Arta clopotelor în Moldova

             

            De 15 ani în Chişinău sculptorul-restaurator Iurie Terehov se ocupă de restaurarea şi turnarea clopotelor. În baza atelierululi de creaţie a dl Terehov şi Asociaţiei obşteşti republilcane „Clopotul ortodoxiei”, a fost înfiinţat Centrul de Clopote din Moldova. Pentru prima dată în republică a apărut un asemenea centru care pe lîngă restaurarea clopotelor şi a altor atribute bisericeşti a înfiinţat un Muzeu de clopote şi a dangătului de clopot care cuprinde exponate unicale din sec. XVIII-XX.  Ele mărturisesc de bogata tradiţie a clopotelor care a existat şi nu poate fi ignorată de generaţia de astăzi.

            Făcînd o cercetare profundă a acestei tradiţii ştiinţa de astăzi confirmă faptul că sunetul are o influenţă profundă asupra materiei şi asupra psihicului. S-a constatat că dangătul de clopot omoară microbii şi calmează psihicul uman. În ultimul timp se dezvoltată foarte puternic terapia cu ajutorul dangătululi de clopot. Astfel, în cadrul Centrului a fost înfiinţată o echipă de cercetători condusă de dl Valeriu Cuzneţov, profesor universitar, care studiază influenţa dangătului de clopot asupra psihicululi şi stărilor sufleteşti ale omululi.  

Pierderea continuităţii istorice a artei de confecţionare şi a dangătului de clopot au condus la lipsa meşterilor de confecţionare a clopotelor şi a clopotarilor. Aceste motive i-au îndemnat pe reprezentanţii Centrului să promoveze arta clopotelor. În acest scop Centrul petrece lecţii gratuite de instruire a clopotarilor care urmăresc nu numai instruirea dangătului de clopot tradiţional, ci păstrarea clopotelor vechi existente în ţară. Lipsa cunoştinţelor de folosire corectă a clopotelor conduce, de cele mai multe ori, la distrugerea lor. Aceste clopote vechi formează patrimoniul cultural al ţării şi trebuie păstrat. Pe lîngă cursurile de clopotari, Centru a elaborat o Recomandare pentru clopotari şi un Regulament a dangătului de clopot care explică amănunţit cine şi cum trebuie să fololsească clopotele în Biserică.

            Specificul clopotelor turnate de Centru constă în faptul că ele urmează trediţia ortodoxă acumulată de veacuri de marii meşteri ai acestei arte. Clopotele turnate cuprind greutatea de la 4 kg pînă la 1000 de kg , iar gamma de rezonanţă a clopotelor se alege în conformitate cu mărimea clopotniţei: set mic – 8 clopote, set mediu – 12 clopote, set mare – 22 clopote. La solicitarea beneficiarululi, Centrul de Clopote fabrică un set special din 51 de clopote cu o diferenţă minimă de greutate pentru atingerea unei unde muzicale de lungime deosebită. Pentru cei care comandă un set de clopote Centru jertfeşte un clopot pentru Biserică.

  Pe suprafaţa clopotelor sunt reprezentate ornamente tradiţionale, icoane în relief a Mîntuitorululi, Maicii Domnululi şi ale sfinţilor, inscripţii cu conţinut duhovnicesc, numele ctitorilor. Fiecare clopot turnat are paşaportul său în care sunt indicate particularităţile artistice şi cele sonore fixate de consultanţii Ministrerului Culturii, deoarece clopotul este un instrument muzical bisericesc.

Luînd în consideraţie doleanţele beneficiarilor, Centru acordă bisericilor şi mănăstirilor ajutor în transportarea, ridicarea, instalarea şi acordarea clopotelor în funcţie de numărul de clopote existent în clopotniţă. Pe lîngă aceasta, la solicitarea beneficiarilor, confecţionăm diferite elemente care sunt necesare pentru instalarea dispozitivului de dirijare a dangătului de clopot, oferă consultaţii refritoare la folosirea corectă a clopotelor.

            Asociaţia „Clopotul ortodoxiei” îi îndeamnă pe toţi credincioşii să contribuie la păstrarea patrimoniului tradiţional al Bisericii Ortodoxe apelînd la ajutorul specialliştilor care există în Centrul de Clopote din Moldova. Centrul dispune de o bibliotecă de specialitate, o arhivă fotografică, o fonotecă cu înregistrări a dangătului de clopot din diferite tradiţii creştine şi diferite culturi. Pentru aceasta puteţi apela la tel. (022) 75 75 57, 0 796 75051, or. Chişinău, sectorul Sculeni, str. Ghidighici 3, atelierul 2.  

                                                                                  Anatolie Negruţă,

                                                                              copreşedintele Asociaţiei „Clopotul ortodoxiei”.

 

Back to: Viata Crestina