ROEA – THE PACIFIC COAST DEANERY

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

3315 Verdugo Rd, Los Angeles, CA 90065

Tel. (323) 255-8583                                                                                                              (818) 365-4274

 

IPS Arhiepiscop Nathaniel a fost SĂRBĂTORIT LA CEA DE

 A 25-A ANIVERSARE DE ARHIERIE

în cadrul Protoieriei Pacificului (ROEA)

 

La împlinirea celor 25 de ani de arhierie (1984-2005), tagma preoţească şi credincioşii parohiilor şi misiunilor Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, dela Vatra Românească, Grass Lake/Jackson, Michigan, au hotărât să-şi sărbătorească Ierarhul, IPS Arhiepiscop Nathaniel, în tot timpul anului 2005, cu manifestaţii religioase şi sociale coordonate şi organizate de fiecare protoierie în parte.

La sfârşitul săptămânii dela 29-30 octombrie 2005, Protopopiatul Pacificului şi-a cinstit Înaltul Ierarh prin slujbe religioase, şi întâlniri sociale organizate în cadrul a 3 parohii din sudul Californiei, şi anume: Parohia Sfanta Ana, din Pomona; Parohia Sfânta Treime, din Los Angeles, şi Parohia Sfânta Maria, din Anaheim, California.

 

1.    Liturghie Arhierească la Parohia Sfânta Ana din Pomona

 

Păstorită de către părintele Cătălin Mitescu PhD, având co-pastor pe părintele Andrew Lesko, parohia ortodoxă Sfânta Ana din Valea Pomonei a fost prima binecuvântată, în cadrul protoieriei noastre, cu prezenţa, şi slujirea Arhierească a Înaltului Ierarh sărbătorit, IPS Nathaniel, la sâmbăta morţilor, 29 octombrie crt.

Însoţit de părintele protopop Constantin Alecse, Vlădica Nathaniel a fost întâmpinat, de către preşedintele consiliului parohial, la intrarea în capelă, cu tradiţionala pâine şi sare, şi de către preotul paroh cu Sf. Cruce şi Sf. Evanghelie. Preşedinta reuniunii doamnelor a oferit Înaltului Prelat un buchet de flori.

 După înveşmântare Înaltul Ierarh, înconjurat de preoţimea prezentă a pontificat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oferind la sfârşit un emoţionant cuvând de învăţătură duhovnicească.

Credincioşii, adunaţi într-un număr mare, considerându-se faptul că slujirea a avut loc într-o zi de lucru, au participat apoi la slujba parastasului (la sâmbăta morţilor), oferit în memoria răposatei Daniela Mitescu, mama parintelui Cătălin Mitescu, decedată în ziua precedentă slujirii, în amintirea părintelui John Limbeson, fondatorul şi primul paroh al bisericii Sfanta Ana,  precum şi în memoria tuturor celor răposaţi, foşti credincioşi ai parohiei, şi membrii decedaţi ai familiilor enoriaşilor acestei comunităţi. 

A urmat apoi o agapă frăţească oferită de către parohie în cinstea Arhipăstorului sărbătorit, IPS Arhiepiscop Nathaniel, în cadrul căreea s-u rostit câteva cuvântări, şi s-a oferit Înaltului Oaspete un cadou din partea parohiei.

Sărbătoarea s-a încheiat cu împărtăşirea arhiereştilor binecuvântări tuturor participanţilor, şi intonarea Imnului arhieresc Pre Stăpânul... Întru mulţi ani, Stăpâne!

 

2.    Festivităţile din cadrul centrului protoieresc

      Liturghie Arhierească urmată de Banchetul Aniversar, la Parohia Sfânta Treime din Los Angeles

 

Duminică 30 octombrie 2005, Înaltul Ierarh Nathaniel a fost cinstit de către preoţimea co-slujitoare şi enoriaşii parohiei Sfânta Treime, şi câţiva preoţi ai protoieriei, care păstoresc biserici şi misiuni româneşti din alte State depe Coasta Pacificului, care au făcut sacrificiile de a fi alături de noi la această sărbătoare.

La intrarea în biserică, înainte de orele 10:am, IPS Arhiepiscop Nathaniel a fost întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare, de către dl Ion Anton, preşedintele consiliului; şi un buchet de flori, de către dna Getta Jercan, preşedinta  reuniunii, şi un cuvânt de “bine-aţi-venit!”.

Părintele paroh Constantin Alecse, protoiereul Protopopiatului Pacificului, dimpreună cu ceilalţi 8 preoţi co-alujitori, l-a întâmpinat pe IPS Sa cu Sfânta Evanghelie si Sfânta Cruce, după care întregul alai a purces în mijlocul bisericii pentru înveşmântarea Vlădicului şi începerea serviciului divin.

După înveşmântare, Vlădica Nathaniel a binecuvântat întru ipodiacon pe citeţul Panait-Lucian Cufuioti, oferind credincioşilor din biserică un cuvânt de învăţătură despre Ierarhia bisericească şi slujirea lui Hristos.

În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, IPS Sa a hirotonit întru diacon pe ipodiaconul Narcis Stoica, pe seama parohiei Sfânta Ana din Valea Pomonei.

IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel a fost înconjurat, în cadrul serviciului divin, de urmărotii clerici co-slujitori: prea cucerniciile lor Constantin Alecse, paroh al bisericii Sf. Treime şi protoiereu al Protopopiatului Pacificului; Cătălin Mitescu PhD, parohul bisericii Sfânta Ana din Pomona; Virgil Suciu, ataşat la parohia Sf. Ioan Botezătorul din Phoenix Arizona; Ioan Cătană, parohul bisericii Sf. Trei Ierarhi din Seattle Washington;  Virgil Anton, îmbisericit la Sfânta Treime, şi slujitor al capelanatului Pogorârea Sf. Duh din Los Angeles California;  Andrew Lesko, co-pastor al bisericii Sfânta Ana din Pomona California; William-John (Bill) Clark, din Prescott Arizona, asociat, şi reprezentantul parohiei Sf. Ioan Botezătorul din Phoenix Arizona; Gabriel Bulz, parohul misiunii Nasterea Domnului din Albuquerque New Mexico; nou-hirotonitul diacon Narcis Stoica, biserica Sf. Ana din Pomona; şi comunicant în cadrul Sfintei Liturghii, pc Gabriel Ashie, pensionat, biserica antiohiană Sf. Luca din Garden Grove California.

La finele Sfintei Liturghii, IPS Arhiepiscopul Nathaniel a împărtăşit participanţilor un emoţionant cuvânt catehetic.

După binecuvântarea cu aghiasma mare, Înaltul Prelat, preoţimea co-slujitoare şi credincioşii participanţi la Sfânta Luturghie, s-au stâns laolaltă în faţa monumentului din curtea bisericii, care reprezintă Icoana Botezului Domnului, unde au imortalizat pe peliculă istoricul eveniment. 

Banchetul oficiat, oferit de parohia Sfânta Treime în numele Protoieriei Pacificului, s-a servit în sala mare parohială. Au participat cca 200 de persoane.

În cadrul banchetului au prezentat prinos de recunoştinţă Înaltului Ierarh, la cea de a 25-a aniversare de arhierie următorii: protoiereul Constantin Alecse, în numele preoţimii şi credincioşilor parohiilor şi misiunilor Protopopiatului Pacific; dl Ion Anton şi dna Getta Jercan, în numele consiliului parohial, şi respectiv reuniunii doamnelor bisericii gazdă; prea cucerniciile lor William-John Bill Clark, în numele parohiei Sf. Ioan Botezatorul din Phoenix, Arizona; Ioan Cătană, în numele parohiei Sfinţii Trei Ierarhi din Seattle, Washington; şi Gabriel Bulz, parohul misiunii Naşterea Domnului din Albuquerque New Mexico.

Apreciem sacrificul familiei dlui consul general al României Cătălin Ghenea care, a condus maşina, dela San Francisco la Los Angeles, timp de 5-6 ore, în dimineaţa acestei zile, pentru a fi alături de cuminitatea noastră la acest eveniment istoric.

Un cuvânt de aleasă mulţumită aducem, în numele întregii comunităţi, distinsei familii Dwight şi Vera Luchian-Patton, proprietarii şi directorii publicaţiei “Clipa”, nu numai pentru onoarea ce ne-au făcut-o de a fi prezenţi, în persoană la acest eveniment, ci şi pentru anunţarea avenimentului sărbătorit, în mai multe numere consecutive ale revistei “Clipa”.

Reuniunii doamnelor, organizatorilor banchetului, şi tuturor participanţilor, le adresăm un cuvenit cuvânt de mulţumire pentru toate sacrificiile făcute.

Prima parte a bachetului s-a încheiat cu prezentarea unui cadou din partea parohiei IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, şi a unei torte “cât-roata-carului”, pe care scria “Întru Mulţi Ani Stăpâne!” la cea de A 25-a aniversare de arhierie”.

ÎPS Sa a adus un parintesc cuvânt de mulţumire organizatorilor bachetului, şi s-a rostit apoi rugaciunea de mulţumită/încheierea agapei.

În cea de a doua partea a banchetului, artiştii locali au delectat perticipanţii cu muzică şi dans până seara târziu.

 

3.    Vecernie Arhierească la Parohia Sfânta Maria din Anaheim

 

În seara zilei de duminică 30 octombrie crt., la orele 7:00 pm, Vladica Nathaniel era aşteptat în faţa bisericii Sfânta Maria din Anaheim, California, de către parohul locului, pc Cornel Avramescu, câţiva preoţi co-slujitori, şi mulţime de credincioşi.

După tradiţia înpământenită, Înaltul Ierarh a fost întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare, de către preşedintele consiliului parohial, şi un frumos buchet de flori din partea reuniunii doamnelor.

Părintele paroh Cornel Avramescu a întâmpinat pe IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

În procesiune, Înaltul Ierarh este condus de preoţimea co-slujitoare în mijlocul bisericii pentru închinare, în intonarea atât de melodică a imului arhieresc, şi axionului Maicii Domnului.

După închinare tipiconală, Vlădicul este condus la jilţul arhieresc din Biserică, de unde va împărtăşi arhiereştile binecuvântări, până în timpul vohodului vecerniei, după care va merge în Sfântul Altar, de unde va prezida până la fine Vecernia cea Mare, Arhierescă.

IPS Sa a fost înconjurat în cadrul Vecerniei de catre pc lor Constantin Alecse, dela biserica Sf. Treime din Los Angeles; Cornel Avramescu, parohul bisericii Sf. Maria, biserica gazdă, din Anaheim; Simion Poptelecan, de sub jurisdicţia IPS Sale Nicolae Condrea (ROAAC),  p.cuv. Ilarion, dela schitul mânăstirii Rohia, aflat în vizită în USA, şi nou hirotunitul diacon Narcis Stoica, dela parohia Sfânta Ana din Pomona. 

Mai mulţi “copii de altar”, au ajutat în timpul Slujbei Vecerniei.

La sfârşitul Vecerniei, pc Cornel Avramescu, parohul locului, a adresat în numele parohiei un călduros cuvânt de bun venit IPS Sale Arhiepiscopului Nathaniel.

IPS Sa Vlădica Nathaniel a rostit un mişcător cuvânt de învăţătură credincioşilor, şi preoţimii co-slujitoare, şi – în timpul miruitului – a împărtăşit arhiereşti binecuvântari, impresionantului număr de credincioşi participanţi.

Încă o notă demnă de menţionat aici este şi faptul că, în timpul Slujbei Vecerniei, corul parohiei a oferit o înaltă trăire duhovnicească tuturor participanţilor, prin răspunsurile liturgice atât de melodice.

Vlădica, preoţimea co/slujitoare şi credincioşii, au participat apoi, în sala mare parohială la un copios banchet, care s-a încheiat prin c\teva cuvântări, şi prezentarea Vlădicului cu un cadou, şi a unei gustoase torte, pe care era înstrisă urarea “Happy 25th Anniversary to Episcopacy Your Eminence Archbishop Nathaniel”.

Seara s-a încheiat în Anaheim, prin cuvântul de mulţumită, şi apreciere, din partea IPS Arhiepiscopul Nathaniel.

 

In încheiere acestui articol, reflectând asupra evenimentelor enumerate mai sus, din Sudul Californiei, dela finele săptămânii 29 şi 30 octombrie, 2005, putem declara fară păcătuire că s-a înregistrat un bine-meritat succes, în toate acţiunile organizate de către Protoieria Pacificului, la cea de a 25-a Aniversare de Arhierie a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nathaniel Popp.

 

Întru Mulţi Ani, Stăpâne! – Many Years, O Master!

 

 

Evenimentele descrise mai sus sunt ilustrate prin cele 4 albume fotografice, care pot fi accesate la adresa:

 

http://biserica.org/Pictures/Church/2005/Archb25/index.html

 

Participant

 

Înapoi la Viaţa Creştină