The Romanian Orthodox Episcopate of America

Episcopia Ortodoxa Romana din America

 

 

CONFERINŢA ŞI RETRAGEREA SPIRITUALĂ

A CLERULUI EPISCOPIEI R.O.E.A.

7-10 NOIEMBRIE 2005

 

For English Click here

 

Continuând tradiţia deja inpământenită ca, anual, la începutul lunii Noiembrie, să se ţină în sudul Californiei retragerea spirituală a clerului Episcopiei dela Vatra Românească, anul acesta 2005, întâlnirea a avut loc între 7-10 noiembrie, tot la Mânăstirea Catolică “Sacred Heart”, din Alhambra.

Conferinţa preoţească/Retragerea spirituală pe anul 2005 a fost convocată dela centrul eparhial, încă dela începutul lunii august crt. Astfel că, Ierarhii, preoţii şi diaconii eparhiei noastrei au avut posibilitatea să facă aranjamente din vreme spre a participa la această activitate.

Cei 2 Ierarhi ai Episcopiei, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, şi PS Sa Episcopul Irineu, dimpreună cu cca 30 de clerici activi în parohiile şi misiunile Episcopiei, din Statele Unite şi Canada, au petrecut împreună 4 zile de trăire spirituală, rugăciune zilnică, şi participare la conferinţe teologice şi proiecte pastorale.

În fiecare zi, dimineaţa şi seara, am participat la sfintele slujbe divine, în Capela, unde clericii s-au spovedit şi au beneficiat de timp de reculegere şi meditaţie personală.

Dintre prezentările făcute, menţionăm următoarele:

 

I). Preotul, soţ, părinte şi păstor, alocuţiunea P.Cuv. Arhimandrit Joseph Morris, care s-a bucurat de binemeritate aprecieri din partea participanţilor. Împărţiţi în 4 grupe, clericii au reflectat asupra celor 3 coordonate esenţiale ale conferinţei: a). Piedicile întâmpinate în strădaniile noastre de a  păstra imaginea curată a căsătoriei sfinte; b). Ce schimbări va trebui să facem în viaţa noastră de familie, în urma ascultării alocuţiunii prezentate; c). Ce acţiuni specifice trebuie să luăm în conduita noastră zilnică, în prezent şi pe o perioadă mai îndelungată de timp.

 

II). Zeciuiala - precept biblic, prezentare făcută de P.C. Dcn. John Bujea.

În prezentarea sa, dr. Bujea aduce argumentele biblice în suportul “zeciuielii”, aşa cu a fost ea practicată în Vechiul Testament, şi cum ar trebui să fie respectată şi practicată universal şi în Noul Legământ. S-a discutat în detaliu despre sistemele de membrie şi făgăduinţe, practici curente în parohiile şi misiunile episcopiei, şi s-a evidenţiat, printr-o diagramă financiară, beneficial pe care l-ar avea atât parohiile, pe plan local, şi episcopia, pe plan naţional, dacă sistemul zeciuielei s-ar practica şi în parohiile episcopiei noastre.

 

III). Previziune: Episcopie şi parohii, în viitorul apropiat şi pe termen lung, prezentare făcută de P.C. Ian Pac-Urar

(Şedinţa I).

Discuţiile purtate de cele 4 grupe, pe tema alocuţiunii, au atins 2 aspecte esenţiale:

a). Continua developare a activităţilor clerului în parohii;

b) Acţiunile legate de programele tineretului, pe plan local şi naţional.   

Reprezentanţii celor 4 grupe au prezentat sumarul discuţiilor avute şi a concluziilor la care s-a ajuns de către fiecare grupă în parte, în ceeace priveşte viitorul Episcopiei ROEA, din următoarele puncte de vedere: membria în parohii, preoţimea slujitoare, slujirea şi participarea laicilor (vârstnici şi tineri) în cultul divin public în parohiile şi misiunile Episcopiei, problema limbii (limbilor: Engleză, Română şi Franceză, în unele parohii din Canada) în care slujim, implicarea tineretului la conducerea parohiilor, situaţia financiară, misiune şi evanghelizare, relaţii externe, programe de tineret şi educaţia religioasă pe plan local şi naţional, asistenţă creştină, auxiliarele episcopiei (ARFORA, AROY, Frăţietatea Ortodoxă). În acest cadru, s-au făcut recomandări de schimbări practice în cadrul parohiilor, şi pe plan naţional, pentru progresul spiritual şi material al parohiilor şi misiunilor episcopiei ROEA.  

 

IV). Previziune: Episcopie şi parohii, în viitorul apropiat şi pe termen lung

(Şedinţa  I I)

Fiecare grupare în parte, Comisia de continuă developare a activităţilor clerului în parohii; şi  Comisia pentru Proiectele legate de programele tineretului, a discutat şi prezentat concluziile sale privind aspecte variate în viaţa administrativă a parohiilor şi misiunilor episcopiei:

 

1.      Necesităţi prezente la nivel parohial şi eparhial; evaluarea curentă a situaţiei clericilor şi credincioşilor (adulţi, în general, şi tineret, în special);

2.      Situaţia curentă, la nivel parohial şi eparhial, din punct de vedere al prezentării/analizei (SWOTS):

a.      Durabilitate/trăinicie (Strengths)

b.      Vulnerabilitate/slăbiciune (Weaknesses)

c.      Oportunităţi/prilejuri necondiţionate (Opportunities)

d.      Greutăţi/ameninţări externe (Threats)

3.      Enunţarea câtorva probleme strategice critice, care trebuie să fie analizate şi rezolvate de autorităţile competente, pentru asigurarea succesului activităţilor desfăşurate în cadrul parohiilor şi misiunilor episcopiei ROEA.

4.      Stabilirea principalelor obiective, pentru perioada 2005-2008, care să ofere viziune şi traiectorie clară activităţilor, la nivel parohial cât şi eparhial.

5.      Enumerarea câtorva mutaţii strategice, care sa fie implimentate în perioada 2005-2008, pentru atingerea obiectivelor propuse, stabilite la # 4.

6.      Resursele necesare pentru implimentarea strategiilor menţionate la # 5.

7.      Recomandări pentru Congresul episcopiei ROEA din 2006.

 

V). Reconsiderarea Programei Tineretul AROY. O impresionantă prezentare vizuală a P.Cuv. Irodiacon Calinic (Kevin Burger), consilierul duhovnicesc al Organizaţiei Naţionale de Tineret AROY.

Prezentarea a atins toate aspectele cheie în asigurarea succesului programelor propuse pentru tineret, atât pe plan parohial, cât şi eparhial:

a)      Enunţarea obiectivelor (viziunea  succesului; ACUM, punctul de plecare)

b)      Creşterea Tineretului (Credinţa în Dumnezeu, Biblia, participarea la slujbe, dragostea necondiţionată, prezentarea unei culturi alternative)

c)      Enunţarea strategiei (Învăţătura creştină, entuziasm, caracter, dimpreună lucrare cu preoţii, necesitatea conlucrării cu consilierul naţional AROY)

d)      Ierarhizare, Coordinare: ROEA, conducerea parohială, profesorii şcolii duminicale

e)      Analizarea prezentului şi planuire pentru viitor, în strânsă cooperare cu preoţii parohiilor/misiunilor

f)        În prezent: pregătire, acumulare de experienţă, şi analizarea resurselor

g)      Trei (3) proiecte: 2 retrageri spirituale pentru tineret, şi o vizită la orfelinatul “Proiectul Mexico”

h)      Simpozioane religioase pentru tineret

i)        Detalii asupra plănuitei vizite la orfelinatul “Proiectul Mexico”

j)        Şcolile Duminicale (analiza problemelor curente)

k)      Scolile Duminicale (eforturile de indreptare a problemelor enunţate)

l)        Scolile Duminicale: ROEA în cooperare cu protopopiatele (resurse materiale şi pecuniare)

m)   Este absolut imperativă implicarea preoţimii, părinţilor, profesorilor şi a altor voluntari în procesul de educare religioasă a tineretului parohiilor episcopiei ROEA.

n)      Convenţiile AROY (implicarea părinţilor, promovarea numai de activităţi positive, etc.)

o)      Stabilirea şi împlinirea obiectivelor de durată (retrageri spirituale organizate pe protoierii, cooperare cu OCF, vizite anuale la “Proiectul Mexico”, simpozioane anuale, formarea profesorilor pentru şcolile duminicale, etc.

p)      ACUM - pe plan parohial (popularizarea retragerilor spirituale, racolarea de părinţi/voluntari, organizarea de activităţi locale pentru tineret, etc.)

 

VI). Unitatea Bisericii din punct de vedere istoric, teologic şi practic. Părintele Remus Grama a făcut o amplă prezentare privind Unitatea Bisericii din punct de vedere teologic şi pragmatic de-a lungul istoriei creştine, cu referire generală la situaţia Ortodoxiei în America, şi specială la situaţia celor 2 dioceze româneşti pe Continentul Nord-American.

Beneficiind de prezenţa la conferinţă a celor 4 din cei 5 membri  ai comisiei ROEA în dialogul bi-lateral al celor 2 dioceze româneşti din America şi Canada (P.C. Grama, Lazar, Mitescu şi Pac-Urar), participanţii la retragerea spirituală au fost informaţi, deschis, în detaliu şi convingător de stadiul prezent al dialogului, şi perspectiva de viitor, privind refacerea unităţii celor 2 eparhii româneşti pe Continentul Nord American.

 

VII). Vizitarea Bisericii Sfânta Treime şi “Proiectul Mexico”. În penultima zi a conferinţei, un grup de 18 clerici, în frunte cu IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, au făcut o vizită la proprietatea nouă a bisericii Sfanta Treime din Sunland, California, şi au săvârşit Slujba Vecerniei în biserica Sfânta Treime, dela prezenta locaţie din Verdugo Rd – Los Angeles, urmată de o agapă frăţească oferită de biserica gazdă.

 

Joi 10 noiembrie crt., ultima zi a retragerii, după sesiunea de dimineaţă a conferinţei, 16 preoţi au făcut o vizită la Proiectul Mexico”, din Mexic, fondat încă din 1988 drept o acţiune pan-ortodoxă, implicând tineri în construirea de case pentru săraci, în scopul de a ajuta la uşurarea suferinţei lor,  din 1996, proietul amplificându-se vocaţia prin deschiderea unui orfelinat “St. Innocent Orthodox Orphanage in Tijuana”  pentru tinerii orfani, abandonaţi sau fugiţi de acasă.  Fondatorul proectului este Greg Yova, fiul răposatului diaconului Paul Yova, stâlp al episcopiei ROEA.

 

Cu bateriile duhovniceşti astfel re-încărcate, majoritatea clericilor participanţi s-a reîntors, vineri 11 noiembrie crt., în parohiile lor, unde vor împărtăşi parohienilor experienţa lor duhovnicească de 4 zile în Sudul Californiei.

 

Un Album Foto, realizat prin grija părintelui Constantin Alecse, poate fi accesat dând un Click pe :

http://biserica.org/Pictures/Church/2005/ClergyRetreat/index.html .

Pr. Constantin Alecse, protopop

 

Înapoi la Viaţa Creştină