând pe butonul .

În final, apăsaţi mai departe, butonul şi veţi ajunge înapoi la pagina web a Albumelor.

Vizionare plăcută!