HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA (U.S.A.) 90065

Tel. (323) 255-8583                                                                                                                      Home (818) 365-4274

E-mail preot@biserica.org                                                                                                      Fax    (818) 688-3965

Rev. Fr. Constantin Alecse, Parish Priest

Non-Profit Org. - Tax No. 95-2281840

 

Îndemn creştinesc la Hramul Bisericii

 

Praznicul Sfintei Treimi, Duminica Cincizecimii, 7 iunie 2009

 

Învăţătura de credinţă ortodoxă, vorbind despre sărbători, spune că ele ”sunt zile din cursul anului bisericesc, închinate fie unor anumite fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu” sau a mai multor sfinţi. Ele se deosebesc prin aceea că noi, creştinii, încetăm ocupaţiile obişnuite şi mergem la biserică pentru a lua parte la slujba dumnezeiască prin care prăznuim sărbătorile.

Sărbătorile domneşti, sau praznicele împărăteşti, sunt închinate preamăririi lui Dumnezeu, sau a uneia din feţele Sfintei Treimi, îndeosebi a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

În Duminica Rusaliilor, ce cade întotdeauna la 50 de zile după Paşti, sau 10 zile după Sfânta Înălţare, sărbătorim Pogorârea Sfântului Duh, sau înfiinţarea pe pământ a Bisericii Creştine. A doua zi după Rusalii, prăznuim Prea Sfânta Treime, închinată în trei ipostase: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Şi cum Biserica noastră are hramul ”Sfintei Treimi”, avem prilejul a sărbători, la noi, la biserică, dubla prăznuire: Duminica Rusaliilor, duminică 15 iunie, şi Praznicul Sfintei Treimi, luni 16 iunie crt.

Slujba cea Mare se va oficia combinat, DUMINICĂ 7 iunie 2009, numai în sfânta biserică (nu şi în capelă), după următorul program:

 

·  Rânduiala Utreniei,  orele 9:00 a.m.

·  Sfânta Liturghie praznicală, orele 10:00 a.m.

·  Vecernia  cea Mare a Rusaliilor, orele 11:45 a.m.

·  Luarea de fotografii, pentru Calendarul Solia 2010, orele 12:30 p.m.

·  Masa şi programul de Hram, între orele 1:00-5:00 p.m.

 

La noi acasă, în România, în condiţii deloc uşoare, urmaşii lui Decebal, Traian şi Ştefan cel Mare, din mai toate satele învecinate, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, ţesute pe motiv românesc, colindând pe jos, adesea peste dealuri, poeni şi vâlcele mioritice, prin nămeţi, ploi sau arşiţă, fac pelerinaj cu toţii, la chemare de clopot şi  toacă, la praznic dumnezeiesc şi închinare sfântă, la hram de biserici.

Şi aduc cu ei şi daruri: prescuri la altar, lumini şi tămâie,… şi coşuri, îmbrăcate şi ele, cu feţe de masă şi prosoape naţionale, pline cu tot felul de bucate, servite mai apoi pe pajiştea binecuvântată din curtea bisericii, la sfârşitul slujbei,  în spiritul agapelor creştineşti de’altădată.

Se roagă creştinul, mai apoi se gostesc cu toţii împreună, la islaz, după obicei străbun, fraţi şi surori întru Hristos Domnul, în cântec şi joc, şi poezie, la hram, cum numai la noi, acasă, îl simţi, şi’l trăieşti.

Departe de casă, şi noi, fraţi şi surori de neam, limbă şi credinţă, suntem chemaţi cu toţii a nu uita datinile părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri, sfintele datini străbune, ci a le păstra cu sfinţenie, şi a le dărui moştenire pe mai departe urmaşilor noştri, cum şi noi le-am primit din moşi şi strămoşi. 

Participarea tuturora, la Hramul Bisericii Sfânta Treime, în Ziua de Duminică 7 iunie 2009, se va înscrie, în filă de istoriei a acestei sfinte biserici, drept mărturia dumneavoastră vie de trăire a credinţei drept-măritoare moştenite, şi păstrarea tradiţiilor aduse cu noi de ACASĂ, participarea românului ortodox la hramul bisericii.

Dacă din binecuvântate pricini nu puteţi să fiţi cu noi la hram, atunci nu ne uitaţi întru această zi,  în rugăciunile dumneavoastră, oriunde v-aţi afla.

Rapsodia Ardealului” va oferi bisericii, la hram, un program cultural bogat de muzică populară, din toate regiunile României, muzică de dans, şi muzică uşoară, după gustul tuturora.

Nădăjduind fierbinte să vă avem pe toţi, de la mic şi pân’la mare, cu noi la hram,

Vă aşteptăm, fraţi şi surori, cu creştinească dragoste,

 

Preoţii co-slujitori, consiliul parohial, reuniunea doamnelor, epitropii, şi toate auxiliarele parohiale  

 

Home - Acasă