Mīnăstirea Secu – un crin īn grădina lui Dumnezeu

( patru veacuri de existenţă )

 

 

Precum te ameţesc şi te īmbată crinii cu parfumul lor tot aşa şi Mānăstirea Secu īşi lasă amprenta īn inimile pelerinilor ce-i păşesc pragul. Īn ciripitul păsărelelor şi foşnetul frunzelor, la loc de taină, priveghează de peste 400 de ani Mīnăstirea Secu, ctitorie a vornicului moldovean Nestor Ureche şi a soţiei sale Mitrofana, părinţii cronicarului Grigore Ureche.

Mărturia  solemnă a zidurilor īţi reīnvie īn minte ideea că nu există moment īn timp şi nici loc īn lume  īn care să nu fi existat credinţă. De la poarta mānăstirii īţi călăuzesc paşii spre Rai trandafirii ce cresc de o parte şi de alta a aleii. Clopotele mānăstirii răsună, amintind că am călcat pe un pămānt sfinţit de nevoinţe, de rugăciuni, post şi priveghere.Voci īngereşti cheamă spre Īnalt mărturisind taina īndumnezeirii. Ochii se plimbă īn voie pe culmile dealurilor, dintre care ţāşnesc turlele mānăstirii care ne leagă cu veşnicia. Din căldura verii şi din cea a sufletelor necăjite, izvorăşte lumina ca o undă lină de alinare şi de răscumpărare. Dumnezeu face aici hotar pentru īnduhovnicire.

 

 

 

Apasati aici, sau pe una din fotografiile de mai sus a citi biografia Parintelui staret.

 

Intrānd pe sub clopotniţă păşeşti īn istorie. Īn anul 1602, pe locul unei mici sihăstrii numit㠓Schitul lui Zosim”- fondat la 1564 - care se găsea īn locul actualei biserici din cimitirul mānăstirii, ctitorii īncep să construiască o biserică mai mare īnconjurată de turnuri de apărare şi chilii pentru călugări.

Biserica mānăstirii este construită din piatră şi cărămidă de către meşteri locali şi munteni, avīnd hramul “Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”, cu prăznuire la data de 29 august. A fost zidită cu o singură turlă, iar īntre anii 1812-1818 este prelungită, ridicīndu-i-se şi cea de a doua turlă. Pictura originală a fost executată īn frescă de pictori anonimi, īn stil bizantin. Din ea se mai păstrează doar cīteva registre. Īn anul 1850, doi meşteri locali vor picta interiorul, īn ulei, cu o pictură renascentistă, care a fost curăţată īn 1972, iar īn anul 2002 a fost restaurată, cu ocazia aniversării a 400 de ani de existenţă a mānăstirii.

Pe latura de SE a mānăstirii se află Paraclisul “Adormirea Maicii Domnului”, construit īn 1640 pentru pravila călugărească. Atrage īn mod deosebit şi plăcut atenţia catapeteasma, suflată īn aur, sculptată de Monahul Iulian īn stil renascentist īn 1835. Īn acest paraclis, īn două racle frumos sculptate, īşi aşteaptă canonizarea doi smeriţi vieţuitori ai acestei Sfintei Mānăstiri: milostivul Părinte Vichentie Malău şi mult nevoitorul Părinte Antim Găină. Părintele Vichentie Malău a scris cu māna sfiinţiei sale cīteva cugetări de mare īnţelepciune şi sensibilitate ce stau şi azi mărturie pe strănile din Paraclisul “Adormirii Maicii Domnului”: Omul rău e cu desăvīrşire rău cīnd se preface că e bun. O conştiinţă fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecător.A nu te mānia niciodată e semn de mare īnţelepciune. Mānia e o scurtă nebunie. Leneşul e frate cu cerşetorul. Trīndăvia e mama tuturor păcatelor. Durerea e o īnvăţătură. Īn anii durerii am īnvăţat să mă rog. A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. Altora să ierţi totdeauna, ţie niciodată. Din faptele tale vei fi judecată slugă vicleană. O cameră fără cărţi e un trup fără suflet. Acel ce ştie să īnduioşeze ştie tot. Nimic nu e mai liber ca cugetarea.”Aceste cuvine răsună zilnic pe buzele credincioşilor şi nu puţini sunt cei care şi le notează.

Īn partea de NE străjuieşte Paraclisul cu hramul “Sf.Ierarh Nicolae”, care a fost refăcut de călugării mānăstirii īn 1823, prin purtarea de grijă a Mitropolitului Veniamin Costachi, noul ctitor, īn urma incendiului provocat de turci atunci cīnd au īnfrānt ultima rezistenţă a eteriei de la 1821. Catapeteasma este executată de Monahul Iulian, fiind poleită īn aur. Biserica a fost īmbrăcată cu pictură īn frescă īn stil neobizantin de pictorul Vasile Carp īn anul 1992.

Pe locul vechii sihăstrii a lui Zosim se află biserica cimitirului cu hramul “Naşterea Sf.Ioan Botezătorul”, ctitorită de Mitropolitul Veniamin Costachi şi sfiinţită īn 1832. Sub Sfāntul Altar, īn gropniţa Mānăstirii stau de veghe osemintele altor vieţuitori care s-au ostenit de-a lungul veacurilor īn această mānăstire.

Terminīnd pagina de istorie, dar lăsānd īn acelaşi timp cartea dechisă,  paşii  se īndreaptă spre bogata colecţia de obiecte bisericeşti a mānăstirii, păstrată cu migală şi sfinţenie din generaţie īn generaţie, ca mărturie dar şi responsabilitate asumată cu bărbăţie a credinţei strămoşeşti. Īn colecţie se găsesc cruci sculptate īn diferite esenţe, ferecate īn argint aurit, chivote măreţe stropite cu pietre preţioase, Evanghelii īmpodobite, vase liturgice, cădelniţe, păstrānd cu ele parcă fumul de odinioară al tămāiei, un epitaf ţesut īn fir de aur şi argint (donat mānăstirii de soţia ctitorului), manuscrise şi diferite tipărituri, printre care la loc de cinste se află Cazania Mitropolitului Varlaam, ouă īncondeiate şi alte preţioase odoare ce bucură inimile pelerinilor de frumuseţile lăsate de īnaintaşii noştri.

Obştea mānăstirii numără īn prezent 70 de vieţuitori, stareţ fiind Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Vichentie Amariei , care īmprăştie căldură şi bunătate īn rāndul vieţuitorilor, īndemnāndu-i la răbdare şi dragoste. Sfinţia Sa ne-a oferit să pregustăm cīteva cuvinte, referitor la vieţuirea monastică.

Călugăria este o nuntă şi o comuniune mistică de tip euharistic cu Hristos Domnul, care este modelul absolut de viaţă al monahilor, pe care īl īntrupează prin īmplinirea celor trei voturi călugăreşti. Hristos s-a făcut pe Sine ascultător pānă la moarte şi īncă moarte pe cruce. Şi călugărul se face, prin ascultare, prin  dreaptă credinţă, prin pocăinţă, următor al lui Hristos, avīnd drept prototip pe Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, patronul Mānăstirii Secu, īn vederea moştenirii Īmpărăţiei Cerurilor. Prin votul sărăciei, monahul se aseamănă cu Hristos cel sărac şi prin dezlipirea de cele stricăcioase ale lumii acesteia, caută să dobāndeasc㠓bogăţia cea nestricăcioas㔠a Raiului. Iar prin feciorie, călugărul se apropie de condiţia īngerilor, spre dobīndirea chipului īngeresc.

Voturile monahale sunt o excepţie de la legile comune, īn vederea transfigurării acestora.Taina vieţuirii călugăreşti reprezintă pocăinţa adevărată şi neīncetată, după modelul fiului risipitor, care se īntoarce la Tatăl. Viaţa monahilor, presupune şi o angajare ascetică, fiind un dar euharistic pe care īl aduc pe altarul inimii lor lui Hristos pe care Īl iubesc şi Īl doresc pentru veşnicie. Tunderea īn monahism este ca un nou botez, cel al pocăinţei, al lacrimilor. Este o reīnoire a botezului.

Rugăciunea este viaţa sufletelor noastre, este esenţa creştinismului, este māngāierea, bucuria, desfătarea omului īnlănţuit īn păcate, chinuit de dureri, de neajunsuri şi de năzuinţe deşarte. Puterii rugăciunii lor transfigurătoare se īncredinţează īntreaga Biserică atunci cānd invocă de la Hristos māntuirea īn numele Sfinţilor Părinţi, care ne-au fost călăuză, candele mereu aprinse şi vii prin modelul vieţii lor şi ne sunt lumină şi mijlocitori la fiecare Sf.Liturghie sau slujbă: “Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu , miluieşte-ne pe noi”.

Cīnd deschide ochii sufletului īn vatra mānăstirii Secu creştinul ortodox respiră cu nesaţ, neştiind ce să soarbă mai īntāi: aerul brazilor argintii ce falnic se īnalţă, aroma păşunilor smălţuite īn miez de vară cu sānziene blonde şi fragile, ţintaură şi margarete sau boarea pe care vāntul o aduce dinspre schitul Nifon, care se īnalţă văzānd cu ochii la numai cāţiva kilometri īn adāncul codrilor seculari care veghează cetatea de suflet a nevoitorilor călugări ce-şi pleacă genunchii cu rugăciune şi iubire către Bunul Dumnezeu. Clopotniţa ce sărută cerul, zidurile groase de piatră de munte ce īmbracă curtea şi biserica mānăstirii ca o pătură groasă aşezată de o mamă grijulie ce-şi īngrijeşte atentă copiii şi  biserica care stă neclintită, ca o candelă luminoasă spre vieţuire veşnică, veghează  oamenii. Aceasta e credinţa cea adevărată şi nestinsă. Tatăl Ceresc a fost darnic, oferind credincioşilor o copie pămānteană a paradisului ceresc spre folos. Şi tot lor, celor ce se nevoiesc cu folos īntru bucuria şi slava Sa, Bunul Dumnezeu le-a mai dat o inimă plină şi o minte īnţeleaptă spre a le stăpāni īn cumsecădenie şi mare iubire.

 

Sebastian Bogdan Filipescu

(Biografia autorului)