HOLY   TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065); Tel. 323/255-8583

 

_____________________________________

 

 

2006 Parish GENERAL ASSEMBLY

 

December  5, 2005

 

Dear Parish Members,                                              

 

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX, Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, is called to order for Sunday, January 29,  2006, at 1:00 p.m., immediately after the Divine Liturgy and the light luncheon, in the big hall of the Church (address above) :

 

 THE AGENDA IS AS FOLLOWS

 

1.Opening Prayer

2. Roll-Call

3. Appointment of presidium

4. Approval of the last Council meeting minutes

5. Reports:

a)   Parish priest

b)   Parish Council president

c)    Ladies Auxiliary president

d)   Building committee chairman

e)   Building committee treasurer

f)    Church school director

9)   LAROY/ youth reports

h)   Treasurer's report

i)    Maintenance chairman

j).    Approval of the 2006 Budget

 

6.      Recommendations of the council

 

7.      Election  2006 Parish council

       (Nominating committee)

 

8.      Proposals and discussions

9.      Closing of meeting

 

We invite all of the parish members to attend this meeting and contribute with their constructive ideas to the progress of our parish life.  The right to vote at the meetings is held only by the ones who have paid their 2005 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2005 - according to the membership lists submitted and approved by the Episcopate’s office, and fulfill all the conditions prescribed by the by-laws.

Yours in Christ,

 

 

___________________________

Fr. Constantin Alecse, Parish Priest

Ion Anton, President

 

 

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME"

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065); Tel. 323/255-8583

_____________________________________

 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2006

 

5 Decembrie, 2005

 

Stimaţi enoriaşi ai parohiei Sfânta Treime,

 

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de DUMINICA, 29 Ianuarie, 2006, în sala mare parohială, la adresa de mai sus, începând de la orele 1:00 p.m., la finele Sfintei Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1       Rugăciunea de invocare

2.   Apelul nominal

3.   Numirea prezidiului

4.   Aprobarea procesului verbal al ultimei şedinte a Consiliului

5. Rapoarte:

a)     Preotul paroh

b)     Presedintele consiliului

c)     Presedinta Reuniunii Doamnelor

d)     Presedintele Comitetului de constructie

e)     Casierul Fond de constructie

f)      Directorul Scolii duminicale

g)     LAROY/ Tineret

h)     Raportul financiar

i)      Responsabilul cu intretinerea

j)            Aprobarea bugetului pe 2006.

 

6.      Recomandările Consiliului parohial

 

7.      Alegerea membrilor Consiliului pe 2006

         (Comisia de nominare)

 

8.      Propuneri şi dezbateri

9.      Inchiderea Sedintei

 

 

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, prin ideile lor constuctive, la această sedinta.  Dreptul de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au achitat membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte pe 2005 (până la data de 31 Decembrie 2005), si care sunt înscrişi pe listele oficiale parohiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile prescrise de Regulamente.

Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

 

 

__________________________________

Ion Anton, preşedintele Consiliului Parohial.

Părintele Constantin Alecse, paroh

 

Back to:Viata Crestina